Realizovane aktivnosti

1) O PROJEKTU “SVI ZA MLADE, MLADI ZA SVE” – http://epusles.org/2014/11/15/o-projektu-svi-za-mlade-mladi-za-sve/

2) PRVA KONFERENCIJA ZA NOVINARE http://epusles.org/2014/11/21/odrzana-konferencija-za-novinare-povodom-pocetka-realizacije-projekta-svi-za-mlade-mladi-za-sve/

3) PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA http://epusles.org/2014/11/22/pocelo-prijavljivanje-nezaposlenih-mladih-za-jacanje-kapaciteta/

4) ON-LINE FORMULAR ZA PRIJAVLJIVANJE http://epusles.org/2014/11/25/program-preduzetnicke-obuke-i-radne-prakse-u-okviru-projekta-svi-za-mlade-mladi-za-sve/

5) PROGRAM PREDUZETNIČKE OBUKE I RADNE PRAKSE http://epusles.org/2014/11/25/program-preduzetnicke-obuke-i-radne-prakse-u-okviru-projekta-svi-za-mlade-mladi-za-sve/

6) POZIV ZA KONFERENCIJU I PRVU RADIONICU http://epusles.org/2014/12/01/konferencija-za-medije-i-prva-radionica-u-sredu-03-12-2014-od-13-00-h-u-csu/

7) KONFERENCIJA ZA MEDIJE NA KOJOJ JE PROMOVISAN PROGRAM PREDUZETNIČKE OBUKE http://epusles.org/2014/12/03/odrzana-konferencija-za-novinare-na-kojoj-je-promovisan-program-preduzetnicke-obuke/

8) ODRŽANA PRVA RADIONICA U OKVIRU PROGRAMA PREDUZETNIČKE OBUKE http://epusles.org/2014/12/03/odrzana-i-radionica-u-okviru-programa-preduzetmicke-obuke-projekta-svi-za-mlade-mladi-za-sve/

9) POZIV NA KONFERENCIJU ZA NOVINARE „PROMOCIJA MULTISEKTORSKE SARADNJE NA JUGU SRBIJE“ http://epusles.org/2014/12/04/konferencija-za-medije-promocija-multisektorske-saradnje-na-jugu-srbije-05-12-2014-u-13-00h/

10) ODRŽANA DRUGA RADIONICA U OKVIRU PROGRAMA PREDUZETNIČKE OBUKE http://epusles.org/2014/12/04/odrzana-ii-radionica-u-okviru-programa-preduzetmicke-obuke-projekta-svi-za-mlade-mladi-za-sve/

11) ODRŽANA KONFERENCIJA ZA MEDIJE I PRVO PREDAVANJE ZA POLAZNIKE STRUČNE PRAKSE http://epusles.org/2014/12/06/odrzana-konferencija-za-medije-i-i-predavanje-za-polaznike-radne-prakse/

12) ODRŽANO DRUGO PREDAVANJE ZA POLAZNIKE RADNE PRAKSE http://epusles.org/2014/12/08/odrzano-ii-predavanje-za-polaznike-radne-prakse/

13) ODRŽANO TREĆE PREDAVANJE ZA POLAZNIKE RADNE PRAKSE http://epusles.org/2014/12/09/odrzano-3-predavanje-za-polaznike-radne-prakse-i-3-radionica-preduzetnicke-obuke/

14) ODRŽANA ČETVRTA RADIONICA U OKVIRU PREDUZETNIČKE OBUKE ZA POLAZNIKE I GRUPE http://epusles.org/2014/12/10/odrzana-4-radionica-u-okviru-programa-preduzetnicke-obuke-projekta-svi-za-mlade-mladi-za-sve/

15) ODRŽANA PRVA RADIONICA II GRUPE POLAZNIKA PROGRAMA PREDUZETNIČKE OBUKE http://epusles.org/2014/12/13/odzana-1-radionica-ii-grupe-polaznika-programa-preduzetnicke-obuke/

16) POTPISANI UGOVORI ZA 20 POLAZNIKA RADNE PRAKSE http://epusles.org/2014/12/14/potpisani-ugovori-za-20-polaznika-radne-prakse/

17) ODRŽANA V RADIONICA ZA POLANIKE I GRUPE PREDUZETNIČKE OBUKE http://epusles.org/2014/12/15/odrzana-5-radionica-za-polaznike-i-grupe-preduzetnicke-obuke/

18) ODRŽANA VI RADIONICA ZA POLAZNIKE I GRUPE PREDUZETNIČKE OBUKE http://epusles.org/2014/12/16/odrzana-6-radionica-za-polaznike-i-grupe-preduzetnicke-obuke/

19) ODRŽANA II RADIONICA ZA POLAZNIKE II GRUPE PREDUZETNIČKE OBUKE http://epusles.org/2014/12/17/odrzana-druga-radionica-za-polaznike-ii-grupe-preduzetnicke-obuke/

