Novosti

Sada pregledate po kategoriji

 

Projekat „Daj šansu istini o Evropi!“ predstavljen javnosti

U sredu 15. avgusta 2018. godine, u prostorijama Tehničke škole „Rade Metalac“, održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljen projekat Daj šansu istini o Evropi. Ovaj projekat partnerski realizuju EPuS Leskovac, Tehnička škola „Rade Metalac“ iz Leskovca, Ekonomska škola „Đuka Dinić“ iz Leskovca i Tehnička škola iz Vlasotinca.

Cilj projekta je razvijanje inovativnog i delotvornog modela angažovanja na širenju shvatanja kod srednjoškolaca Jablaničkog okruga da je članstvo Srbije u EU ključni unutrašnje-politički i ekonomski cilj zemlje i glavni oslonac za lični boljitak.

Ovim projektom ostvariće se suštinski iskorak u sprovođenju Akcionog plana srednjoškolske zajednice Jablaničkog okruga za suzbijanje predrasuda o EU. Takođe, povećaće se odgovornost mladih za suzbijanje predrasuda o EU, osnažiće se funkcionalne socijalne veze i promovisaće vršnjački aktivizam.

Hoćemo li dati šansu istini o Evropi? Naravno…

Info sesija o EU u Trgovinsko-ugostiteljskoj školi

Info sesija o EU u Trgovinsko-ugostiteljskoj školi

Dok se školski raspust polako bliži kraju, EPuS Leskovac, zajedno sa svojim partnerima – Tehničkom i Ekonomskom školom iz Leskovca i Tehničkom školom iz Vlasotinca, priprema se za novu rundu druženja sa srednjoškolcima u okviru bavljenja istom važnom temom, a to je valjana informisanost mladih o EU.

Radionica o EU u Tehničkoj školi RadeMetalac

Radionica o EU u Tehničkoj školi RadeMetalac

Prošle godine, u okviru projekta „Evropska škola bez granica“, koji je podržalo Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, bavili smo se istinama i predrasudama o EU kod srednjoškolaca Jablaničkog okruga, uradili smo istraživanje njihovih stavova o EU, održali nekoliko info sesija i edukativnih radionica. Na osnovu saznanja do kojih smo tada došli, zaključili smo da se ovom temom svakako treba baviti i nadalje, jer nije svejedno šta o evropskim integracijama Srbije misle mladi, da li su i koliko informisani, koliko je prisustvo predrasuda o EU kod njih…

Konferencija "U susret evropskoj školi bez granica"

Konferencija „U susret evropskoj školi bez granica“

Krajem jula otpočela je realizacija projekta „Daj šansu istini o Evropi!“ koji je i ovoga puta podržalo Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, u okviru Konkursa za projekte o informisanju javnosti o Evropskoj uniji/evropskoj integraciji Srbije, u skladu sa ciljevima Strategije komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Radionica "Zajedno protiv predrasuda"

Radionica „Zajedno protiv predrasuda“

Bavimo se istom temom kao i u prethodnom projektu, ali isplanirali smo par koraka dalje – na edukativnim radionicama srednjoškolci Jablaničkog okruga moći će da preispitaju svoje stavove o EU u otvorenom razgovoru sa vršnjacima, a i da se valjano informišu o EU. Oni koji budu pokazali veće interesovanje, imaće priliku da se dodatno edukuju i postanu vršnjački edukatori. Za sve mlade koji bi da pitaju nešto o EU, a ne znaju koga ili im je nezgodno, otvorićemo E-savetovalište gde će dobiti odgovore na sva svoja pitanja. Kako je valjana argumentacija ključ za valjano formiranje stavova o svemu i predstavlja najbolju zaštitu od predrasuda, omogućićemo mladima da to nauče kroz debatovanje. Očigledno, očekuje nas zanimljiva i produktivna jesen…

Srbija i EU – Istine i predrasude

Povodom obeležavanja Dana Evrope, u sredu, 09.05.2018. godine, EPuS Leskovac organizovao je tribinu pod nazivom „SRBIJA I EU: ISTINE I PREDRASUDE“.

Učesnicima tribine obratili su se Srđan Dimitrijević, predsednik EPuS-a Leskovac, Suzana Dimitrijević, generalni sekretar EPuS-a Leskovac i Suzana Stanković Ilić, ekspertkinja na projektima.

Glavna karakteristika ove tribine bila je ta što uvodničari nisu držali ’predavanje’ o EU, već je ovo bio sokratovski razgovor građana Leskovca ’na trgu’ o važnoj životnoj temi.

