Definicije pojmova

Aktivno stanovništvo (radna snaga) – Sva zaposlena i nezaposlena lica.
Dobro upravljanje – Pravila, postupci i ponašanja koja utiču na vršenje vlasti, posebno u smislu otvorenosti, učestvovanja, delotvornosti, odgovornosti i doslednosti.
Evropska unija – Međuvladina i nadnacionalna unija (zajednica) 27 evropskih država, koja je definisana kao federacija (u monetarnim odnosima, poljoprivredi, trgovini i zaštiti živorne sredine), konfederacija (u socijalnoj i ekonomskoj politici, zaštiti potrošača i unutrašnjoj politici) i međunarodna organizacija u spoljnoj politici.
Javna politika – Delovanje upravljačkog tela koje ima zakonsku, političku i finansijsku vlast.
Mladi – Osobe uzrasta od 15 do 30 godina starosti.
Nezaposleni – Lice od 15 do 65 godina života sposobno i odmah spremno da radi, koje nije zasnovalo radni odnos ili na drugi način ostvarilo pravo na rad a koje se vodi u evedenciji nezaposlenih i aktivno traži posao.
Neaktivno stanovništvo – Sva lica stara 15 i više godina koja nisu svrstana u aktivno stanovništvo.
Obeshrabreno lice – Lice koje ne traži posao zato što je uvereno da ga ne može naći, iako je u mogućnosti da odmah počne da radi ukoliko bi mu posao bio ponuđen
Socijalno preduzeće – Registrovana nedržavna organizacija koja pruža dobra i/ili usluge, autonomno i demokratski odlučuje, ima dobrovoljno članstvo i ne teži uvećanju profita za svoje vlasnike, već profit investira u socijalne ciljeve; radi se o entitetima koji se nalaze na raskršću između države, tržišta i zajednice i koji posluju u različitim oblastima počev od poljprivrede (kooperative), preko industrije, do usluga (usluge socijalnog rada, obrazovanja, zdravstva, osiguranja, „poštena trgovina“ itd.)
Socijalna ekonomija – Deo ekonomske stvarnosti u kojoj se uzajamno prepliću pitanja socijalne inkluzije, blagostanja, socijalnog staranja i socijalnog kapitala sa akcentom na jednu razvojnu perspektivu.
Socijalno preduzetništvo – Način razmišljanja, odnosno proces stvaranja i razvijanja ekonomskih aktivnosti kombinovanjem rizika, kreativnosti i/ili inovativnosti uz pouzdanu upravljačku strukturu unutar nove ili postojeće organizacije čiji je prioritetni cilj stvoriti nove društvene vrednosti, a ako u tom procesu dođe do stvaranja profita onda se on koristi za ostvarenje misije organizacije („Ne davanje ulovljene ribe, ne podučavanje pecanju, već unapređenje ribolova“).
Socijalni preduzetnik – Ključni nosilac promena unutar socijalnog sektora, što ostvaruje kroz kreiranje i održavanje socijalnih vrednosti, prepoznavanje novih mogućnosti, uključivanje u kontinuirane procese inovacije, posvećenost cilju i iskazivanje velike odgovornosti prema investitorima i rezultatima koje kreira.
Stopa aktivnosti – Procenat aktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu starom 15 i više godina.
Stopa nezaposlenosti – Procenat nezaposlenih u ukupnom broju aktivnih stanovnika.
Stopa zaposlenosti – Procenat zaposlenih u ukupnom stanovništvu starom 15 i više godina.
Zaposleni – Lice koje ima zasnovan radni odnos sa poslodavcem (privrednim društvom, preduzećem, ustanovom, organizacijom i privatnim preduzetnikom – licem koje samostalno obavlja delatnost ili profesiju), kao i sam poslodavac u slučaju privatnog preduzetnika.