NOVA NAŠA REČ, 29.03.2013. – 4 X 10 ARGUMENATA ZA NEZAPOSLENE MLADE

4 x 10 ARGUMENATA ZA NEZAPOSLENE MLADE = 2.000 NOVIH RADNIH MESTA U SOCIJALNOJ I KREATIVNOJ EKONOMIJI!

Javne politike, da bi se mogle nazvati javnim politikama, trebalo bi da sadrže mere za unapređenje stanja u oblasti za koju su nadležne. Mere javnih politika, da bi se znalo „da li je mačka koja lovi miša bele ili crne boje“… <<<PROČITAJ VIŠE>>>