Naslovna

Sada pregledate po kategoriji

 

LOŠI MEĐULJUDSKI ODNOSI NAJVEĆI PROBLEM ZA MLADE!

Od 16. do 30. septembra tekuće godine održano je pet fokus-grupnih intervjua sa mladima iz Vlasotinca, Lebana, Bojnika, Medveđe i Crne Trave, u cilju istraživanja njihovih potreba i problema na putu od sveta obrazovanja do sveta rada. Ovo istraživanje je osnov za izradu i realizaciju Programa preduzetničkog zapošljavanja mladih “Aktivator” u pomenutim opštinama  Jablaničkog okruga, a u okviru projekta „Multisektorska zajednica prakse za mlade – Aktivator“, koji EPuS – Leskovac, zajedno sa 13 partnera,  implementira 2020-2021. godine. Ovaj projekat finansijski podržava Vlada Švajcarske, uz implementaciju NIRAS IP CONSULT-a i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Teme o kojima se diskutovalo na fokus grupama bile su: identifikacija potreba i problema mladih po pitanju posla, njihovo mišljenje o uzrocima problema i mogućim rešenjima, u kontekstu zapošljavanja i pokretanja sopstvenog biznisa u svom rodnom mestu.

Pored izlistanih standardnih problema koji prate zapošljavanje mladih, kao što su nedostatak radnog iskustva,  radnih mesta ili pripadnosti političkim partijama, i problema vezanih za pokretanje sopstvenog biznisa, kao što su strah od neuspeha, nedostatak novca i nerazvijeno tržište, ovom prilikom mladi su akcenat bacili na loše međuljudske odnose u svojim sredinama. U ljubomori, zavisti, nedostatku solidarnosti i mentalitetu „da komšiji crkne krava“, mladi vide najveći uzrok poslovnog zaostajanja propadanja,  i napuštanja svojih sredina.

Ono u čemu su se svi mladi složili, bilo je da je neophodno obezbediti veći broj stalnih, specijalizovanih lokalnih programa podrške, prilagođenih za svaku od faza preduzetničkog razvoja mladih, jer ta njihova potreba nije do sada zadovoljena. Mnogi od njih spremni su da ozbiljno razmišljaju o pokretanju sopstvenog posla, a podrška u osvešćivanju sopstvenih potencijala, u povećanju samopouzdanja i boljoj informisanosti je upravo karika koja nedostaje.

 

Mladi sa teritorija ovih opština spremniji su da ostanu da žive u svom rodnom mestu ukoliko lokalna zajednica pokaže zainteresovanost za njih kroz različite vidove podrške na njihovom putu od obrazovanja do posla/biznisa – bilo da je u pitanju neki vid organizovane finansijske, edukativne ili savetodavne podrške. I naravno, da svako u svom najbližem okruženju ozbiljno poradi na promeni životne filozofije i izgradnji boljih odnosa sa svojim sugrađanima. „Biser“ i poruku mladih sa ovih fokus-grupnih intervjua možda je nabolje formulisao srednjoškolac iz Crne Trave:

 • Kad bi se svi držali zajedno i kada bi svako svakome pomogao, sve bi funkcionisalo mnogo bolje…

„Političke igre“ iz ugla mladih Juga Srbije

 

U toku prošlog meseca u Banskom, na nadmorskoj visini od skoro hiljadu metara, u parčetu raja, kako za svoju zemlju ponosno kažu Bugari, održan je projekat “Political games”, razmena mladih u okviru Erasmus + programa, u organizaciji udruženja „Youth for the Balkans“ iz Bugarske.

Uprkos teškoj situaciji u svetu izazvanoj pandemijom virusa COVID-19, u ovoj razmeni učestvovala je i grupa mladih iz Srbije: Emilija Stanisavljević, student turizma iz Leskovca, Natalija Petrović, diplomirani filozof iz Vlasotinca, Milica Stamenković, finansijski menadžer iz Leskovca, Luka Đorđević, student medicine iz Leskovca i Nikola Danilović, student savremenih računarskih tehnologija iz Leskovca, dok je vođa grupe bila Suzana Dimitrijević iz EPuS-a Leskovac.

Politizovanje i rasprava o ’fake news-u’, razvijanju kritičkog mišljenja i dodatnog debatovanja o postojećim problemima u okviru političkih teorije savremenih društava, samo su neke od aktivnosti koje su nas čekale. Zajedno sa mladima iz Poljske, Slovačke i Bugarske, uz razgovor i razmenu iskustava, proveli smo sedam dana učeći jedni od drugih i učestvujući u različitim zanimljivim i edukativnim aktivnostima.

Sadržaj programa zasnivao se na negovanju kulture kritičke misli i argumentovanog razgovora o osetljivim temama. Naglasak je stavljen na razumevanje toga da su i osetljive teme važne onda kada smo usmereni na želju za napretkom i razvojem. Razgovor o svim temama, pa čak i onim osetljivim, iz različitih perspektiva, pomaže u boljem i preciznijem sagledanju i definisanju problema, a to je, sasvim izvesno, jedan od prvih koraka ka rešavanju.

Iako ovo nije nimalo lak zadatak, na sreću, uspešno je završen i slobodno možemo da kažemo da na projektu nije bilo ’safe space-a’ što znači da je svaka tema bila na stolu koliko god da je osetljiva ili se o tome malo govori.  Upravo u ovome sadržan je kvalitet ovakvih projekata namenjenih međusobnom upoznavanju mladih, jer ono uvek predstavlja pogodno tlo za razvijanje političkih stavova i interkulturalnosti kao jednog od najvažnijih koncepata savremenog sveta.

U toku trajanja projekta svaka od država učesnica projekta u jednoj večeri predstavila je svoju zemlju, deleći sa nama, kako istorijsko-geografsko, političko i kulturološko znanje o svojoj državi, tako i lokalne specijalitete tipične za tradicionalnu kuhinju njihovog kraja, pa smo imali prilike da ih probamo iz prve ruke.

Međutim, međusobno upoznavanje i upoznavanje kultura ponajviše se dešavalo u neformalnom razgovoru, kako u toku trajanja radionica, tako i van njih. Na taj način smo dobili najbolju priliku da upoznamo druge kulture i načine življenja, te na taj način dublje razumemo jedni druge i negujemo proevropske vrednosti sadržane u ideji da smo ujedinjeni upravo svojom različitošću.

Novostvorena prijateljstva i iznedrene simpatije najbolji su način da se mladi međusobno povežu, te tako zaista i stvaraju povezaniji svet kakvim se on u eri tehnološkog razvoja smatra. Razumevanje svojih potreba, ali i uvažavanje tuđih, prvi je korak ka građenju tolerantnijeg društva u kojem će svaka individua imati svoju slobodu.

Svako od nas dobio je priliku da, učestvovanjem u projektu, radi na sebi i da stečeno iskustvo kasnije na pravi način primeni i na profesionalnom i na ličnom planu. Kako je već napomenuto, kritičko mišljenje jedno je od najvažnijih stečenih i razvijanih veština, ipak, pored toga, ovakav projekat stavio je u fokus razvijanje interpersonalnih veština, pre svega veštine komuniciranja i argumentovanog debatovanja, insistirajući na važnosti međusobnog poštovanja sagovornika.

Jedna od važnih lekcija koju smo imali priliku da naučimo jeste da politički stavovi sa sobom povlače i mnoge emocije koje dosta utiču na percepciju ljudi o svetu u kom živimo. Zato je izuzetno važno da se o politici govori hladne glave i da emocije za trenutak ostavimo po strani, kako bi iz diskusije izvukli nove ideje, informacije i perspektive.

