Naslovna

Sada pregledate po kategoriji

 

Uspešni u komunikaciji – uspešni u poslu!

Poslednje dve radionice preduzetničke obuke za mlade, održane u četvrtak, 12. oktobra i utorak, 17. oktobra, bile su posvećene unapređenju komunikacijskih veština. Radionice su bile pod nazivima „Kako da znam da smo se razumeli u poslu?“ i „Kako da se u poslovnoj komunikaciji svi osećamo dobro?“.

Teme koje su se obrađivale na ovim radionicama bile su: Kako da pristupim poslovnoj komunikaciji? Kako da uspostavim efektivnu komunikaciju u poslu? Kako da unapredim veštine i tehnike poslovnog komuniciranjja? Kako da se suočim sa spoljašnjim uticajima na poslovnu komunikaciju? Kako da smanjim strah, stres, stidljivost, tremu …?

Obrađene su i teme: Kako da praktikujem komunikaciju od koje me neće boleti glava? Kako da znam da praktikujem dobru komunikaciju? Kako da svoju komunikaciju prilagodim datoj komunikacionoj situaciji? Kako da unapredim veštine i tehnike asertivne komunikacije? Kako da pregovaram u svom poslovnom životu?

U opuštenoj i izrazito interaktivnoj atmosferi na ovim radionicama zaokružena je priča preduzetničke obuke „Zakorači ka svom biznisu!“. Mladi budući preduzetnici informisani su, ohrabreni i osnaženi da naprave prvi korak ka ostvarenju svog poslovnog sna.

Ove dve radionice veoma uspešno je vodila Suzana Stanković Ilić, psiholog, koja je sa mladima podelila svoje veliko znanje i iskustvo u usavršavanju komunikacijskih veština.

Program „Zakorači ka svom biznisu!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Kako ’obući’ svoj biznis u dobro pravno odelo?

Osma radionica preduzetničke obuke za mlade, iz programa „Zakorači ka svom biznisu!“, na temu „Kako da svoj biznis ’obučem’ u dobro pravno odelo?“ održana je 10. oktobra 2017. godine.

Na ovoj radionici mladi su se bavili temama: Kako da odgovorim na etičke izazove poslovanja? Kako da izaberem pravno-organizacioni oblik svog biznisa? Kako da izgradim pravni okvir svog biznisa? Kako da zaštitim svoje poslovne interese kroz ugovore? Kako zakon sankcioniše „rad na crno“?

Radionicu je veoma uspešno vodila Milena Andrejević, mlada pravnica i advokatica. Sagledavajući potrebe mladih budućih preduzetnika, vešto je balansirala neophodne informacije i teoriju sa praktičnim pitanjima izbora pravno-organizacionog oblika biznisa koji se pokreće. Posebnu pažnju posvetila je pitanjima dobre poslovne etike.

Program „Zakorači ka svom biznisu!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Preduzetnički mentori ’plivaju’ u Plavom okeanu…

Kakva se to bitka bije između dve savremene poslovne filozofije – kako je plivati u Crvenom, a kako u Plavom okeanu – o ovome su raspravljali mentori na novoj radionici usavršavanja preduzetničkog mentorstva, u okviru programa „Podeli svoje znanje sa mladima!“

Na radionici su razmatrane sledeće teme: Kako da se, umesto od borbe za udeo u postojećem tržišnom kolaču – profitira od „veće torte“? Kako da se stvori neometan tržišni prostor? Kako da se poveća sopstvena poslovna prilika uz smanjenje rizika? Koje alate koristiti ako se želi učiniti svoju konkurenciju nevažnom? Ko bi mogao da inspiriše na tom putu? Zašto su ciljevi nulti korak? Kibernetički mehanizam; Longitudinalna studija; Zašto ljudi ne zacrtavaju sebi ciljeve? Ugovor sa sobom; Pismo mentoru.

U ovoj dinamičnoj radionici, baveći se umetnošću dobrog definisanja ciljeva, mentori su posebno uživali u vežbi „Fokus na preprekama – fokus na ciljevima“.

Program „Podeli svoje znanje sa mladima!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Još jednom o EU sa srednjoškolcima našeg kraja

U ponedeljak, 9. oktobra 2017. godine, održana je još jedna info sesija o rezultatima istraživanja stavova srednjoškolaca o EU, u Trgovinsko-ugostiteljskoj školi u Leskovcu. Ovo istraživanje posebno je fokusirano na čestu predrasudu da će ljudi u Srbiji ulaskom u EU izgubiti svoj nacionalni i kulturni identitet.

Učenici ove škole u velikom broju su prisustvovali info sesiji i aktivno uzeli učešće u razgovoru o EU. Pažljivo su saslušali neke od činjenica i izrazili su svoje iznenađenje oko toga, jer neke od njih do sada nisu znali.