20) PANEL DISKUSIJA – POZIV, SAOPŠTENJE I AGENDA http://epusles.org/2014/12/22/panel-diskusija-buducnost-sada-mladi-i-reforme-sreda-24-12-2014-csu-od-11-30/

21) ODRŽANA VII RADIONICA ZA I GRUPU POLAZNIKA PREDUZETNIČKE OBUKE http://epusles.org/2014/12/22/odrzana-7-radionica-za-polaznike-i-grupe-preduzetnicke-obuke/

22) ODRŽANA PANEL DISKUSIJA „BUDUĆNOST SADA! – MLADI I REFORME“, CSU, 24.12.2014. http://epusles.org/2014/12/24/odrzana-panel-diskusija-buducnost-sada-mladi-i-reforme-csu-24-12-2014/

23) ODRŽANA 3. RADIONICA II GRUPE POLAZNIKA PREDUZETNIČKE OBUKE http://epusles.org/2014/12/26/odrzana-3-radionica-ii-grupe-polaznika-preduzetnicke-obuke-csu-25-12-2014/

24) ODRŽANA 4. RADIONICA II GRUPE POLAZNIKA PREDUZETNIČKE OBUKE http://epusles.org/2014/12/26/odrzana-4-radionica-za-polaznike-ii-grupe-preduzetnicke-obuke/

25) ODRŽANA 5. RADIONICA ZA POLAZNIKE II GRUPE PREDUZETNIČKE OBUKE http://epusles.org/2015/01/15/odrzana-5-radionica-za-polaznike-ii-grupe-preduzetnicke-obuke/

26) ODRŽANA DODATNA RADIONICA ZA POLAZNIKE II GRUPE PREDUZETNIČKE OBUKE http://epusles.org/2015/01/17/odrzana-dodatna-radionica-za-polaznike-ii-grupe-preduzetnicke-obuke/

27) ODRŽANA 9. RADIONICA ZA POLAZNIKE I GRUPE PREDUZETNIČKE OBUKE http://epusles.org/2015/01/20/odrzana-9-radionica-za-polaznike-i-grupe-preduzetnicke-obuke/

28) ODRŽANA 10. RADIONICA ZA POLAZNIKE I GRUPE PREDUZETNIČKE OBUKE http://epusles.org/2015/01/21/odrzana-10-radionica-za-polaznike-i-grupe-preduzetnicke-obuke/

29) ODRŽANE 6. I 7. RADIONICA ZA POLAZNIKE II GRUPE PREDUZETNIČKE OBUKE http://epusles.org/2015/01/22/odrzana-6-i-7-radionica-za-polaznike-ii-grupe-preduzetnicke-obuke/

30) ODRŽANA 8. RADIONICA ZA POLAZNIKE II GRUPE PREDUZETNIČKE OBUKE http://epusles.org/2015/01/22/odrzana-8-radionica-za-polaznike-ii-grupe-preduzetnicke-obuke/

31) MLADI NA RADNOJ PRAKSI PO PROJEKTU „SVI ZA MLADE, MLADI ZA SVE“ – I DEO http://epusles.org/2015/01/23/mladi-na-radnoj-praksi-po-projektu-svi-za-mlade-mladi-za-sve-i-deo/

32) NAJAVA DOGAĐAJA: OKRUGLI STO „MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I NEZAPOSLENOST (28.01.2015., 12,00, CSU) http://epusles.org/2015/01/25/okrugli-sto-medugeneracijska-solidarnost-i-nezaposlenost-28-01-2015-1200-csu/

33) ODRŽANA 9. RADIONICA ZA POLAZNIKE II GRUPE PREDUZETNIČKE OBUKE http://epusles.org/2015/01/27/odrzana-9-radionica-za-polaznike-ii-grupe-preduzetnicke-obuke/

34) ODRŽANA 10. RADIONICA ZA POLAZNIKE II GRUPE PREDUZETNIČKE OBUKE http://epusles.org/2015/01/28/odrzana-10-radionica-za-polaznike-ii-grupe-preduzetnicke-obuke/

35) ODRŽAN OKRUGLI STO: MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I NEZAPOSLENOST (28.01.2015.,CSU) http://epusles.org/2015/01/28/odrzan-okrugli-sto-medugeneracijska-solidarnost-i-nezaposlenost-28-01-2015-csu/

36) SVEČANO URUČENI SERTIFIKATI I ZAHVALNICE U OKVIRU PROJEKTA „SVI ZA MLADE, MLADI ZA SVE“ http://epusles.org/2015/01/31/svecano-uruceni-sertifikati-i-zahvalnice-u-okviru-projekta-svi-za-mlade-mladi-za-sve/

37) TV I RADIO EMISIJE U SKLOPU AKTIVNOSTI PROJEKTA „SVI ZA MLADE, MLADI ZA SVE“ http://epusles.org/2015/02/02/tv-i-radio-emisije-u-sklopu-aktivnosti-projekta-svi-za-mlade-mladi-za-sve/