Pored učenja i ostalih aktivnosti učesnici projekta imali su i jedinstvenu priliku da upoznaju lepote zemlje domaćina. Organizovan je izlet do vrhova Pirinskih planina, gde smo se popeli do Muratove kapije (prelaz između dva susedna planinska vrha) koja se nalazi na nadmorskoj visini od 2500 metara. Sasvim sigurno, ovakav poduhvat zbog nije bez rizika, pa, ipak, mi smo bili spremni da taj rizik preuzmemo kako bismo stvorili najbolju moguću uspomenu.

Sav uloženi napor i trud na kraju se isplatio, uživali smo u očaravajućem pogledu sa vrha, što je zaista jedno nezamenljivo iskustvo. Ne samo da ćemo sa sobom u dalji život poneti stečena znanja i prijateljstva, već i to da smo, gostujući u Banskom, zaista upoznali lepote planina na čijem ogranku se ono nalazi.

Nakon što je projekat završen i sada kada su se utisci slegli, možemo da kažemo da je učešće na ovom projektu bilo je zaista jedno nezamenljivo iskustvo. Neprocenjva prilika da upoznamo ljude različitih kultura i različitih političkih opredeljenja. Dinamična radna atmosfera, gde svakog minuta naučimo nešto novo.

Neki problemi koji su se javljali, a na prvi pogled izgledali kao veliki, rešavali su se u hodu razgovorom i na najbolji način. To je bila prilika da naučimo da prelazimo preko svih prepreka i rušimo barijere, zarad novih saznanja i boljeg međusobnog razumevanja. Bila je to borba za svoju ideologiju, ali i preispitivanje sopstvenih stavova, razvijanje tolerancije i fleksibilnosti za rad sa ljudima dosta različitim od sebe. Rad u sredini gde svaka reč može da dovede do nesporazuma i potencijalnog sukoba. Pritisak da svaku reč tri puta promisliš pre nego je izgovoriš. Brojna nova saznanja i veštine. Komunikacija na stranom jeziku u interkulturalnoj sredini…

Ovo su samo neki od faktora koji su uticali da naš boravak na ovom projektu bude zanimljiv i nezaboravan. Međutim najvažnije od svega jeste to da se, kakav god bio ishod našeg rada, na kraju dana sve završi pesmom i dobrim provodom.

Stečeno iskustvo će nam biti od izuzetnog značaja u daljem radu, jer sve naučene lekcije i novo znanje definitivno su ostavili veliki uticaj na nas. Neki su se kući vratili sa novim idejama i temama za razmišljanje, nečiji stavovi su se možda barem za nijansu promenili, a neki su osnažili svoje pređašnje stavove i ideje, što je svima bilo od koristi. Sve u svemu, kući se svi vraćamo bogatiji novim znanjem i lepim sećanjima ali sa novim prijateljstvima širom sveta 🙂

Natalija Petrović

Luka Đorđević

 

 

 

 

MULTISEKTORSKA ZAJEDNICA PRAKSE ZA MLADE – AKTIVATOR

          

EPuS – Leskovac, sa brojnim partnerima iz privatnog, javnog i civilnog sektora, već godinama razvija model preduzetničke podrške mladima „Aktivator“, kroz organizovanje preduzetničke obuke, stručne prakse i mentorske podrške.  Kao nastavak tim nastojanjima, otpočela je realizacija projekta „Multisektorska zajednica prakse za mlade – Aktivator“, koji EPuS – Leskovac sprovodi zajedno sa 12 partnera, a to su: PKS – Regionalna privredna komora Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga, lokalne samouprave Vlasotinca, Lebana, Bojnika, Medveđe i Crne Trave, Tehničke škole iz ovih gradova i OCD „La Luna – Centar za razvoj i podršku“.

Tokom realizacije projekta, akreditovaće se programi podrške mladima „Zakorači ka svom biznisu, izgradi svoju karijeru“, „Podeli svoje znanje sa mladima“ i „Program iskustvenog učenja“ i formirati timovi iz redova profesora Tehničkih škola koji će ih sprovoditi u svojim lokalnim zajednicama. Na ovaj način stvoriće se jezgro trajne podrške zapošljavanju i preduzetništvu mladih u ovom delu Srbije. Lokalne samouprave Vlasotinca, Lebana, Bojnika, Medveđe i Crne Trave učestvuju u sufinansiranju realizacije ovih programa.

Ovaj projekat deo je nacionalnog osmogodišnjeg partnerskog projekta vlada Srbije i Švajcarske „Znanjem do posla“, koji za cilj ima povećanje zapošljivosti mladih u Srbiji,  finansijski ga podržava SDC, a implementiraju NIRAS-IP i SIPRU.

MREŽA „RAZLIČITOSTI NAS UJEDINJUJU“ KONAČNO ZAJEDNO!

Mreža „Različitosti nas ujedinjuju“

U prostorijama Evropskog Pokreta u Srbiji, u petak 12. juna 2020. godine, predstavnici 25 organizacija koje se bave mladima potpisali su zajednički Memorandum o razumevanju, čime je dovršeno formiranje Mreže „Različitosti nas ujedinjuju“. Ovo je bila prilika da se partneri na istom poslu, koji su do sada razgovarali samo on line, i realno upoznaju, makar i sa maskama.

 

Domaćini iz EPuS-a

Mreža se bavi temama interkulturalnosti i kulturne raznolikosti, podržavajući interkulturalni dijalog i bolje razumevanje i prihvatanje mladih Srbije svih kulturoloških različitosti među ljudima.

Konačno na jednom mestu

Partneri na važnom poslu

Osnivanje Mreže deo je projekta „Različitosti nas ujedinjuju“ koji zajednički sprovode Evropski Pokret u Srbiji, Evropski Pokret u Srbiji – Leskovac, Centar lokalne demokratije – Subotica, Forum civilne akcije – Požega i Timočki klub – Knjaževac, a sufinansira se iz Programa Evropske unije – Podrška civilnom društvu (Civil Society Fasility).

Zajednički poster

Pored ovih organizacija, Mrežu čine i Centar lokalne demokratije – Knjaževac, Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih, Centar za kreativni razvoj – Knjaževac, Dečiji centar Zaječar, Direkcija za strategiju i integraciju Roma iz Knjaževca, Erazmus studentska mreža Srbije, EU ZONA Leskovac, Klaster za preduzetničku podršku mladima „AKTIVATOR“ Leskovac, „Lučani u srcu“, Mađarski kulturni centar „NEPKER“ Subotica, „Mladima na dar“ Vlasotince, Organizacija kreativnog okupljanja, Pokret Gorana Vojvodine, Primus Priboj, Regionalne inicijative Srema, Romski centar Požega, Somborski edukativni centar, Udruženje za lokalni razvoj Kamenica, Vega omladinski centar i Udruženje Zlatiborski krug. #euzatebe

POBEDI I TI! I TO BAŠ U SVOM GRADU, SVOJOJ ZEMLJI…

Info sesija za mlade Lebana

Poslednjih meseci, u periodu od 15. avgusta 2019. godine, pa do 31.12.2019. godine, na teritoriji Opštine Lebane, teče realizacija projekta „POBEDI I TI!“, koju sprovode EPuS Leskovac i Opština Lebane, zajedno sa svojim partnerima, a uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Vlade Republike Srbije.