Nakon razgovora o tome šta su to predrasude i na čemu se one baziraju, prezentovani su neki od rezultata istraživanja stavova srednjoškolaca o EU. U razgovoru koji je usledio, učenici su izneli neke svoje stavove.

Neki od stavova učenika Trgovinsko-ugostiteljske škole:

  • EU će nam oduzeti i nacionalni i kulturni identitet.
  • Meni je jedna žena iz Švedske rekla da oni nisu zadovoljni time koliko plaćaju za EU.
  • Ne pričamo mi baš puno o tome.
  • Treba dobro razmisliti šta ćemo dobiti a šta izgubiti ulaskom u EU.

Učenici su pozvani na učestvuju na radionici o predrasudama o EU među srednjoškolcima.

Ovo je aktivnost iz projekta „EVROPSKA ŠKOLA BEZ GRANICA! – Prevazilaženje predrasuda kod srednjoškolaca u Jablaničkom okrugu da će ulaskom u EU ljudi u Srbiji izgubiti nacionalni i kulturni identitet“, koji u partnerstvu realizuju Evropski pokret u Srbiji – Leskovac i TŠ „Rade Metalac“, uz finansijsku podršku Ministarstva za evropske integracije R Srbije (https://www.facebook.com/MinistarstvoEvropskeIntegracije/).

 

Razgovor o predrasudama o EU sa lebanskim srednjoškolcima

U petak, 6. oktobra 2017. godine, u Tehničkoj školi „Vožd Karađorđe“ iz Lebana, održana je info sesija o rezultatima istraživanja stavova srednjoškolaca o EU. Ovo istraživanje posebno je fokusirano na čestu predrasudu da će ljudi u Srbiji ulaskom u EU izgubiti svoj nacionalni i kulturni identitet.

Mladima su predstavljene činjenice o EU koje nepobitno ’brišu’ ovu i slične predrasude. Nakon podsećanja na to šta su, u stvari, predrasude i na čemu se one zasnivaju, predstavljeni su rezultati istraživanja koji pokazuju izvesni euroskepticizam kod srednjoškolaca Jablaničkog okruga, ali i nedovoljnu informisanost o EU.

U živom razgovoru koji je usledio, učenici su iznosili svoje stavove o EU, koji, u velikoj meri, potvrđuju rezultate istraživanja.

Ključni osvrti učesnika:

–           EU je saglasna što nam se na Kosovu ne dozvoljava da odemo na ekskurziju.

–           EU će nam uzimanjem Kosova oduzeti i nacionalni i kulturni identitet.

–           Treba da učestvujemo u procesu pristupanja i da se izjašnjavamo o  EU, a ne znamo ništa ni o njoj, ni o koristima/štetama koje ćemo imati od toga.

–           Kako da nešto kažemo o EU, kad nijedan od nas nikada nije bio tamo?

–           Na pitanje: ko bi u ovom trenutku podržao odluku da uđemo u EU, nijedan od učesnika nije bio spreman da podrži takav predlog, petoro je bilo protiv, a ostali su bili uzdržani.

Ovo je aktivnost iz projekta „EVROPSKA ŠKOLA BEZ GRANICA! – Prevazilaženje predrasuda kod srednjoškolaca u Jablaničkom okrugu da će ulaskom u EU ljudi u Srbiji izgubiti nacionalni i kulturni identitet“, koji u partnerstvu realizuju Evropski pokret u Srbiji – Leskovac i TŠ „Rade Metalac“, uz finansijsku podršku Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije (https://www.facebook.com/MinistarstvoEvropskeIntegracije/).

Kako da svoj biznis smestim u dati poreski okvir?

U četvrtak, 5. oktobra 2017. godine, u velikoj Sali Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga, održana je sedma radionica preduzetničke obuke za mlade programa „Zakorači ka svom biznisu…!“

Obrađena je veoma važna tema za mlade koji žele da pokrenu svoj biznis „Kako da svoj biznis smestim u dati poreski okvir?“, sa podtemama: Kako da ocenim konkurentnost svog poreskog položaja? Kako da izaberem jeftiniju poresko-pravnu formu svog biznisa? Kako da smanjim rizik od greške u primeni poreskih propisa? Kako da doprinesem unapređenju postojećeg poreskog okvira? Kako da izvučem pouke iz onoga što se desilo drugim poreskim obaveznicima?

Voditeljka radionice bila je Milica Ristić, doktorand na Ekonomskom fakultetu u Nišu, koja je sa mladima podelila svoje znanje o poreskim obavezama za preduzetnike.

Gost radionice bio je Dejan Stanković, direktor leskovačke filijale NSZ, koje je informisao mlade o programima subvencija za samozapošljavanje i zapošljavanje novih radnika.

