E-savetovalište

E-Savetovalište je servis onlajn podrške, namenjen, pre svega, mladim ljudima koji žele da:
– unaprede svoje znanje o EU, tako da budu bolje upoznati sa procesom pridruživanja, vrednostima koje usvajaju i doprinosu koji mogu pružiti u tom procesu, kako se ne bi stvarao utisak da se priključenje EU događa mimo njih,
– kritički sagledaju sopstvene predrasude o članstvu Srbije u EU, načinima njihovog prevazilaženja i promišljenog traganja za odgovorima na brojna pitanja koja se tiču procesa pridruživanja EU.
Savetovalište predstavlja inovativni servis kojim želimo da dopremo do što većeg broja mladih ljudi i podstaknemo ih da se što bolje informišu o:
– načinu funkcionisanja EU,
– njenim vrednostima,
– institucijama,
– prednostima za Srbiju koje uključenje sa sobom donosi i svim drugim pitanjima relevantnim za objektivno sagledavanje procesa pridruživanja.
Činjenica je da mladi ljudi nisu dovoljno informisani o ovim pitanjima i da se sa njima vrlo malo priča o prednostima i benefitima koje Srbija može da ima članstvom u EU. Iz tog razloga, omogućili smo vam: – vrlo dostupan i jednostavan pristup informacijama o EU, koje će vam pomoći da otkrivate, – saznajete, – istražujete, – razrešavate dileme i nepoznanice, – strahove pretvarate u izazove i „razbijate“ predrasude o EU.

Pozivamo vas da se javite i pitate. Možete podeliti svoja iskustva, stavove, ideje ali i naučiti nešto novo. Sva pitanja biće objavljena javno, dok će e-mail adresa biti sakrivena od javnosti.

O predrasudama… Predrasude su stavovi o nečemu što se dovoljno ne poznaje, niti se temeljno i kritički proučilo. Oni  nisu potkrepljeni činjenicama niti zasnovani na argumentima, nego su doneseni bez prethodnog proveravanja njihove tačnosti i bez prethodnog rasuđivanja. Predrasude predstavljaju negativan stav <<<pročitaj više>>>

REZULTATI SPROVEDENOG ISTRAŽIVANJA I REALIZOVANIH RADIONICA… Među srednjoškolcima postoji predrasuda da ćemo izgubiti nacionalni (41,2%) i kulturni identitet (37,8%) ulaskom u EU, 50,8% mladih smatra… <<<pročitaj više>>>

ZAŠTO E-SAVETOVALIŠTE?

Svesni smo činjenice da je mladima EU jedna velika nepoznanica i da su prisutne brojne predrasude o članstvu Srbije u EU. Zato je pokretanje E- savetovališta osmišljeno sa namerom da utiče na smanjenje nivoa neinformisanosti i predrasuda o EU kod mladih ljudi, pružanjem jasnih informacija i činjenica, kako bi se oni podstakli da promišljeno i argumentovano istražuju prednosti članstva i prevazilaze sopstvene predrasude o članstvu Srbije u EU.
Želimo da omogućimo mladima pristup objektivnim i tačnim informacijama o vrednostima, institucijama i načinu na koji EU funkcioniše, kao i mogućnost da slobodno pitaju i formiraju svoje stavove na osnovu činjenica. Uspostavljanjem ove posebne linije komunikacije sa mladima, multidisciplinarni savetodavni tim će pružati odgovore svakom korisniku zainteresovanom za proširivanje svojih znanja o EU i razvijanje kreativnog i kritičkog razmišljanja.
Ciljevi E-savetovališta:
– Omogućavanje jednostavnog, dostupnog i kontinuiranog pristupa kvalitetnoj savetodavnoj podršci za prevazilaženje sopstvenih predrasuda o EU;
– Smanjenje nivoa neinformisanosti i predrasuda o ulasku Srbije u EU pružanjem jasnih informacija i odgovora mladima;
– Podsticanje i motivisanje mladih da samostalno i kritički istražuju pitanja vezana za članstvo Srbije u EU i formiraju svoje stavove na osnovu činjenica;
– Afirmacija i promocija sopstvenih potencijala za delovanje na suzbijanju predrasuda;
– Motivisanje mladih da se angažuju kao aktivni građani u slobodnom izražavanju ideja i inicijativa u procesu evrointegracija;
– Promovisanje različitosti i interkulturalne saradnje.

Pitanja i odgovori…

Pera: Zašto bi uopšte ulazili u EU? Šta bi smo mi time dobili?
EPUS Le: Ulazak Srbije u EU je prioritetni strateški cilj zbog brojnih prednosti i pogodnosti koje donosi. Navešćemo neke od njih:
1. Srbija bi kao članica postala jedan od ravnopravnih kreatora evropske politike i imala svoje predstavnike u Evropskom parlamentu;
2. Kao evropski državljani imali bismo pravo slobodnog kretanja, bez pasoške i carinske kontrole i boravka u svim državama članicama, kao i pravo glasanja i kandidovanja na izborima za Evropski parlament.;
3. Srpski jezik bi postao ravnopravni službeni jezik u EU sa jezicima svih ostalih članica. Svi dokumenti bi bili objavljivani i na srpskom, a srpski građani mogli bi da se evropskim institucijama obraćaju na svom maternjem jeziku.
4. Na raspolaganju bi nam bila značajna finansijska sredstva. Ta sredstva bi bila veća od onih koja će Srbija uplaćivati u evropski budžet. 
5. Jačanje stabilnosti i bezbednosti Srbije, što je bitno, s obzirom na okruženje. 
6. Naši studenti moći će da studiraju u drugim državama EU, pod istim uslovima kao i studenti tih država, a njihove diplome neće morati da se nostrifikuju.
7. Srbija bi mogla lakše da promoviše i ostvaruje svoje interese;
8. Srbija ulaskom u EU postaje sastavni deo unutrašnjeg tržišta EU čime će se olakšati izvoz srpskih proizvoda na tržište sa oko 500 miliona potrošača.
9. Zbog olakšavanja uvoza, srpski potrošači imaće veći izbor kvalitetetnih proizvoda po povoljnijim cenama.
10. Tržište usluga kao što su: prevoz, snabdevanje strujom i gasom, telekomunikacija i poštanske usluge biće otvorenije, pa će građani imati širi izbor kvaliteta i cena.
11. Građani Srbije će moći da se zapošljavaju u drugim zemljama članicama, pri čemu će uživati sva radna i socijalna prava i poreske olakšice kakve ima i radnik te matične zemlje. 
12. Povećana mogućnost poboljšanja saobraćajne infrastrukture, odnosno modernizacija železničke infrastrukture uz pomoć sredstava strukturnih fondova.
13. Viši nivo sigurnosti hrane zbog strožijih higijenskih standarda.
14. Veća pažnja bi se poklanjala zaštiti životne sredine, što je izuzetno važno.
15. Podsticanje razvoja tržišta energije…
16. I još mnogo toga…