Jer, u  moru informacija o EU, na žalost, često su ’najglasnije’  predrasude kojih ljudi često nisu ni svesni, koje smatraju stavovima o EU, a u stvari se zasnivaju na  proizvoljnim pretpostavkama, sa negativnim emotivnim nabojem…

Posledice predrasuda su uvek negativne, takve da unazađuju naš život, i zato je vredno pozabaviti se njima. Niko nije imun na predrasude, ali svako ih može prevazići – otvoren razgovor o tome je najbolji način.

Sa ove tribine proizašli su stavovi oko kojih su se građani složili:

 • Dobro je da stav o tome hoćemo li ili nećemo u EU zasnivamo na činjenicama i realnosti, a ne na proizvoljnim pretpostavkama.
 • Dobro je da smo potpuno svesni toga koji su naši vitalni interesi.
 • Dobro je da stalno promišljamo o svom životu na odgovoran način.
 • Dobro je da svaki čovek pojedinačno svojski podrži ono čemu kao društvo težimo.

 

Nemački i srpski srednjoškolci – zajedno protiv predrasuda

U okviru seta aktivnosti EPuS-a Leskovac povodom obeležavanja Dana Evrope, nedavno je u vlasotinačkoj Tehničkoj školi održana radionica „Zajedno protiv predrasuda“. Učesnici radionice bili su učenici Tehničke škole i njihovi gosti, vršnjaci iz nemačke ekonomske škole Hugo Eckener Schule iz Fridrihshafena, a radionicu su vodile Suzana Stanković Ilić, psiholog i Suzana Dimitrijević, profesor filozofije.

Da bi svi učesnici razumeli sve što je na radionici rečeno, koristio se simultano i srpski i engleski jezik, što je bilo sasvim novo i zanimljivo iskustvo. Radionica je zbog toga trajala malo duže, ali to nije nikome smetalo, naprotiv.

Ova radionica je pokazala koliko je dobro družiti se, upoznavati međusobno i otvoreno o svemu razgovarati. U takvoj atmosferi uvrežene predrasude raspršuju se kao mehuri od sapunice. Zaključak svih učesnika je da ovakvih druženja treba da bude što više i da je to možda jedan od najboljih načina u borbi protiv predrasuda.

Objective description - interpretation

Objective description – interpretation

DOK NAPREDUJEMO POLAKO KA EVROPI…

Mladi aktivisti EPuS-a Leskovac razgovarali su 9. maja 2018. godine sa građanima Leskovca, na Dan Evrope, o Evropi… I zaključili – ljudi su se malo umorili od čekanja, ali većina još uvek veruje da su evropske integracije Srbije jedan od naših najvažnijih interesa. Bar oni koje su ovog sunčanog dana sreli u centru grada i popričali…

U SUSRET DANU EVROPE…

POST - sp

Dragi prijatelji,

Naše dugo putovanje u Evropu u fazi je stalnog napredovanja… Ili nazadovanja…? Gde smo sada? Hajde da zajedno protresemo naše stavove povodom toga, da osvetlimo dileme i razotkrijemo (možda) i po koju predrasudu!

Pozivamo Vas na otvoren razgovor o tome šta zaista mislimo o tome – na tribinu koju organizujemo na sam Dan Evrope, u sredu, 9. maja 2018. godine, sa početkom u 18 h, u velikoj sali PKS-Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga ul. Stojana Ljubića 12, Leskovac. Tema tribine je „SRBIJA I EU: ISTINE I PREDRASUDE“.

Mimo svake politizacije, zloupotrebe i manipulacije bilo koje vrste, ovo je važna tema za naše živote… I zaslužuje otvoren i pošten razgovor, zar ne?

Čekamo Vas u sredu, dobrodošli na još jedno druženje sa EPuS-om Leskovac!

Završni događaj projekta „Budi drugačiji 2!“

Zadovoljstvo zajedničkim uspešnim radom i odličnom saradnjom obeležilo je završni događaj projekta „Budi drugačiji 2! – Potvrđivanje skalabilnosti modela Aktivator kroz izgradnju implementacionih kapaciteta u skladu sa zahtevima povećanog broja korisnika iz Jablaničkog okruga“ koji se odigrao 30. januara 2018. godine u velikoj Sali PKS regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga.

Polaznicima preduzetničke obuke i stručne prakse, mentorima i mentijima, kao i partnerima na projektu, predstavljeni su „Standardi kvaliteta i postignuća podrške modela Aktivator“, dokument koji je razvijen u okviru projekta i koji predstavlja završni ’kamen’ u građevini preduzetničke podrške mladima Jablaničkog okruga.