Program „Zakorači ka svom biznisu…!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Info sesija o istraživanju stavova srednjoškolaca o EU

Prva info sesija o rezultatima istraživanja stavova sredenjoškolaca o EU održana je u Tehničkoj školi „Rade Metalac“ u Leskovcu 3. oktobra 2017. godine, u prisustvu velikog broja učenika ove škole. Ovo je aktivnost iz projekta „EVROPSKA ŠKOLA BEZ GRANICA! – Prevazilaženje predrasuda kod srednjoškolaca u Jablaničkom okrugu da će ulaskom u EU ljudi u Srbiji izgubiti nacionalni i kulturni identitet“, koji u partnerstvu realizuju Evropski pokret u Srbiji – Leskovac i TŠ „Rade Metalac“, uz finansijsku podršku Ministarstva za evropske integracije Vlade republike Srbije.

Učenicima su predstavljene neke činjenice o EU koje se često zaboravljaju, a umesto njih se u razgovorima vrte stavovi koji su zapravo predrasude, jer nisu zasnovani na činjenicama, tipa: „U EU mali napadi propadaju“, „EU je smrt za pravoslavlje“ „U EU ćemo izgubiti svoj kulturni identitet“ i slično.

Ovo je podstaklo učenike da uđu u diskusiju iznesu neke svoje stavove o tome. Neka od iznetih mišljenja spadaju u domen evroskepticizma, dok neka iskazuju pozitivan stav o EU.

Neki od upečatljivih stavova srednjoškolaca iznetih na ovoj info sesiji:

  • Mali narodi u EU propadaju, evo na primer Grčka.
  • Ja se plašim da ćemo da im služimo samo kao jeftina radna snaga ako uđemo u EU.
  • Nemojte da se desi da nam stvaraju nove predrasude umesto starih kad nam pričaju o EU.
  • Ja imam stav! A to je da mali narodi u EU ne propadaju!

Mentori za preduzetničku podršku mladima na novom usavršavanju!

U ponedeljak, 2. oktobra 2017. godine, u okviru programa „Podeli svoje znanje sa mladima!“, otpočeo je novi ciklus usavršavanja preduzetničkih mentora. Na prvoj radionici, pod nazivom „Kako do preduzetničkog mentorstva?“, ’stari’ i ’novi’ mentori bavili su se temama: Šta je preduzetničko mentorstvo; Veštine mentorstva; Manir mentorstva; Kodeks preduzetničkog mentorstva; Postulati preduzetničkog mentorstva; Kompetencije preduzetničkog mentorstva; Ishodi preduzetničkog mentorstva.

Kako je ovo treći ciklus obuka za preduzetničke mentore, ovo usavršavanje predstavlja nadogradnju i produbljivanje znanja i veština mentora. Predstavljen je program rada i teme koje će se prorađivati na radionicama, a mentori su imali priliku i sami da učestvuju u kreiranju programa, predlažući teme za koje su smatrali da će biti značajne za njihov rad.

Program „Podeli svoje znanje sa mladima!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Kreirati dobar poslovni model – garancija za uspeh!

Peta radionica preduzetničke obuke na temu Kako da osmislim biznis u kome novac radi za mene? Održana je u četvrtak, 28. septembra 2017. godine, u velikoj sali Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga.

Teme koje su se prorađivale na radionici bile su više nego inspirativne za mlade buduće preduzetnike: Kako stvari funkcionišu u biznisu (poslovni model)? Kako da izaberem svoj poslovni model? Koji poslovni modeli bi mogli da me inspirišu? Kako da razvijem svoj biznis model („Canvas“)? Kako da živim sa životnim ciklusom svog poslovnog modela?

Gost radionice bio je Zoran Anđelković, profesor i menadžer u CaliViti International. U živom razgovoru predstavio je ovaj specifični poslovni model, ali i podelio sa mladima svoje bogato profesionalno iskustvo.

Program „Zakorači ka svom biznisu…!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Preduzetnička poslovna prilika – otkriti je ili je stvoriti?

Četvrta radionica preduzetničke obuke na temu „Kako da stvorim više prilika nego što ih nađem?“ održana je u utorak, 26. septembra 2017. godine, u velikoj sali Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga.

Na ovoj radionici mladi budući preduzetnici bavili su se sledećim temama: Kako da mislim o novim stvarima? (kreativnost); Kako da radim nove stvari? (inovativnost); Kako da razvijem koncept preduzetničke prilike? Kako da ocenim potencijal preduzetničke prilike? Kako da analiziram izvodljivost preduzetničke prilike?

Gosti radionice bili su Dragana Pavlović, dr arhitekture i Ivan Vuksanović, preduzetnik, inače preduzetnički mentori u programu „Podeli svoje znanje sa mladima…“. Oni su govorili o svom bogatom poslovnom iskustvu i o značaju kreativnosti i inovativnosti za preduzetnički poduhvat, što je izazvalo veliko interesovanje kod mladih.

Program „Zakorači ka svom biznisu…!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.