fokus grupni intervju I

Zadatak ovog 5-mesečnog projekta je da demonstira razvojni potencijal multisektorske saradnje kroz razvoj lokalnih usluga i mehanizama koji na delotvoran način podržavaju uključivanje mladih u svet rada i biznisa u Opštini Lebane i obezbeđuju efikasno sprovođenje Akcionog plana Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou.

fokus grupni intervju II

Projekat „POBEDI I TI!“ bazira se na lokalizaciji i daljem unapređenju inovativnog, uspešno testiranog modela za preduzetničko zapošljavanje mladih „Aktivator“, koji je EPuS Leskovac, zajedno sa partnerima, razvijao, verifikovao i skalirao proteklih sedam godina.

sa radionice preduzetničke obuke

zainteresovani i pažljivi učesnici preduzetničke obuke

Realizacijom 11 projektnih aktivnosti, kroz preduzetničko osposobljavanje 40 nezaposlenih mladih (preduzetnička obuka, stručna praksa, mentorska podrška) i osposobljavanje preduzetnika sa iskustvom za preduzetnički mentoring, uspostavljena je lokalna programska, kadrovska i organizaciona struktura koja će imati kapacitet da godišnje efektivno podrži po 120 nezaposlenih mladih iz Lebana i okoline.

‘gluvi telefon’ na preduzetničkoj obuci

Predviđeno vreme za sprovođenje projektnih aktivnosti je pet meseci, što MOS finansijski podržava iznosom od 1.537.000,00 dinara, a Opština Lebane iznosom od 40.000,00 dinara.

koncentracija na visokom nivou

Uz Opštinu Lebane, kao nosioca projektnih aktivnosti, u svojstvu partnera  učestvuje Evropski pokret u Srbiji – Leskovac (kreator modela „Aktivator“ i ekspertska podrška), Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ u Beogradu (obrazovna podrška), UR SPIRIDON AJM Lebane (preduzetnička podrška) i Slađana Stevanović – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada Tenseg-Krivača (preduzetnička podrška).

voditeljke radionica preduzetničke obuke

izlistavamo poslovne ideje

EPuS Leskovac na konferenciji DIJALOG ZA MLADE

Konferencija „Dijalog za mlade“ održana  je 18. novembra 2019. godine u hotelu Zira u Beogradu, a povodom završetka prve faze projekta ‘“Znanjem do posla’’, koji realizuju NIRAS-IP Consult i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u saradnji sa projektom ‘’Podsticanje zapošljavanja mladih’’ (GIZ).

Konferencija je otpočela obilaskom mini sajma dobrih praksi na kom su se predstavile partnerske organizacije sa lokalnog nivoa, a gde su učesnici  konferencije imali priliku da se upoznaju sa glavnim rezultatima i uspešnim primerima i pristupima projekata „Znanjem do posla“ i „Podsticanje zapošljavanja mladih“. Zapaženo učešće na ovom sajmu dobrih praksi imali su predstavnici EpuS-a Leskovac, gde su pokazali postignuća svog inovativnog modela preduzetničkog zapošljavanja mladih „Aktivator“.

U ovom dijalogu učestvovali su i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva omladine i sporta, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) i NIRAS-IP Consult-a u okviru projekta „Znanjem do posla“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Na konferenciji su održane i panel diskusije sa poslodavcima, mladima i predstavnicima lokalnih samouprava, koji su podelili svoje uspehe i izazove u povećanju zapošljivosti, zapošljavanju i osnaživanju mladih u lokalnim zajednicama.

 

Vizija mladih Balkana – Gradimo mostove budućnosti!

 

 

Od 18-23. avgusta 2019. godine, nadomak živopisnog sela Lozen (Sofija, Bugarska), odvijala se razmena mladih u okviru programa Erazmus + iz šest balkanskih zemalja – Bugarske, Rumunije, Srbije, Makedonije, Grčke i Turske.

Ovaj projekat, pod nazivom „Sretni svoje komšije“ („Meet your neighbours“), partnerski je realizovao internacionalni konzorcijum sastavljen od šest organizacija iz pomenutih zemalja, na čelu sa Centrom za obrazovne inicijative iz Sofije. Srpski partner bio je EpuS Leskovac, a učestvovalo je petoro mladih iz Leskovca: Luka Đorđević i Emilija Stanisavljević, učenici IV razreda Medicinske škole, Tamara Stošić, studentkinja engleskog jezika i književnosti, Iva Dimitrijević, apsolvent srpskog jezika i književnosti i Nikola Danilović, student savremenih računarskih tehnologija. Vođa grupe bila je Suzana Dimitrijević, generalni sekretar EpuS-a Leskovac.

Teme izuzetno sadržajnog programa kojima su se bavili mladi bile su veoma delikatne – istorija Balkana opterećena brojnim konfliktima i ratovima, stereotipi koje balkanski narodi i danas imaju jedni o drugima, predrasude koje zamagljuju zajedničku perspektivu balkanskih naroda… Bila je to prilika da mladi iz prve ruke saznaju mnogo više jedni o drugima i o svojim narodima, o tradiciji, kulturi, mentalitetu i načinu života, o obrazovanju i radu, o problemima koji ih muče. Zajedno su učili tradicionalne igre balkanskih naroda, zajedno su upoznavali Sofiju, zajedno su jeli, pričali, smejali se, pevali… I otkrili da imaju mnogo toga zajedničkog!

Nakon nedelju dana druženja i zajedničkog rada, u brojnim formalnim i neformalnim aktivnostima, nastala su nova, čvrsta prijateljstva koja će se sigurno nastaviti. Teško je opisati tugu koju su mladi osetili poslednjeg dana, suze i obećanja da će se svakako videti ponovo, i to veoma brzo. Dirljiv je bio osećaj zajedništva koji je isijavao iz zagljaja i poljubaca, čvrstog stiska ruke i zajedničke pesme. Jer, zaključak u konačnici je bio da su svi oni zapravo isti – da su oni upravo mladi ljudi sposobni da grade nove, mnogo bolje odnose na ovom našem napaćenom Balkanu. To najbolje ilustruje ono što je na kraju rekao mladi čovek iz Turske: „Došao sam kao Turčin, odlazim kao Sloven!“

DAN EVROPE 2019 U LESKOVCU

Na ovogodišnjem Danu Evrope u Leskovcu zvezde su bili vršnjački edukatori o EU, učenici Medicinske škole u Leskovcu i Tehničke škole u Vlasotincu, koji su prethodne godine prošli obuku za vršnjačke edukatore o EU u okviru projekta DAJ ŠANSU ISTINI O EVROPI.

Aktivnosti obeležavanja Dana Evrope EpuS-a Leskovac:

 1. Radionice (2) vršnjačkih edukatora „MLADI SA MLADIMA – DA POPRIČAMO MALO O EVROPI“;
 2. Radio emisija o stavovima i iskustvima mladih vršnjačkih edukatora o EU;
 3. Radionica „DA POPRIČAMO MALO O EVROPI – ZAJEDNO“ sa mladima, njihovim roditeljima i profesorima;
 4. Ulična akcija obeležavanja Dana Evrope.

Iako smo do sada uglavnom radili sa učenicima starijih razreda srednje škole, ove godine smo odlučili da to budu učenici prvog razreda, jer smatramo da sa ozbiljnijom pričom o EU treba početi što ranije. Na dve radionice koje su u dve škole održali vršnjački edukatori, ciljevi su u potpunosti ostvareni. Iako su učesnici radionica ’priznali’ da jako malo znaju o EU, pokazali su veliko interesovanje i sa radionica otišli zadovoljni. Vršnjački edukatori su, nakon prevazilaženja treme na početku, bili na visini zadatka i odlično su realizovali radionice.