Realizacijom projekta „Budi drugačiji 2!“ ostvareni su sledeći rezultati:

 • Potvrđena je skalabilnost modela „Aktivator“, čija je primena u Jablaničkom okrugu povećala izglede mladih za ulazak u svet rada sa 16,6% na 71,2%.
 • Postignuta je puna i efikasna primena modelovanog koncepta „inovacija vrednosti“, koji istovremeno zadovoljava potreba korisnika za većom mogućnošću izbora, razvojem kompetencija, delotvornim učenjem i pripadnošću preduzetničkoj zajednici.

 • Kroz davanje podsticaja, aktivno informisanje, različite vidove edukacije i poslovno povezivanje, u okviru projektnog ciklusa ostvaren je uticaj na 7% ciljne grupe.
 • Organizovane su 3 fokus grupe sa 36 ispitanika, tj. komparativno sagledani i ugrađeni u model zahtevi uspešnih, manje uspešnih i budućih korisnika.
 • Realizovan je 4-mesečni, posebno osmišljeni, konkretnim potrebama prilagođeni Program izgradnje kapaciteta, gde su svi partneri (12) i implementatori (19) modela „Aktivator“ stekli odgovarajuće sertifikate i unapredili organizovanost klastera „Aktivator“ kroz učešće u treninzima i mentoringu referentne konsultantske kuće.
 • Organizovano je: 6 javnih događaja sa 300 učesnika (256 mladi; 44 – drugi stejkholderi); 11 tročasovnih radionica preduzetničke obuke sa po 20-25 polaznika; 15 stručnih praksi (15 praktikanata) sa po 198 sati učenja kroz rad kod 10 poslodavaca; 6 tročasovnih mentorskih radionica za 20 mentora; i 180 tročasovnih mentorskih sesija sa 60 mentija.

 • Klaster za preduzetničko zapošljavanje mladih «Aktivator» Leskovac uključen je u Evropsku platformu za saradnju klastera «ECSP» („European Cluster Collaboration Platform“ – European Cluster Observatory – https://www.clustercollaboration.eu/cluster-mapping i učestvovao na dvodnevnom susretu evropskih klastera u Solunu („European Cluster Matchmaking Event“, 13-14.09.2017.)

 • EPuS-Leskovac, kao menadžment organizacija klastera „Aktivator“, potpisao je 23.08.2017. godine Sporazum o saradnji sa Visokom poslovnom školom strukovnih studija Leskovac i „Kućom klastera“ Niš, u okviru koga je – uz podršku Danske vlade – u VPŠLE zajednički osnovan Trening centar za omladinsko preduzetništvo i razvoj klastera.
 • Novembra 2017. godine potpisan je Memorandum o saradnji EPuS-a Leskovac, Kuće Klastera Niš, TŠ „Rade Metalac“ Leskovac i Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ Niš, radi sinergetskih efekata obrazovno-privatnog partnerstva na projektima podrške preduzetničkom zapošljavanju pripadnika osetljivih grupa: omladine, žena, Roma, izbeglih raseljenih i prognanih lica na području Južne Srbije.

Ovom prilikom dodeljeni su sertifikati polaznicima preduzetničke obuke i stručne prakse i mentorima koji su radili sa mladima u okviru preduzetničke mentorske podrške, kao i zahvalnice partnerima na projektu.

Realizacija ovog projekta potvrdila je značaj podrške mladima na početku njihovog biznisa ili njihove karijere i predstavlja još jedan korak dalje u ostvarenju naše vizije, a to je – PREPOROD PREDUZETNIČKOG LESKOVCA I JUGA SRBIJE!

 

Trčimo za preduzetnički jug Srbije – zajedno…!

Partneri na važnom poslu, a to je TRKA ZA PREDUZETNIČKI JUG SRBIJE, Kuća klastera iz Niša, EPuS Leskovac/Klaster Aktivator i VPŠSS Leskovac otvorili su 26. januara 2018. godine nove mogućnosti za srpsko-danski poslovni most koji će povezivati privrednike i investitore juga Srbije i Danske!

Poseta delegacije Ambasade Kraljevine Danske u Beogradu, na čelu sa N.E. Ambasadorom, otvaranje Trening centra za omladinsko preduzetništvo i razvoj klastera na VPŠSS Leskovac, Okrugli stolovi u Nišu i Leskovcu – otvorili su novo poglavlje volonterskog partnerskog projekta TRKE ZA PREDUZETNIČKI JUG SRBIJE.

