OTKRIVAMO – KAKO UČE ODRASLI?

U toku je obuka stručnog usavršavanja za rad u obrazovanju odraslih za prva četiri standarda kompetencija: Osnovni principi, karakteristike i stilovi učenja odraslih; Motivacija u učenju odraslih; Planiranje, organizacija i evaluacija u obrazovanju odraslih; Metode i tehnike interaktivnog obrazovnog rada sa odraslima.

Polaznici obuke  na ovaj način stiču potrebna znanja i veštine za sticanje statusa JPOA (Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih), a obuku sprovode eksperti Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Ova obuka deo je projekta „Multisektorska zajednica prakse za mlade – Aktivator“ koji EPuS – Leskovac, zajedno sa svojim partnerima, realizuje, a  koji podržava Švajcarska vlada, uz implementaciju NIRAS IP CONSULT i SIPRU Tima.