Impresije Sare Đorđević, vršnjačke edukatorke o EU:

„Definitivno nezaboravno iskustvo sa današnje radionice, u kojoj smo se po prvi put našli u ulozi vršnjačkih edukatora. Na samom početku su naši vršnjaci bili po malo zbunjeni, i poprilično je bila frapantna njihova neinformisanost o EU. Srećom, mi smo zaista imali dobar pristup, jer su se neki njihovi stavovi dosta promenili. Mislim da im se radionica dopala, jer su vremenom postali zainteresovani, i poceli su da se uključuju u sve aktivnosti, koje su programom bile predviđene. Bacila bih akcenat na to što su oni prva godina, i stvarno me je oduševilo njihovo razmišljanje. Uz veliku pomoć mentora, mislim da je ovo bila stvarno uspešna radionica, što je na kraju i bilo primetno, jer su oni izašli sa dosta znanja, stečenog na zanimljiv način. Takođe smo mi, kao voditelji dosta toga naučili, i zadovoljstvo nam je što smo deo izvanrednog tima! “

Radionica „DA POPRIČAMO MALO O EVROPI – ZAJEDNO“ koja je okupila mlade, njihove roditelje i profesore, da zajedno razgovaraju o svojim stavovima, dilemama, strahovima i pretpostavkama o EU – prevazišla je naša očekivanja. Ispostavilo se da je samo bilo potrebno stvoriti priliku i pozvati ove tri različite društvene grupe, pa da se pokrene toliko potrebna diskusija o važnoj temi. Inače, u našoj svakodnevnici, susreću se na jednom mestu najviše dve od ove tri grupe (mladi sa mladima, roditelji sa decom i profesori sa učenicima), ali ni tada ne razgovaraju o EU, kao da se evropske integracije dešavaju nekome drugom. Samo okupljanje ove tri grupe na jednom mestu dovelo je do ’buđenja’, do novih uvida i saznanja, kao i do novih odluka da je potrebno promeniti nešto. Pre svega informisati se bolje, a onda širiti to dalje kroz zajednicu. Tako upravo građani, oni kojih se najviše tiče buduće članstvo Srbije u EU, mogu da postanu aktivni i najviše mu doprinesu.

Iako je većim delom padala kiša, naši mladi aktivisti su uspeli da realizuju uličnu akciju povodom Dana Evrope. Deleći liflete i stikere građanima (najviše mlađima, jer ih je bilo najviše u gradu), razgovarali su sa njima u duhu ovogodišnjeg slogana ’Demokratija živi’ i aktuelnih izbora za Evropski parlament, postavljajući im pitanje da li bi voleli da u skorijoj budućnosti oni sami budu u ulozi glasača. Velika većina mladih odgovorila je pozitivno, smatrajući da je to jedini način da se utiče, ali su izrazili bojazan da se to neće desiti uskoro.

Sve u svemu, najjači utisak sa ovogodišnjeg Dana Evrope jeste da nade ima, jer u svojim glavama pomeramo granice, širimo vidike i menjamo se u hodu!

 

KORNIZA LIGJORE, MASAT DHE ARRITJET E REPUBLIKËS SË SERBISË NË FUSHËN E MBROJTJES SË PAKICAVE KOMBËTARE NGA PERSPEKTIVA E JABLANICËS

 U okviru projekta „NA TALASIMA INKLUZIJE! – Povećanje održivosti medija na jezicima nacionalnih manjina u Jablaničkom okrugu kroz modelsku nadogradnju ostvarenih rezultata u medijskom informisanju na albanskom, makedonskom i slovenačkom jeziku“, tekst PRAVNI OKVIR, MERE I POSTIGNUĆA REPUBLIKE SRBIJE U OBLASTI ZAŠTITE NACIONALNIH MANJINA IZ PERSPEKTIVE JABLANIČKOG OKRUGA, na albanskom  jeziku:

 KORNIZA LIGJORE, MASAT DHE ARRITJET E REPUBLIKËS SË SERBISË NË FUSHËN E MBROJTJES SË PAKICAVE KOMBËTARE NGA PERSPEKTIVA E JABLANICËS

I. Hyrje

Diversiteti është një tipar thelbësor i shoqërive moderne. Për shekuj është një pjesë integrale dhe një avantazh i madh i shoqërive evropiane, sidomos serbe, ku jetojnë 30 anëtarë të komuniteteve të ndryshme kombëtare. Ekzistenca e një numri të madh të gjuhëve të ndryshme amtare ilustron diversitetin dhe shumëgjuhësinë e shoqërisë, por gjithashtu zhvillon vetëdijen e traditave gjuhësore dhe kulturore dhe frymëzon solidaritetin bazuar në mirëkuptimin, dialogun dhe tolerancën. Mbrojtja e pakicave kombëtare dhe të drejtat dhe liritë e anëtarëve të këtyre minoriteteve është e garantuar ndërkombëtarisht. Ky është një kusht thelbësor i stabilitetit, sigurisë demokratike dhe paqes në botë.

Shpërbërja e Republikës Federale Federative të Jugosllavisë çoi në shfaqjen e pakicave të reja në territorin e Serbisë, të cilët ishin popujt përbërës brenda shtetit të mëparshëm. Përveç problemit të rregullimit të statusit të sllovenëve, maqedonasve, kroatëve, malazezëve dhe myslimanëve/boshnjakëve,  klima e përgjithshme shoqërore në Serbi ishte jashtëzakonisht e pafavorshme duke marrë parasysh sanksionet, luftërat në ish-shtetin dhe pauperizimin e një pjese të madhe të popullsisë. Përveç kësaj, u shpreh edhe intoleranca etnike, dhe pavarësisht nga Kushtetuta e vitit 1990 që garantonte të drejtat e pakicave, ato nuk u respektuan. Gjatë dekadës së nëntëmbëdhjetë të shekullit të njëzetë, bazat e financimit të shoqatave dhe shoqatave të pakicave, si dhe institucionet që ishin në sistemin e administratës publike ishin përgjegjës për ushtrimin e të drejtave të tyre, u shkatërruan. Në të njëjtën kohë, politika etnike dhe populizmi, si dhe konfliktet me fqinjët, shkaktuan ndjesinë e pasigurisë së përgjithshme midis qytetarëve dhe rritjen e distancës, armiqësisë dhe mosbesimit ndërmjet bashkësive etnike në vend.

II.  Kuadri ligjor ndërkombëtar për mbrojtjen e pakicave kombëtare.

Menjëherë pas konfliktit të dhunshëm në Europë, shtetet anëtare të Këshillit të Evropës dhe shtetet e tjera në vitin 1995 miratoi Konventën Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare (1995). Kjo krijoi një instrument ndërkombëtar ligjërisht të detyrueshëm për të drejtat e personave që u përkasin pakicave kombëtare. Thelbi është që të gjithë të lindurit janë të barabartë në dinjitet dhe të drejta dhe që i nevojiten dhe duhet të respektohen. Me miratimin e këtij dokumenti janë krijuar standardet evropiane për mbrojtjen e të drejtave të pakicave kombëtare dhe anëtarëve të tyre u mundësohet:

 1. a) të shprehin diversitetin dhe që kjo shumëllojshmëri është e njohur;
 2. b) të fitojnë qasje të barabartë në burime dhe të drejta, pavarësisht diversitetit; dhe
 3. c) të angazhohen në jetën shoqërore bazuar në respektin dhe kuptimin e diversitetit.