Na Okruglom stolu u kabinetu gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića Danskom Ambasadoru i Ekonomskom savetniku DK Ambasade predstavljeno je pet kompanija – izvoznika iz Leskovca: PAPRIKA PLUS doo (začinska paprika, beli luk, balzamiko), BUDUĆNOST PROMET doo (užarija), KERAMIKA LESKOVAC doo (sanitarije), JUG-PROM  (drugi izvoznik u Srbiji zamrznutog voca i povrca i proizvodjac rakija) i FUNGO-JUG (prerađivač  voća, šumskih plodova i pečuraka).

Gradonačelnik Leskovca je upoznao goste sa investicionim mogucćnostima grada i tekućim investitorima i budućim planovima razvoja grada.

Dr Danka Milojković, direktor Kuće klastera je pozvala aktere ekonomskog razvoja sa područja grada Leskovca da podrže program TRKA ZA PREDUZETNIČKI JUG SRBIJE i učestvuju u izgradnji ljudskih kapaciteta kompanija za međunarodno poslovanje i podrže buduce B2B sastanke.

Most DK – Južna Srbija

  

U okviru programa TRKA ZA PREDUZETNIČKI JUG SRBIJE, Niška Kuća klastera u partnerstvu sa EPuS-om Leskovac/Aktivator klasterom i Visokom strukovnom poslovnom skolom u Leskovcu, organizuje susrete Danske Ambasade i privrednika u Nišu i Leskovcu.

Domaćini okruglih stolova „Saradnja Danske i Južne Srbije“ su Nišavski upravni okrug i Kabinet Gradonačelnika Grada Leskovca. Cilj je ponaći kanale distribucije i prodaje južnosrpskih kompanija u Danskoj i privući Danske investitore u Južnu Srbiju.

Učesnici okruglih stolova biće akteri klastera: javni, privatni i akademski sektor.

Nakon dva velika Danska programa na području juga Srbije: LEDIB i F&B, novi mehanizam saradnje DK-RS je usmeren na izvoznike i investitore.

U okviru posete Leskovcu Nj.E. Ambasador Danske otvoriće „Trening centar za omladinsko preduzetnistvo i klastere“, predmet donacije Kuće klastera Školi u okviru programa „TRKA ZA PREDUZETNIČKI JUG SRBIJE“.

Prioritet učešća imaju AKTIVNE ČLANICE KUĆE KLASTERA i partneri.

Građani predlažu – kako do dobre javne uprave

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

U sredu, 6. decembra 2017. godine, Evropski pokret u Srbiji Leskovac je organizovao interaktivnu radionicu sa građanima Leskovca pod nazivom „Građani predlažu – kako do dobre javne uprave“. Ovaj događaj je deo nacionalne kampanje „JA u centru pažnje“ u okviru koje  se prikupljaju povratne informacije građana o kvalitetu javnih usluga.

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

Cilj ove interaktivne radionice bio je da se omogući građanima Leskovca da analiziraju i ocene kvalitet usluga javne uprave, da iznesu svoje autentično mišljenje o tome i da predlože poboljšanja kvaliteta usluga  iz svog ugla. Ideja vodilja bila je da građani ne budu samo publika ili dekor kada se razgovara o važnim stvarima, već aktivni građani koji odlično znaju šta im je potrebno.

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

Učesnici radionice bili su: a) građani – korisnici primarne zdravstvene zaštite (različitih starosnih grupa); b) građani – roditelji dece predškolskog uzrasta i prvog razreda osnovne škole; c) građani – korisnici usluga policije (izdavanje ličnih dokumenata), d) građani – korisnici ostalih usluga javne uprave (organi lokalne samouprave, republičke institucije).

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

Građani – učesnici radionice, oduševili su organizatore svojom ozbiljnošću i posvećenošću u realizaciji radionice, a i svojom kreativnošću u izlistavanju ideja za poboljšanje kvaliteta javnih usluga. Cilj radionice u potpunosti je ostvaren.

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

Gosti radionice bili su Katarina Tadić, ekspertkinja na projektu i istraživačica iz Centra za evropske politike, Beograd i novinarska ekipa iz agencije Beta koja je snimila čitav događaj.

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

Kampanja “JA u centru pažnje” je deo projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“ koji se sprovodi sa ciljem poboljšanja kvaliteta javnih usluga finansiranih novcem poreskih obveznika. Projekat realizuju Evropski pokret u Srbiji i Centar za evropske politike, sa još 12 lokalnih organizacija,  uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, američke vladine agencije.

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš