Sve o CV-u i Propratnim pismima

Šta je biografija (CV)?

CV je skraćenica za latinski izraz Curriculum Vitae (pregled života). Naziv CV je izraz koji se uglavnom koristi u Evropi. Dok se kod nas koristi i naziv radna biografija. Bez obzira na naziv ovi dokumenti imaju za cilj ličnu prezentaciju pojedinca. Zapamtiti: biografija predstavlja kandidata.
Zašto je važno dobro napisati biografiju (CV)?
Biografije (CV) predstavlja prvi korak u međusobnom upoznavanju s potencijalnim poslodavcem i od njenog sadržaja i načina kako je napisana najviše zavisi da li će postići cilj – Intervju sa poslodavcem. Biografija treba da bude pregledna i čitljiva, da ima sadržajan tekst u kojem se navode bitni podaci o sebi, jer predstavlja najvažniji pokazatelj na osnovu kojeg poslodavac procenjuje da li je kandidat odgovarajuća osoba i da li se uklapa u njegovo preduzeće. Ko ne traži posao neće ga ni naći.
Šta treba da sadrži biografija (CV)?
Iako ne postoji jedinstven obrazac za pisanje biografije, ovo je dokument koji se tradicionalno sastavlja po određenoj formi i sadržini. Bitno je pridržavati se sledeće strukture, jer ona praktično predstavlja standard u pisanju biografije.
• Lični podaci:
– puno ime i prezime
– tačna adresa
– broj telefona
– e mail adresa
• Obrazovanje:
– naziv obrazovne ustanove
– period školovanje
– stečeno zvanje
Napomena: Ukoliko kandidat ne poseduje radno iskustvo, deo o obrazovanju trebalo bi staviti na početak biografije odmah posle ličnih podataka i navesti detaljan prikaz obrazovnog razvoja odnosno navesti:
– diplomski/maturski rad
– posebno interesovanje za neki predmet
– prosek ocena (u slučaju da je visok)
– pohađane kurseve (vezane za profesiju)
Ukoliko kandidat poseduje radno (profesionalno) iskustvo, u delu o obrazovanju trebalo bi navesti samo osnovne informacije.
• Profesionalno / radno iskustvo
– naziv firme
– naziv pozicije
– period zaposlenja
– opis poslova i postignute rezultate
• Lični profil
– veštine stečene tokom života i rada sa ljudima
– organizacione veštine
– sposobnosti pojedinaca
– interesovanja i sklonosti
• Ostale sposobnosti
– poznavanje rada na računaru (navedite konkretne programe)
– navedite do kog nivoa kandidat poznaje pojedine strane jezike
– ostale sposobnosti (posedovanje vozačke dozvole i dr položene kurseve i stečena uverenja)

Šta se obavezno mora znati, kada se piše biografija (CV)?

1.U biografiji nikada ne pisati:
– nacionalno i političko opredeljenje
– očekivanu visinu zarade
– rok u kome kandidat spreman da preuzme posao
– razloge napustanja prethodnog poslodavca
– sitne laži i žargon
– skraćenice
– grafikone i crteže.

2.U biografiju je obavezno uneti:
– ime i prezime, adresa, broj telefona i email adresa
– željeno radno mesto
– obrazovanje i obuka
– radno iskustvo
– lične karakteristike

Šta se mora imati stalno na umu, kada se piše biografija (CV)?
– cilj biografije je da dovede do intervjua
– dobro napisana biografija je kratka po broju reči, ali jaka po činjenicama i energiji
– pisanje biografije je najbolja priprema za intervju
– sadržaj biografije usmerava tok intervjua
– ton biografije treba biti umeren

Jedini način dobijanja posla, čak i u ekonomijama gde postoji velika ponuda radnih mesta, je nikada ne prestati s traženjem posla i ne odustati. Traženje posla dok se ne pronađe, nema alternativu.

Koje vrste CV-a postoje?

A. Hronološki – Okrenut je ka radnom iskustvu kandidata, pa više stavlja akcenat na provesionalni razvoj.
B. Funkcionalni – Bazira se više na isticanju veština.
C. Kombinovani – Najbolji izbor pri traženju prvog zaposlenja. Ističe se svoje dosadašnje radno iskustvo, a istovremeno i veštine koje se poseduju.

Pre nego što se počne sa pisanjem CV-a!

1.Detaljno pročitati sajt/oglas koji pruža informacije o ponuđenom poslu.
2.Razmotriti u konkursu šta se traži od kandidata.
3.Povezati upravo to – sopstvene sposobnosti i dostignuća sa onim šta oni traže.
4.Posvetiti se razmišljanju o svojim veštinama i zamisliti šta biste voleli da drugi znaju o vama, a da možete to da uklopite u svoj CV, kako biste bili podesni za izbor izmeđuvelikog broja kandidata. Stavite se u poziciju poslodavca i kažite zašto bi baš vas trebalo da izabere.

Korisni saveti za pisanje CV-a!

* pisati CV na belom papiru A4 formata.
* napraviti logičnu strukturu CV-a, da bude lak za čitanje.
* istaći naslove sekcija u CV-u (lični podaci; obrazovanje;…)
* važne informacije u CV-u učiniti preglednim i upadljivijim.
* bez dugih paragrafa – bolje je koristiti “teze”.
* tekst CV-a poravnati tako da bude uredan.
* obratiti pažnju na prorede u tekstu.
* ne praviti gramatičke greške.
* voditi računa o email adresi da naziv ne bude šaljiv, vulgaran i dr., nego profesionalan – npr. imeprezime@gmail.com
* ukoliko se prilaže slika u CV-u, biti odgovoran i ne slati slike sa proslava, godišnjih odmora i dr.
* ne pisati predugačak CV, ako za tim ne postoji jak razlog.
* izbegavati mnoštvo boja i različite fontove u CV-u.
* bez humora.
* pitati nekoga za savet i utisak kada se kreira CV (možda se zajedno uoče neke greške).
* uvek prilagoditi CV potrebama aplikacije, tj. nikad ne slati isti CV.
* CV tretirati kao “rad u toku” i ažurirati ga s vremena na vreme.

Koje su uobičajene greške pri pisanju CV-a?

Curriculum Vita * nedostaje slovo E (vitae)

Lični podaci
Name: Vanja Petrović
Address: Fruškogorska 17, 21000 Novi Sad
Tel: 021/406-594
* Nema e mail-a?

Radno iskustvo
1980-85 Zaposlen u Ministarstvu za saobraćaj * Više o odgovornostima i dužnostima
1986/87 Kurs iz javnog nastupa * Prebaciti u odeljak kurseva
1985 – Zapslen * Greška u pisanju u Gradskoj upravi u Novom Sadu. Moje pozicija je bila u
administrativnom odeljenju * Izgled: Poravnati sa rečenicama iznad
Obrazovanje
1971 Završio srednju školu. Prosek 4,33. * Nije potrebno spominjati srednju školu
1980 Master iz političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu, prosek 6,5
*Najpre upisati najskorije obrazovanje
*Napisati podatke o osnovnim studijama

Hobi
Gledam puno filmova. * Nepotrebno Takođe veoma me interesuju tropske ribe.

Jezici
*Maternji jezik?
* Izgled: bez razmaka
Govorim veoma dobro engleski. * Loše! Veoma nejasno.
Francuski Nivo srednje škole. * Usmeni? Pisani? Osnovni? Konverzacijski?…
* Kursevi
* Reference

CURRICULUM VITAE
IME: PETAR PETROVIĆ * Ne pisati sve velikim slovima
ADRESA: FRUŠKOGORSKA 17, 16 000 LESKOVAC
* Bez slike 021/406-594

RADNO ISKUSTVO
* Previše ukrašen izgled
1985- Zaposlen u gradskoj upravi Novog Sada kao savetnik u administraciji. Moja pocizija je bila u administrativnom odeljenju. *Više o dužnostima i obavezama
1980-85 Administrativni radnik u ministarstvu za saobraća. *Više o dužnostima i obavezama

OBRAZOVANJE
1980 Master iz političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu. *Novi red Specijalizacija iz oblasti državne administracije.
1971 Završio srednju školu. *Nepotrebno

JEZICI
* Maternji jezik?
Engleski: Pregovaranje (pisano i govorno)
Francuski: Razumevanje (pisano i govorno) * Nejasan nivo

RAZNO *’Kursevi’
1986–87 Kurs iz javnog nastupa. *Gde?

INTERESOVANJA
Imam posebno interesovanje za filmove kao umetnički izraz. Izučavam i tropske ribice.
* Reference

Preuzmite (Word):

A – Primer motivacionog pisma;  
B – Primer propratnog pisma – Apliciranje (prijavljivanje) za posao;
C – Primer pisma o zainteresovanosti;
D – Primer propratnog pisma – Prijava na konkurs za radno mesto; 
E – Primer pisma zahvalnosti nakon intervju-a za posao;