Republika e Serbisë e ratifikoi këtë dokument në dhjetor 1998. Kjo nënkupton krijimin e kushteve të nevojshme „në mënyrë që pjesëtarët e pakicave kombëtare të mund të ruajnë dhe të zhvillojnë kulturën e tyre dhe të ruajnë elementet e domosdoshme të identitetit të tyre, përkatësisht të fesë, gjuhës, traditave dhe trashëgimisë kulturore“ (Neni 5). Ai gjithashtu nënkupton një detyrim të përbashkët për shtetin dhe qytetarët e Serbisë për të punuar në krijimin e kushteve të nevojshme për „pjesëmarrjen efektive të pjesëtarëve të pakicave kombëtare në jetën kulturore, shoqërore dhe ekonomike dhe marrëdhëniet me publikun, veçanërisht ato që lidhen me to“ (neni 15). Përmbushja e detyrimeve të tij sipas nenit. 25 të këtij dokumenti, Republika e Serbisë deri tani ka dërguar katër raporte periodike mbi zbatimin e Konventës Kuadër tek Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës. Kur është fjala për këtë çështje, vlerësimi i lëndëve relevante është se Republika e Serbisë ka një kornizë legjislative dhe institucionale shumë të mirëfilltë, dhe theksi duhet të vihet në aplikimin e tij konsistent.

Historikisht gjuhët rajonale ose minoritare përfaqësojnë atë që kontribuon në qëndrueshmërinë dhe zhvillimin e pasurisë dhe traditave kulturore të Evropës. Mbi këtë bazë, në vitin 1992 Këshilli i Evropës miratoi Kartën Evropiane për Gjuhët Rajonale ose Minoritare. Theksi në këtë dokument i kushtohet dimensionit kulturor dhe përdorimit të gjuhës rajonale ose të pakicës në të gjitha aspektet e jetës së personit që i flet atij. Përveç dispozitave të mosdiskriminimit lidhur me përdorimin e këtyre gjuhëve, Karta gjithashtu ofron masa mbështetëse aktive, veçanërisht kur bëhet fjalë për përdorimin e tyre në:

 • edukimin dhe mediat,
 • procedurat gjyqësore dhe administrative,
 • jetës ekonomike dhe sociale dhe
 • aktiviteteve kulturore.

Fillon nga kjo, që vetëm në këtë mënyrë mund të kapërcejnë pozicionin e pafavorshëm të këtyre gjuhëve në të kaluarën dhe që ato të ruhen dhe të zhvillohen si një aspekt jetësor i identitetit kulturor evropian. Republika e Serbisë e ratifikoi këtë dokument në vitin 2005. Kjo nënkupton ndërmarrjen e masave sistematike dhe sistematike për të, ndër të tjera:

 • Inkurajimi ose lehtësimi i prodhimit dhe shpërndarjes së veprave audio ose audiovizuele në gjuhët rajonale ose të pakicave,
 • ndihmojë arsimimin e gazetarëve në media,
 • inkurajojnë pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të atyre që përdorin gjuhët përkatëse rajonale ose të pakicave në sigurimin e kushteve dhe planifikimin e aktiviteteve kulturore, dhe
 • Organizimi në aktivitetet e sektorit ekonomik dhe social që nxisin përdorimin e gjuhëve rajonale ose të pakicave.

Komisioni Evropian ka një rol shumë të rëndësishëm gjatë gjithë këtij procesi. Përmes grupit të tij të ekspertëve, monitoron zhvillimet në nivel kombëtar, shqyrton raportet e tij dhe bën rekomandime për anëtarët ose kandidatët për anëtarësim në BE, në lidhje me masat që duhen ndërmarrë për të adresuar problemet e identifikuara. Për Serbinë, Raporti i ekspertëve mbi situatën në fushën e të drejtave të pakicave në Serbi është i një rëndësie të veçantë nga Raporti i Komisionit Evropian i Komisionit Evropian i qershorit 2016.

III.   Kuadri ligjor kombëtar për mbrojtjen e pakicave kombëtare

Duke filluar nga kuadri ligjor ndërkombëtar që përbëhet nga Konventa Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare të Këshillit të Evropës dhe Karta Evropiane për Gjuhët Rajonale dhe Minoritare, Republika e Serbisë ka zhvilluar një kornizë gjithëpërfshirëse kushtetuese dhe legjislative për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të personave që u përkasin pakicave kombëtare. Në Raportin e Ekspertëve mbi situatën në fushën e të drejtave të pakicave në Serbi që nga viti 2015, vlerësohet se „kuadri ligjor për mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të pakicave kombëtare në Serbi është diçka që ky vend është mbi mesataren evropiane në këtë fushë“.

Elementet thelbësore të kësaj kornize janë të përfshira në katër aktet kryesore, të cilat janë:

1) Kushtetuta e Republikës së Serbisë (2006). Ky dokument thekson se „Kushtetuta garanton dhe si të tilla të drejtat e njeriut dhe të pakicave zbatohen drejtpërdrejtë ndaj rregullave përgjithësisht të pranuara të së drejtës ndërkombëtare, siç konfirmohet nga traktatet dhe ligjet ndërkombëtare“ (Neni 18). Me rëndësi të veçantë është neni 75, i cili përcakton modelin e vetëqeverisjes kulturore (autonomisë) të pakicës kombëtare dhe që, sipas ekspertëve, është një nga zgjidhjet më progresive kushtetuese për marrëdhëniet minoritare dhe shumicë.

2) Ligji për Këshillat Kombëtare të Minoriteteve Kombëtare (2009). Ky ligj parashikon mundësinë që Këshilli Kombëtar të krijojë institucione kulturore për të ruajtur, promovuar dhe zhvilluar specialitete kulturore dhe për të ruajtur identitetin kombëtar të pakicës kombëtare dhe për të përmbushur të drejtat dhe detyrimet e themeluesve, por gjithashtu që të drejtat themelore të institucioneve të kulturës të themeluara nga Republika, provinca autonome dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale , mund të shpërndahet në tërësi ose pjesërisht në Këshillin Kombëtar. Përveç themeluesve, Ligji garanton të drejtën për të marrë pjesë në menaxhimin e institucioneve kulturore që janë të një rëndësie të veçantë për ruajtjen, promovimin dhe zhvillimin e specialiteteve kulturore dhe ruajtjen e identitetit kombëtar të një pakice kombëtare të veçantë.

3) Ligji për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Pakicave Kombëtare (2002). Rregullon mënyrën e ushtrimit të të drejtave individuale dhe kolektive të garantuara me Kushtetutë dhe traktate ndërkombëtare të ratifikuara për pjesëtarët e pakicave kombëtare, duke përfshirë mbrojtjen nga të gjitha format e diskriminimit në ushtrimin e të drejtave dhe lirive individuale dhe ushtrimin e të drejtës për vetëqeverisje në kulturë, arsim, informim dhe përdorim zyrtar të gjuhëve dhe shkrimeve .

4) Ligji për Përdorimin Zyrtar të Gjuhëve dhe Letrave (2010). Ky ligj përcakton se „në zonat e Republikës së Serbisë, ku personat që u përkasin pakicave kombëtare jetojnë në përdorim zyrtar, në të njëjtën kohë me gjuhën serbe, gjuhët dhe letrat e pakicave kombëtare, në mënyrën e përcaktuar me këtë ligj“. Kjo nënkupton që gjuha dhe shkronja e një pakice kombëtare të veçantë do të jetë e detyrueshme për përdorim zyrtar në njësinë e vetëqeverisjes lokale ku, sipas rezultateve të regjistrimit të fundit, një minimum prej 15% e popullsisë është deklaruar si anëtar i asaj pakice kombëtare.

