ZA „TRANZICIJU“ CENTRALIZOVANJA SRBIJE

(Ključni aspekti odnosa između tranzicije i decentralizacije)

Tranzicija bez decentralizacije je nemoguća, a decentralizacija bez tranzicije pogubna. Ovo prvo smo imali poslednjih dvadeset godina i vidimo kuda to vodi. Ono drugo smo imali prethodnih četrdeset godina i videli smo do čega je to dovelo. Svih ovih godina to ne želi da prizna jedino država koja je samo država glavnog grada, a svima ostalima prinudni izvršitelj. Ona danas smatra da je sloboda to što u njoj može slobodno da se organizuje jedan „Obraz“. Ali slobodno… <<<Pročitaj više>>>