Publikacije

Pronađite publikacije:

Kuda sa sobom građanine
Kako iz 1945 građanine
Za tranziciju centralizovanja Srbije
Turbograd Leskovac
Decentralizacija i regionalizacija, S. Mihajlović
Sve što niste znali o Leskovcu, a treba ako biste da ga razumete
PROGRAM ISKUSTVENOG UČENJA FIN
MREŽE DRUŠTVENE PODRŠKE U FUNKCIJI ZAPOŠLJAVANJA MLADIH U OPŠTINI LEBANE
ISTRAŽIVANJE STAVOVA O EU KOD SREDNJOŠKOLACA
Evaluacije paketa usluga za mlade i relevantnih programa i mera finansiranih iz budzeta Vlade Republike Srbije koji su usmereni ka mladima
E2E Evaluacija javnog konkursa Podrska inovativnim pristupima za povecanje zaposljavanja i zaposljivosti mladih 2018-2019
PREDLOG ZA INOVIRANJE JAVNIH POLITIKA LESKOVCA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA MLADIH
Istraživanje praktičnih rešenja za unapređenje zapošljavanja mladih u Leskovcu lokalizacijom relevantnih javnih politika EU
Strategija razvoja EPuS-Leskovac 2016-2025
Komparator