Në procesin e përmirësimit të pozitës së përgjithshme të pakicave kombëtare, përcaktimi i Republikës së Serbisë se përmbushja e detyrimeve sipas Konventës Kuadër do të jetë prioritet i politikës së pakicave. Angazhimet janë përmbushur në kuadër të ndërtimit të një shteti demokratik të bazuar në sundimin e ligjit. Një shtysë e fortë për këtë proces i jep Serbisë pranimin në BE dhe të gjitha aktivitetet e ndërmarra në këtë vend dhe në shoqëri.

Duke miratuar Planin e Veprimit për kapitullin e bisedimeve 23, Republika e Serbisë ka krijuar një dokument ombrellë, një plan për përmirësimin e kornizës institucionale dhe legjislative në fushën e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe të pakicave. Ky Plan Veprimi, i miratuar në vitin 2015, identifikon nevojën për përmirësimin e statusit të pakicave kombëtare dhe parashikon zhvillimin e një Plani të Veprimit Special për realizimin e të drejtave të pakicave kombëtare. Është një dokument strategjik afatmesëm që përmban qëllime strategjike të përcaktuara në përputhje me rekomandimet e Komitetit Këshillues të Konventës Kuadër të Këshillit të Evropës dhe misionit të ekspertëve të ekspertëve të Komisionit Evropian për Pakicat Kombëtare.

Ky dokument është plotësisht i harmonizuar me dokumentin strategjik të ombrellës dhe me dokumente të tjera strategjike, të tilla si:

 • Strategjia për Përfshirjen Sociale të Romëve dhe Romëve në Republikën e Serbisë për periudhën 2016-2025,
 • Plani i Veprimit për Zbatimin e Strategjisë për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi 2014 – 2018,
 • Strategjia për zhvillimin e arsimit në Serbi deri në vitin 2020 me Planin e Veprimit përcjellës,
 • Strategjia e Reformës së Administratës Publike me Planin e Veprimit përcjellës dhe
 • Strategjia Kombëtare për Prokurorinë e Krimeve të Luftës.

Temat kryesore të Planit të Veprimit për Realizimin e të Drejtave të Pakicave Kombëtare janë:

 • Statusi personal,
 • Ndalimi i diskriminimit,
 • Fusha e kulturës dhe mediave,
 • Liria e fesë,
 • Përdorimi i gjuhës dhe shkrimit,
 • Arsimi,
 • Pjesëmarrja demokratike,
 • Përfaqësimi i duhur i anëtarëve të pakicave kombëtare në sektorin publik dhe ndërmarrjet publike,
 • Këshillat Kombëtare të Pakicave Kombëtare dhe Pozita Ekonomike e Anëtarëve të Pakicave Kombëtare.

IV. Karakteristikat e strukturës etnike të Qarkut të Jabllanicës, me theks të veçantë në përfaqësimin e pjesëtarëve të pakicave kombëtare maqedonase, shqiptare dhe sllovene

Sipas Ligjit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe të Lirive të Pakicave Kombëtare, në Republikën e Serbisë, pakica kombëtare konsiderohet „çdo grup i qytetarëve të Republikës së Serbisë, i cili është mjaftueshëm përfaqësues sa i përket numrit të tyre, në qoftë se përfaqësojnë një pakicë në territorin e Republikës së Serbisë, i përket një grupi njerëzish, me territorin e Republikës së Serbisë dhe posedon veçori të tilla si gjuha, kultura, origjina kombëtare ose etnike, origjina ose feja, që e dallojnë atë nga shumica e popullatës dhe anëtarët e të cilëve dallohen nga kujdesi i tyre për të ruajtur identitetin e tyre të përbashkët, përfshirë kulturën, traditën, gjuhën ose fe“

Regjistrimi i vitit 2011 në Qarkun e Jabllanicës ka regjistruar 133,623 serbë dhe 16,403 pjesëtarë të grupeve të tjera etnike. Pakicat kombëtare më përfaqësuese në rrethin e Jabllanicës janë romët, të cilët sipas regjistrimit të vitit 2011 kanë një total prej 2042. Pas romëve, shumica e shqiptarëve jetojnë këtu (548), pasuar nga malazezët (386), maqedonasit (354), bullgarët (107), kroatët ), etj.

Përmbledhja krahasuese e strukturës etnike të Serbisë, Qarkut të Jabllanicës dhe njësive vendore të Qarkut të Jabllanicës, sipas regjistrimit të vitit 2011, është dhënë në tabelë si më poshtë:

 

Njësia territoriale

Popullsia sipas shtetësisë
 

Total

 

Pakicat

Pjesëmarrja e pakicave Struktura e popullsisë pakicë
Maqedonasit Shqiptarët Sllovenët Mbetur
Serbia 7.186.862 1.198.712 16,7% 6,1% 0,5% 0,3% 93,1%
Rrethi i Jabllanicës: 216.304 16.403 7,6% 2,2% 3,3% 0,1% 94,4%
Qyteti i Leskovcit 144.206 10.583 7,3% 2,8% 0,2% 0,2% 96,8%
Komuna e Lebane 22.000 1.602 7,3% 1,0% 99%
Komuna e Vlasotincës 29.853 1.240 4,2% 1,9% 0,2 98,9%
Komuna e Bojnikut 11.104 1.907 17,2% 0,5% 99,5%
Komuna e Medvegjës 7.438 1.189 16,0% 1,1% 44,3% 55,7%
Komuna e Crna Travat 1.663 22 1,3% 4,5% 95,5%

Të dhënat në tabelë thonë se:

 • Në Qarkun e Jabllanicës janë gjithsej 16,403 anëtarë të 20 pakicave kombëtare, prej tyre 918 (5.6%) janë anëtarë të pakicave kombëtare maqedonase, shqiptare dhe sllovene;
 • Pjesëmarrja e popullsisë pakicë në strukturën kombëtare të rrethit të Jabllanicës (7.6%) është dy herë më e ulët se në Serbi (16.7%), me pjesëmarrjen e jashtëzakonshme të pjesëtarëve të pakicës kombëtare shqiptare, të cilët pothuajse janë të vendosur ekskluzivisht në komunën e Medvegjës, % e popullsisë;
 • Secila nga 6 njësitë vendore të Qarkut të Jabllanicës ka një strukturë të përzier kombëtare, me nënndarje të pjesëtarëve të pakicës kombëtare maqedonase në të gjitha këto njësi dhe një përfaqësim të lehtë të anëtarëve të pakicës kombëtare sllovene.

V. Masat e Republikës së Serbisë për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Anëtarëve të Pakicave Kombëtare

Republika e Serbisë aderon në Konventën Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare si një instrument kyç për menaxhimin e diversitetit përmes të drejtave të pakicave. Në pajtim me nenin. 25 të këtij akti, në shtator 2018, Serbia i paraqiti Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës Raportin e katërt periodik mbi përmbushjen e detyrimeve të saj në periudhën 2012-2016. Ndër anëtarët e saj, vetëqeverisjet lokale nga Leskovac, Lebane, Medvegja dhe Bojnik morën pjesë në zhvillimin e saj.

Raporti u hartua nga Zyra për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave, me pjesëmarrjen e autoriteteve përkatëse shtetërore, bazuar në Kuadrin për Raportet Shtetërore të miratuara nga Komiteti i Ministrave i Këshillit të Evropës në vitin 2013. Në tërësi, masat dhe aktivitetet e paraqitura në këtë Raport u drejtuan drejt përmirësimit të rregullave ekzistuese në fushën e mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të pakicave kombëtare, si dhe në zbatimin konsekuent të kuadrit ligjor dhe institucional të themeluar.

