Novosti

Sada pregledate po kategoriji

 

Srednjoškolska zajednica Jablaničkog okruga – Licem u lice sa EU

Konferencija za novinare 13.11.2017.

Konferencija za novinare 13.11.2017.

U svečanoj Sali Tehničke škole „Rade Metalac“ u Leskovcu, 13. novembra održana je Panel diskusija  na temu „INTERKULTURALNOST – ŽIVETI ZAJEDNO A BITI SVOJ“, u organizaciji EPuS-a Leskovac i Tehničke škole „Rade Metalac“, partnera na projektu „Evropska škola bez granica – Prevazilaženje predrasuda kod srednjoškolaca u Jablaničkom okrugu da će ulaskom u EU ljudi u Srbiji izgubiti nacionalni i kulturni identitet“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije.

Panel diskusija

Panel diskusija

U svojstvu panelista, učesnicima događaja obratili su se: Suzana Dimitrijević, dipl. prof. Filozofije („Srednjoškolska zajednica Jablaničkog okruga – Licem u lice sa EU“), mr Ivana Stanković, psiholog i psihoterapeut, rukovodilac savetovališta za mlade („Predrasude o EU i životni izgledi srednjoškolaca Jablaničkog okruga“), mr Goran Jović, dipl. pravnik, direktor PKS-Regionalna privredna komora Jablaničkog i Pčinjskog Upravnog okruga („Da li nas narodi EU omalovažavaju?“),  i Milivoje Đorđević, dipl. ing. mašinstva, direktor Tehničke škole Vlasotince („Informisanost o EU i obrazovni proces u Tehničkoj školi u Vlasotincu“). Moderator panela bio je Slavoljub Stanojević, dipl. ing. mašinstva, direktor TŠ „Rade Metalac“.

Panel diskusija

Panel diskusija

Na panelu su predstavljeni rezultati Istraživanja stavova srednjoškolaca Jablaničkog okruga o EU, koje su sproveli EPuS Leskovac i TŠ „Rade Metalac“. Ovo istraživanje odnosi se na utvrđivanje stavova srednjoškolaca o Evropskoj uniji, tačnije na procenu prisustva predrasuda o gubljenju nacionalnog i kulturnog identiteta Srbije pristupanjem EU.

Ivana Stanković

Ivana Stanković

Autori istraživanja su Suzana Dimitrijević, profesor filozofije i Ivana Stanković, psiholog  i psihoterapeut.  U realizaciji istraživanja, osim njih, učestvovali su i Slavoljub Stanojević, direktor Tehničke škole „Rade Metalac“ iz Leskovca i Tamara Nikolić, profesor te škole. Uzorak istraživanja je činilo 553 srednjoškolaca  iz drugog, trećeg i četvrtog razreda iz 16 srednjih škola u Jablaničkom okrugu (Leskovac, Lebane, Bojnik, Vlasotince, Medveđa).

Suzana Dimitrijević

Suzana Dimitrijević

Analiza rezultata istraživanja pokazuje da je među srednjoškolcima Jablaničkog okruga prisutna predrasuda da će građani Srbije ulaskom u EU izgubiti svoj nacionalni (41,2%)  i kulturni (37,8%) identitet. Oko trećine ispitanika nema stav, odnosno, nije sigurno po pitanju gubljenja nacionalnog (30,6%) i kulturnog (32,7%). U odnosu na to, manji broj ispitanika smatra da ulaskom u EU građani Srbije neće izgubiti svoj nacionalni (28,2%) i kulturni (29,5%) identitet.

Info sesija u TŠ Rade Metalac

Info sesija u TŠ Rade Metalac

Veliki broj srednjoškolaca Jablaničkog okruga ne zna, ili nema stav (nije sigurno) o tvrdnjama o Srbiji i EU. To pokazuje podatak da je, za svih 27 tvrdnji iz upitnika, u proseku 37,4% njih (u rasponu 21,3%-59,7%) odgovorilo da nije sigurno u to da li su one tačne ili ne. To, opet, ukazuje da oni nisu dovoljno informisani o EU i evropskim integracijama Srbije.

Info sesija u Tehničkoj školi u Lebanu

Info sesija u Tehničkoj školi u Lebanu

Po pitanju njihove percepcije o stavovima njihovih roditelja, profesora i vršnjaka o EU, podaci govore da se ne razgovara dovoljno o tome ni u vršnjačkoj grupi, ni u kući, ni u školi – 34,2% njih ne zna kakvi su stavovi njihovih vršnjaka, 44,3% njih ne zna kakvi su stavovi njihovih roditelja i 59,7% njih ne zna kakvi su stavovi njihovih profesora.

