Projekti

MULTISEKTORSKA ZAJEDNICA PRAKSE ZA MLADE – AKTIVATOR
Vreme trajanja

2020-2021.

Lokacija

Vlasotince, Bojnik, Lebane, Medveđa, Crna Trava

Donator

Švajcarska vlada i SIPRU

Budžet

55.500,00 CHF

POBEDI I TI
Vreme trajanja

15.08.2019 – 31.12.2019.

Lokacija

Lebane

Donator

Ministarstvo omladine i sporta RS

Budžet

1.577.500,00 dinara

MULTISEKTORSKO PARTNERSTVO ZA MLADE – AKTIVATOR
Vreme trajanja

2018-2019.

Lokacija

Vlasotince, Bojnik, Lebane, Medveđa

Donator

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju i SIPRU

Budžet

38.500,00 CHF

PARTNERSTVOM DO DOBRE JAVNE UPRAVE
Vreme trajanja

2016-2018.

Lokacija

Leskovac

Donator

USAID

Budžet

$300,000

AKADEMIJA DOBRE VOLJE
Vreme trajanja

2018.

Lokacija

Leskovac

Donator

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Budžet

1.660,00 dinara

EVROPSKA ŠKOLA BEZ GRANICA
Vreme trajanja

10.06.2017-30.11.2017.

Lokacija
Donator

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije

Budžet

705.000,00 dinara