Në këtë kuptim, Qeveria e Republikës së Serbisë miratoi në mars të vitit 2016 Planin e Veprimit për Realizimin e të Drejtave të Pakicave Kombëtare. Masat kryesore që janë zbatuar kanë të bëjnë me:

 • Përmirësimi i statusit të romëve, duke përfshirë masat për sigurimin e burimeve adekuate njerëzore dhe materiale, rregullimin e të drejtës për strehim, adresimin e gjendjes ekzistuese shëndetësore dhe eliminimin e segregacionit të romëve në arsim etj.
 • Nxitja e pjesëmarrjes efektive të pakicave kombëtare në procesin zgjedhor dhe rritja e përfaqësimit të tyre në administratën shtetërore,
 • Të rishikohet Ligji për Këshillat Kombëtare të Minoriteteve Kombëtare për pjesëmarrjen efektive të anëtarëve të tyre në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me to,
 • Duke vazhduar me një qasje fleksibël për përdorimin e të dhënave nga regjistrimi i fundit,
 • Zbatimi i rekomandimeve të Avokatit të Popullit dhe Komisionerit për Mbrojtjen e Barazisë,
 • Tejkalimi i mangësive të dokumenteve personale,
 • Barazia në zbatimin e praktikës së praktikës në respektimin e të drejtave të pakicave kombëtare,
 • Forcimi i ndërvarësisë së komuniteteve dhe ndjekja e akteve të urrejtjes,
 • Shërbyer në gjuhët e pakicave kombëtare,
 • Sigurimi i qëndrueshmërisë së mediave në gjuhët e pakicave kombëtare,
 • Përdorimi i gjuhëve të pakicave në nivel lokal,
 • Njohja e shërbimeve arsimore në rajon,
 • Disponueshmëria e teksteve shkollore dhe realizimi i të drejtës për arsimim në gjuhët e pakicave kombëtare,
 • Zhvillimi ekonomik i zonave ekonomikisht të pazhvilluara,
 • Funksionimi i Këshillit për marrëdhënie ndëretnike.

VI. Arritjet më të rëndësishme të Republikës së Serbisë në fushën e mbrojtjes së të drejtave të pakicave kombëtare

Gjatë viteve të kaluara të veprimeve të planifikuara për të përmirësuar pozicionin e pakicave kombëtare, Republika e Serbisë ka arritur në vijim:

 • Për të përmirësuar statusin e romëve: Është zgjidhur çështja e dokumenteve personale për më shumë se 25,000 romë; në vetëqeverisjet lokale ka 175 asistentë pedagogë për nxënësit romë dhe 35 prej tyre mbështesin fëmijët në institucionet parashkollore; U regjistruan 1623 studentë dhe 6,104 nxënës të shkollave të mesme që i përkisnin pakicës kombëtare rome; Janë angazhuar 60 ndërmjetësues shëndetësorë; 23,000 romë të papunë janë regjistruar zyrtarisht; Strategjia për Përfshirjen Sociale Rome 2016-2025 është miratuar dhe zbatuar, me Planin e Aksionit përcjellës; janë përmirësuar rregulloret për zhvendosjen e banorëve nga vendbanimet joformale; gjithsej 27 njësi vendore kanë plane veprimi për përmirësimin e pozitës së pakicës kombëtare rome etj.
 • 68 parti të pakicave kombëtare janë regjistruar në Regjistrin e Partive Politike, duke përfshirë 7 shqiptarë dhe 3 maqedonas; në mbledhjen aktuale të Asamblesë Kombëtare, 21 deputetë janë anëtarë të pakicës kombëtare, duke përfshirë dy slloven dhe një shqiptar; 1544 pjesëtarë të pakicave kombëtare punojnë në MPB të Serbisë, duke përfshirë 293 shqiptarë dhe 48 maqedonas.
 • Në regjistrin e këshillave nacionale të pakicave kombëtare hyri në Këshillin 21, duke përfshirë shqipe, maqedonase dhe sllovene.
 • I qeverisë 68 loklnioh shumëkombëshe, në 2016. 49 prej tyre ka ndarë 390 milion dinarë për bashkë-prodhimin e përmbajtjes së mediave të interesit publik në gjuhët e pakicave kombëtare.
 • Në qeveritë lokale sistematizuar 205 punë që siguruara njohuri të gjuhës së pakicës kombëtare, ndërsa 874 stafi flet gjuhën e pakicës kombëtare;
 • Në periudhën nga viti 2015 deri në vitin 2017, numri i kërkesës zgjidhur për njohjen e diplomave nga vendet e tjera (Hungari, Bullgaria, Shqipëria, Rumania, Sllovakia, Kroacia) është 621.
 • Ka 1521 tekstet shkollore në gjuhët e pakicave kombëtare për arsimin parashkollor, fillor, të mesëm dhe arsim.
 • 42 qeveritë lokale prezantuan përdorimin zyrtar të 11 gjuhëve të pakicave dhe letrën e tyre.
 • e gjithë arsimit në gjuhët e pakicave në shkollat ​​fillore në vitin 2016/2017 shkollor, në të gjitha nivelet, të organizuar në tetë gjuhë – shqip, boshnjake, bullgare, hungareze, rumune, ruteniane, sllovake dhe kroate, për rreth 72,000 fëmijë.
 • rreth 9000 nxënës të shkollave të mesme në vitin akademik 2016/2017 ndoqën mësimin e përgjithshme në gjuhën e pakicës së tyre kombëtare (shqiptarët, boshnjakët, bullgarët, hungarezët, rumunët, rusët, sllovakët, kroatët)
 • E drejta e informimit në gjuhët e pakicave përmes medias së shtypur dhe elektronike është realizuar në 15 gjuhë.
 • Mbi 4.5 miliardë dinarë u investuan në vitin 2016 në zhvillimin e zonave ekonomikisht të pamjaftueshme ku pjesëtarët e pakicave kombëtare jetojnë në numër të konsiderueshëm.
 • Gjatë vitit 2016, Republika e Serbisë mbështeti projektet e organizatave të shoqërisë civile që rrisin aksesin e përmbajtjes kulturore në gjuhët e 20 pakicave kombëtare.

 

PRAVNI OKVIR, UKREPI IN DOSEŽKI REPUBLIKE SRBIJE NA PODROČJU VARSTVA NARODNIH MANJŠIN IZ PERSPEKTIVE OKROŽJA JABLANICA

U okviru projekta „NA TALASIMA INKLUZIJE! – Povećanje održivosti medija na jezicima nacionalnih manjina u Jablaničkom okrugu kroz modelsku nadogradnju ostvarenih rezultata u medijskom informisanju na albanskom, makedonskom i slovenačkom jeziku“, tekst PRAVNI OKVIR, MERE I POSTIGNUĆA REPUBLIKE SRBIJE U OBLASTI ZAŠTITE NACIONALNIH MANJINA IZ PERSPEKTIVE      JABLANIČKOG OKRUGA, na slovenačkom jeziku:

PRAVNI OKVIR, UKREPI IN DOSEŽKI REPUBLIKE SRBIJE NA PODROČJU VARSTVA NARODNIH MANJŠIN IZ PERSPEKTIVE OKROŽJA JABLANICA

I. Uvod

Raznolikost je bistvena značilnost sodobnih družb. Stoletja je sestavni del in velika prednost evropskih družb, zlasti srbskih, kjer živijo člani 30 različnih narodnih skupnosti. Obstoj velikega števila različnih maternih jezikov ponazarja raznolikost in večjezičnost društva, hkrati pa razvija zavest o jezikovnih in kulturnih tradicijah ter spodbuja solidarnost, ki temelji na razumevanju, dialogu in strpnosti. Varovanje narodnih manjšin ter pravice in svoboščine pripadnikov teh manjšin je mednarodno zagotovljeno. To je bistveni pogoj za stabilnost, demokratično varnost in mira v svetu.