Info sesija u Trgovinsko-ugostiteljskoj školi

Info sesija u Trgovinsko-ugostiteljskoj školi

Može se reći da je prisutan evro-skepticizam, kao i elementi predrasuda kod ovih srednjoškolaca, sudeći po tome da 50,8% njih smatra da je EU nepravedna prema Srbima, da u EU ’mali’ narodi propadaju (47,2%), da su narodi iz EU uobraženi, a da nas omalovažavaju (48,6%), da EU nudi med i mleko, a da će nas samo iskoristiti (51%), da će nam EU umanjiti slobode (44,7%), da će EU uništiti naš nacionalni identitet (41,2%), i da smo različiti svetovi gde niko nikoga ne razume (50,4%).

Info sesija u Tehničkoj školi u Vlasotincu

Info sesija u Tehničkoj školi u Vlasotincu

Međutim, prisutan je i evro-entuzijazam u značajnoj meri, jer čitavih 60,1% njih smatra da EU otvara mogućnosti za mlade, da EU poštuje različitosti svakog naroda (43,1%), da EU podržava različite veroispovesti (52,6%), i da nam ulazak u EU otvara mogućnost razvoja (53%).

Prva radionica o EU

Prva radionica o EU

Ovim istraživanjem je osvetljena potreba za boljim informisanjem  mladih o evropskim integracijama Srbije, što je zadatak pre svega za škole i medije, jer jedino dobra informisanost i činjenice mogu pomoći da se prevaziđu predrasude koje postoje.

Druga radionica o EU

Druga radionica o EU

O Srbiji i EU, o predrasudama i činjenicama razgovaralo se (Suzana Dimitrijević, Ivana Stanković i Srđan Dimitrijević) sa mladima na info sesijama u četiri srednje škole Jablaničkog okruga (TŠ Rade Metalac Leskovac, Trgovinsko-ugostiteljska škola Leskovac, Tehnička škola Lebane i Tehnička škola Vlasotince). Ti razgovori u velikoj meri su potvrdili i potkrepili rezutate sprovedenog istraživanja, ali i pokazali da u otvorenom razgovoru, uz ukazivanje na činjenice o EU i evropskim integracijama Srbije, može da se napravi pomak u prevazilaženju predrasuda.

Treća radionica o EU

Treća radionica o EU

Najzad, održano je i pet radionica sa stotinak srednjoškolaca na temu „Ko smo mi, a ko su oni – možemo li zajedno, a da sačuvamo sebe?“, koje su vodile su Suzana Stanković Ilić, psiholog i Suzana Dimitrijević, profesor filozofije. Na ovim radionicama su takođe potvrđeni rezultati iatraživanja, ali se i pokazalo da se postojeće predrasude kod mladih o EU mogu ’poljuljati’ uz pomoć iskustvenih uvida do kojih se dolazi na radionicama, zahvaljujući specifičnim metodama i oblicima rada.

Četvrta radionica o EU

Četvrta radionica o EU

Zaključak ove panel diskusije, do koga su zajedno došli svi učesnici –  uvodničari, učenici, profesori i građani, jeste da se o tako važnoj temi, kao što je ta kako ćemo živeti u budućnosti, mora mnogo više razgovarati, naročito sa mladima koji su na samom početku života. Mediji, kao najmoćniji kreatori javnog mnjenja, i škola, imaju tu posebno važnu ulogu. Mladi učesnici panela dali su svoje predloge na koje sve načine možemo nadalje zajedno da se borimo protiv predrasuda o EU i da poboljšamo informisanje o evropskim integracijama Srbije:

 • Studijske posete za mlade zemljama članicama EU;
 • Vršnjačke radionice o EU;
 • Bolje informisanje na časovima Građanskog vaspitanja, ali i na ostalim časovima;
 • Nastavak ovog projekta sa što više aktivnosti sa mladima (radionice, info sesije);
 • Portal o EU za mlade;
 • Umrežavanje;
 • Razmena učenika, bratimljenje škola, što više putovanja u druge zemlje.
Peta radionica o EU

Peta radionica o EU

Počinje mentorska podrška za mlade buduće preduzetnike!

