Početni sastanak partnera na projektu „MULTISEKTORSKA ZAJEDNICA PRAKSE – AKTIVATOR“ – Najava