KAKO IZ 1945-E, GRAĐANINE?

1. Ćorsokak Radovana Trećeg

Uzrok naših današnjih muka ne leži u konfuznoj 2000-toj. Pa čak ni u nacional-socijalističkoj 1988-oj. To su samo posledice. Uzrok leži u zlokobnoj 1945-oj. Sve ostalo je prepisivanje.
Tada je „utopijski inženjering“ zaposeo život na ovim prostorima. Tada je destrukcija slobode zasejana kao seme budućnosti. Tada su prizivari plemenskih instikata uzeli Srbiju pod svoje. Tada su tržišno nepripitomljeni zavladali Srbijom. Tada su… <<<Pročitaj više>>>