Nedavno su uspešno privedene kraju preduzetnička obuka i stručna praksa u okviru programa „Zakorači ka svom biznisu, ostvari svoju karijeru!“ iz projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Ovaj program pohađali su mladi ljudi sa teritorije Jablaničkog okruga koji žele da pokrenu svoj biznis, ali i oni koji žele da se što uspešnije pozicioniraju na tržištu rada i ponude poslodavcima svoje inovativne radne usluge kao sasvim drugačiji, posebni kandidati.

Preduzetnička obuka sastojala se od deset tročasovnih tematskih radionica, na kojima su mladi budući preduzetnici otkrivali ’tajne’ preduzetništva, ali i osnaživali svoje preduzetničke potencijale. Veoma uspešnom radu doprineli su mladi svojom zainteresovanošću i aktivnim odnosom, kao i izuzetni predavači-radioničari i gosti radionica, koji su podelili sa mladima svoje veliko znanje i iskustvo.

Stručna praksa trajala je trideset i tri radna dana, što nije mnogo, ali izvesno je da će se ponoviti prošlogodišnje iskustvo i da će nekoliko mladih uskoro zasnovati radni odnos upravo kod poslodavaca kod kojih su bili na praksi.

Istovremeno se odvijalo i treće po redu mentorsko usavršavanje, u vidu pet tematskih radionica, na kojima su mentori nadogradili i ’izbrusili’ svoje veštine preduzetničkog mentorstva. Ovaj mentorski tim, koji se sastoji od dvadesetak mentora, sada već predstavlja moćnu i delotvornu podršku, na koju mladi mogu da računaju na svom ulasku u svet rada i biznisa.

Ovih dana počinje mentorska podrška za mlade buduće preduzetnike, u kojoj će učestvovati 21 mentor i 60 mladih ljudi. To su polaznici preduzetničke obuke i stručne prakse, ali i drugi nezaposleni mladi ljudi koji žele da poboljšaju svoje izglede za posao na ovaj način.

Uspešni u komunikaciji – uspešni u poslu!

Poslednje dve radionice preduzetničke obuke za mlade, održane u četvrtak, 12. oktobra i utorak, 17. oktobra, bile su posvećene unapređenju komunikacijskih veština. Radionice su bile pod nazivima „Kako da znam da smo se razumeli u poslu?“ i „Kako da se u poslovnoj komunikaciji svi osećamo dobro?“.

Teme koje su se obrađivale na ovim radionicama bile su: Kako da pristupim poslovnoj komunikaciji? Kako da uspostavim efektivnu komunikaciju u poslu? Kako da unapredim veštine i tehnike poslovnog komuniciranjja? Kako da se suočim sa spoljašnjim uticajima na poslovnu komunikaciju? Kako da smanjim strah, stres, stidljivost, tremu …?

Obrađene su i teme: Kako da praktikujem komunikaciju od koje me neće boleti glava? Kako da znam da praktikujem dobru komunikaciju? Kako da svoju komunikaciju prilagodim datoj komunikacionoj situaciji? Kako da unapredim veštine i tehnike asertivne komunikacije? Kako da pregovaram u svom poslovnom životu?

U opuštenoj i izrazito interaktivnoj atmosferi na ovim radionicama zaokružena je priča preduzetničke obuke „Zakorači ka svom biznisu!“. Mladi budući preduzetnici informisani su, ohrabreni i osnaženi da naprave prvi korak ka ostvarenju svog poslovnog sna.

Ove dve radionice veoma uspešno je vodila Suzana Stanković Ilić, psiholog, koja je sa mladima podelila svoje veliko znanje i iskustvo u usavršavanju komunikacijskih veština.

Program „Zakorači ka svom biznisu!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Kako ’obući’ svoj biznis u dobro pravno odelo?

Osma radionica preduzetničke obuke za mlade, iz programa „Zakorači ka svom biznisu!“, na temu „Kako da svoj biznis ’obučem’ u dobro pravno odelo?“ održana je 10. oktobra 2017. godine.

Na ovoj radionici mladi su se bavili temama: Kako da odgovorim na etičke izazove poslovanja? Kako da izaberem pravno-organizacioni oblik svog biznisa? Kako da izgradim pravni okvir svog biznisa? Kako da zaštitim svoje poslovne interese kroz ugovore? Kako zakon sankcioniše „rad na crno“?

