Ne traži, nego pronađi posao!

Najvažnijih 10 pitanja od kojih zavisi da li ćete biti pozvani na razgovor za posao!

1.Da li ste kvalifikovani za posao?
2.Da li je Vaš zahtev potpun?
3.Da li ste pogrešili u svojoj prijavi?
4.Da li su dostignuća iz Vaše biografije važna za radno mesto na koje konkurišete?
5.Da li se najvažnije iz Vaše biografije može lako naći?
6.Da li Vaše propratno pismo jasno pokazuje da posedujete tražene veštine, znanje i iskustvo?
7.Da li je Vaše propratno pismo dovoljno dugačko da bude ubedljivo, ali ne tako kratko da izgleda kao zabašurivanje (3-5 stavova, sa 8 linija po stavu i razmakom između njih)?
8.Da li su svi vaši dokumenti ispravno napisani?
9.Da li ste mobilisali Vašu društvenu mrežu da uspostavite kontakt sa poslodavcem?
10.Da li ste dobili dobru preporuku?

Najvažnijih 10 razloga zbog kojih niste dobili posao nakon intervjua!

1.Niste adekvatno obučeni!
2.Zakasnili ste i bili ste neljubazni prema osoblju!
3.Bili ste ravnodušni tokom razgovora!
4.Niste znali dovoljno o firmi u kojoj želite da radite!
5.Bili ste nespremni da odgovorite na pitanja!
6.Niste mogli da navedete 6 -9 razloga zašto baš Vi da budete angažovani!
7.Bili ste namršteni tokom razgovora!
8.Niste ostavili utisak osobe od poverenja!
9.Niste ostavili prostor za nastavak procene!
10.Niste se zahvalili pismom nakon razgovora i dali kratak pregled razloga da budete primljeni!

 SVE O CV-u I PROPRATNIM PISMIMA