Radionicu je veoma uspešno vodila Milena Andrejević, mlada pravnica i advokatica. Sagledavajući potrebe mladih budućih preduzetnika, vešto je balansirala neophodne informacije i teoriju sa praktičnim pitanjima izbora pravno-organizacionog oblika biznisa koji se pokreće. Posebnu pažnju posvetila je pitanjima dobre poslovne etike.

Program „Zakorači ka svom biznisu!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Preduzetnički mentori ’plivaju’ u Plavom okeanu…

Kakva se to bitka bije između dve savremene poslovne filozofije – kako je plivati u Crvenom, a kako u Plavom okeanu – o ovome su raspravljali mentori na novoj radionici usavršavanja preduzetničkog mentorstva, u okviru programa „Podeli svoje znanje sa mladima!“

Na radionici su razmatrane sledeće teme: Kako da se, umesto od borbe za udeo u postojećem tržišnom kolaču – profitira od „veće torte“? Kako da se stvori neometan tržišni prostor? Kako da se poveća sopstvena poslovna prilika uz smanjenje rizika? Koje alate koristiti ako se želi učiniti svoju konkurenciju nevažnom? Ko bi mogao da inspiriše na tom putu? Zašto su ciljevi nulti korak? Kibernetički mehanizam; Longitudinalna studija; Zašto ljudi ne zacrtavaju sebi ciljeve? Ugovor sa sobom; Pismo mentoru.

U ovoj dinamičnoj radionici, baveći se umetnošću dobrog definisanja ciljeva, mentori su posebno uživali u vežbi „Fokus na preprekama – fokus na ciljevima“.

Program „Podeli svoje znanje sa mladima!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Još jednom o EU sa srednjoškolcima našeg kraja

U ponedeljak, 9. oktobra 2017. godine, održana je još jedna info sesija o rezultatima istraživanja stavova srednjoškolaca o EU, u Trgovinsko-ugostiteljskoj školi u Leskovcu. Ovo istraživanje posebno je fokusirano na čestu predrasudu da će ljudi u Srbiji ulaskom u EU izgubiti svoj nacionalni i kulturni identitet.

Učenici ove škole u velikom broju su prisustvovali info sesiji i aktivno uzeli učešće u razgovoru o EU. Pažljivo su saslušali neke od činjenica i izrazili su svoje iznenađenje oko toga, jer neke od njih do sada nisu znali.

Nakon razgovora o tome šta su to predrasude i na čemu se one baziraju, prezentovani su neki od rezultata istraživanja stavova srednjoškolaca o EU. U razgovoru koji je usledio, učenici su izneli neke svoje stavove.

Neki od stavova učenika Trgovinsko-ugostiteljske škole:

 • EU će nam oduzeti i nacionalni i kulturni identitet.
 • Meni je jedna žena iz Švedske rekla da oni nisu zadovoljni time koliko plaćaju za EU.
 • Ne pričamo mi baš puno o tome.
 • Treba dobro razmisliti šta ćemo dobiti a šta izgubiti ulaskom u EU.

Učenici su pozvani na učestvuju na radionici o predrasudama o EU među srednjoškolcima.

Ovo je aktivnost iz projekta „EVROPSKA ŠKOLA BEZ GRANICA! – Prevazilaženje predrasuda kod srednjoškolaca u Jablaničkom okrugu da će ulaskom u EU ljudi u Srbiji izgubiti nacionalni i kulturni identitet“, koji u partnerstvu realizuju Evropski pokret u Srbiji – Leskovac i TŠ „Rade Metalac“, uz finansijsku podršku Ministarstva za evropske integracije R Srbije (https://www.facebook.com/MinistarstvoEvropskeIntegracije/).

 

Kako da uradim vizionarski biznis plan?

Kako uraditi biznis plan za svoj preduzetnički poduhvat, a da on bude vizionarski – bila je tema još jedne radionice preduzetničke obuke za mlade, u okviru programa „Zakorači ka svom biznisu!“.

Teme kojima su se mladi budući preduzetnici bavili na ovoj radionici bile su: Kako da pristupim izradi svog biznis plana? (priprema); Koje su karakteristike uspešnog biznis plana? (koraci); Kako da odredim sadržaj svog biznis plana? (delovi); Kako da „skockam“ svoj biznis plan? (struktura); Kako da namaknem novac za svoju poslovnu ideju?

Jelena Krstić, prof.dr ekonomije (VPŠSS) i Snežana Radivojević, master ekonomije (RPKJPO), podelile su svoje znanje sa mladima, ulazeći u važne praktične detalje i male ’tajne’ dobrog biznis plana.

Program „Zakorači ka svom biznisu!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Potpredsednica EPuS-a Leskovac dobitnica Oktobarske nagrade!

Milica Ristić, master ekonomista i doktorand na Ekonomskom fakultetu u Nišu, jedna je od ovogodišnjih dobitnica Oktobarske nagrade Grada Leskovca.

Ova mlada i veoma uspešna devojka, kao potpredsednica EPuS-a Leskovac, učešćem u realizaciji projekata i drugim aktivnostima,  svakodnevno daje svoj doprinos ostvarenju ciljeva organizacije.

Imajući Milicu u svojim redovima, ne plašimo se za budućnost EPuS-a Leskovac i veoma smo ponosni na nju!

Razgovor o predrasudama o EU sa lebanskim srednjoškolcima

U petak, 6. oktobra 2017. godine, u Tehničkoj školi „Vožd Karađorđe“ iz Lebana, održana je info sesija o rezultatima istraživanja stavova srednjoškolaca o EU. Ovo istraživanje posebno je fokusirano na čestu predrasudu da će ljudi u Srbiji ulaskom u EU izgubiti svoj nacionalni i kulturni identitet.

Mladima su predstavljene činjenice o EU koje nepobitno ’brišu’ ovu i slične predrasude. Nakon podsećanja na to šta su, u stvari, predrasude i na čemu se one zasnivaju, predstavljeni su rezultati istraživanja koji pokazuju izvesni euroskepticizam kod srednjoškolaca Jablaničkog okruga, ali i nedovoljnu informisanost o EU.

U živom razgovoru koji je usledio, učenici su iznosili svoje stavove o EU, koji, u velikoj meri, potvrđuju rezultate istraživanja.

Ključni osvrti učesnika:

–           EU je saglasna što nam se na Kosovu ne dozvoljava da odemo na ekskurziju.

–           EU će nam uzimanjem Kosova oduzeti i nacionalni i kulturni identitet.

–           Treba da učestvujemo u procesu pristupanja i da se izjašnjavamo o  EU, a ne znamo ništa ni o njoj, ni o koristima/štetama koje ćemo imati od toga.

–           Kako da nešto kažemo o EU, kad nijedan od nas nikada nije bio tamo?

–           Na pitanje: ko bi u ovom trenutku podržao odluku da uđemo u EU, nijedan od učesnika nije bio spreman da podrži takav predlog, petoro je bilo protiv, a ostali su bili uzdržani.

Ovo je aktivnost iz projekta „EVROPSKA ŠKOLA BEZ GRANICA! – Prevazilaženje predrasuda kod srednjoškolaca u Jablaničkom okrugu da će ulaskom u EU ljudi u Srbiji izgubiti nacionalni i kulturni identitet“, koji u partnerstvu realizuju Evropski pokret u Srbiji – Leskovac i TŠ „Rade Metalac“, uz finansijsku podršku Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije (https://www.facebook.com/MinistarstvoEvropskeIntegracije/).

Kako da svoj biznis smestim u dati poreski okvir?

U četvrtak, 5. oktobra 2017. godine, u velikoj Sali Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga, održana je sedma radionica preduzetničke obuke za mlade programa „Zakorači ka svom biznisu…!“

Obrađena je veoma važna tema za mlade koji žele da pokrenu svoj biznis „Kako da svoj biznis smestim u dati poreski okvir?“, sa podtemama: Kako da ocenim konkurentnost svog poreskog položaja? Kako da izaberem jeftiniju poresko-pravnu formu svog biznisa? Kako da smanjim rizik od greške u primeni poreskih propisa? Kako da doprinesem unapređenju postojećeg poreskog okvira? Kako da izvučem pouke iz onoga što se desilo drugim poreskim obaveznicima?

Voditeljka radionice bila je Milica Ristić, doktorand na Ekonomskom fakultetu u Nišu, koja je sa mladima podelila svoje znanje o poreskim obavezama za preduzetnike.

Gost radionice bio je Dejan Stanković, direktor leskovačke filijale NSZ, koje je informisao mlade o programima subvencija za samozapošljavanje i zapošljavanje novih radnika.

Program „Zakorači ka svom biznisu…!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.