Razpad Zvezne republike Jugoslavije je povzročil nastanek novih manjšin na območju Srbije, ki so bile konstitutivni narodi v nekdanji državi. Razen problema ureditve statusa Slovencev, Makedoncev, Hrvatov, Črnogorcev in Muslimanov/Bošnjakov je bila splošna družbena klima v Srbiji izjemno neugodna glede na sankcije, vojne v nekdanji državi in upadanje velikega dela prebivalstva. Razen tega je bila etnična nestrpnost izražena kljub Ustavi iz leta 1990, ki je zagotavljala pravice manjšin, niso bile spoštovane. V devetnajstem desetletju dvajsetega stoletja so bili za uveljavljanje svojih pravic odgovorni temelji financiranja manjšinskih matičnih organizacij in združenj ter institucij, ki so bile v sistemu javne uprave. Istočasno sta etničnost politike in populizem ter konflikti s sosedami poleg občutka splošne negotovosti državljanov in povečevanja odmaknjenosti, sovraštva in nezaupanja med etničnimi skupnostmi v državi povzročili.

II. Mednarodni pravni okvir za zaščito narodnih manjšin.

Takoj po nasilnem konfliktu v Evropi so države članice Sveta Evrope in drugih držav leta 1995 sprejele Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin (1995). S tem je bil vzpostavljen pravno zavezujoč mednarodni instrument o pravicah pripadnikov narodnih manjšin. Bistvo je, da so vsi rojeni enaki v dostojanstvu in pravicah ter da jih je treba in jih je treba spoštovati. S sprejetjem tega dokumenta so bili vzpostavljeni evropski standardi za varstvo pravic narodnih manjšin, njihovim članom pa je omogočeno, da:

 1. a) izraziti raznolikost in priznati to raznolikost;
 2. b) pridobiti enak dostop do virov in pravic kljub raznolikosti; i
 3. c) sodelujejo v družbenem življenju, ki temelji na spoštovanju in razumevanju raznolikosti.

Republika Srbija je ratificirala ta dokument v decembru 1998. To pomeni ustvarjanje potrebnih pogojev, „tako da lahko pripadniki narodnih manjšin ohranijo in razvijejo svojo kulturo ter ohranijo potrebne elemente svoje identitete, in sicer vere, jezika, tradicije in kulturne dediščine“ (člen 5). Prav tako pomeni skupno obveznost države in državljanov Srbije, da si prizadevajo za ustvarjanje potrebnih pogojev za „učinkovito sodelovanje pripadnikov narodnih manjšin v kulturnem, družbenem in gospodarskem življenju in odnosih z javnostmi, zlasti tistih, ki so z njimi povezani“ (15. člen). Izpolnjevanje obveznosti iz čl. 25 tega dokumenta je Republika Srbija generalnemu sekretarju Sveta Evrope doslej predložila štiri periodična Poročila o izvajanju Okvirne konvencije. Pri tem vprašanju je ocena ustreznih subjektov, da ima Republika Srbija zelo dobro uveljavljen zakonodajni in institucionalni okvir, poudarek pa bi moral biti na njegovi dosledni uporabi.

Zgodovinski regionalni ali manjšinski jeziki pomenijo tisto, kar prispeva k trajnosti in razvoju evropskega kulturnega bogastva in tradicij. Na tej podlagi je Svet Evrope leta 1992 sprejel Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih. V tem dokumentu je poudarek na kulturni razsežnosti in uporabi regionalnega ali manjšinskega jezika v vseh vidikih življenja osebe, ki govori z njim. Poleg določb o nediskriminaciji v zvezi z uporabo teh jezikov Listina zagotavlja tudi aktivne podporne ukrepe, zlasti ko gre za njihovo uporabo pri:

 • izobraževanju in medijih,
 • sodnih in upravnih postopkih,
 • gospodarskem in družbenem življenju
 • kulturnih dejavnostih.

Iz tega izhaja, da le na ta način lahko presežemo neugoden položaj teh jezikov v preteklosti in da se bodo ohranili in razvili kot živi vidik evropske kulturne identitete. Republika Srbija je ta dokument ratificirala leta 2005. To vključuje sistematične in sistematične ukrepe, ki med drugim:

 • spodbujati ali olajšati produkcijo in distribucijo avdio ali avdiovizualnih del v regionalnih ali manjšinskih jezikih,
 • pomagati pri izobraževanju novinarjev v medijih,
 • spodbujanje neposredne udeležbe tistih, ki uporabljajo ustrezne regionalne ali manjšinske jezike, za zagotavljanje pogojev in načrtovanje kulturnih dejavnosti;
 • organizirati v gospodarskem in socialnem sektorju dejavnosti, ki spodbujajo uporabo regionalnih ali manjšinskih jezikov.

Evropska komisija ima v tem procesu zelo pomembno vlogo. Skozi svojo strokovno skupino spremlja razvoj na nacionalni ravni, pregleduje svoja poročila in daje priporočila članom ali kandidatkam za članstvo v EU o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za reševanje ugotovljenih težav. Za Srbijo je še posebej pomembno Strokovno poročilo o stanju na področju pravic manjšin v Srbiji iz poročila strokovne komisije Evropske komisije iz junija 2016.

III.       Nacionalni pravni okvir za zaščito narodnih manjšin

Izhajajoč iz ustreznega mednarodnega pravnega okvira, ki ga sestavlja Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin Sveta Evrope in Evropske listine o regionalnih in manjšinskih jezikih, je Republika Srbija razvila celovit ustavni in zakonodajni okvir za varstvo pravic in svoboščin pripadnikov narodnih manjšin. V Strokovnem poročilu o razmerah na področju pravic manjšin v Srbiji od leta 2015 ocenjujemo, da je „pravni okvir za varstvo pravic narodnih manjšin v Srbiji nekaj, kar je ta država nad tem evropskim povprečjem“.

Bistveni elementi tega okvira so vsebovani v štirih glavnih aktih, ki so:

 • Ustava Republike Srbije (2006). V tem dokumentu je poudarjeno, da „ustava zagotavlja, da se človekove pravice in pravice manjšin neposredno uporabljajo za splošno sprejeta pravila mednarodnega prava, ki jih potrjujejo mednarodne pogodbe in zakoni“ (člen 18). Posebej pomemben je 75. člen, ki opredeljuje model kulturne samouprave (avtonomije) narodne manjšine in je po mnenju strokovnjakov ena najnaprednejših ustavnih rešitev za manjšinske in večinske odnose.
 • Zakon o nacionalnih svetih narodnih manjšin (2009). Ta zakon predvideva možnost, da državni svet ustanovi kulturne ustanove za ohranjanje, spodbujanje in razvoj kulturnih posebnosti ter ohranjanje nacionalne identitete narodne manjšine ter izpolnjevanje pravic in obveznosti ustanoviteljev, pa tudi, da ustanoviteljske pravice institucij kulture, ki jih ustanovijo republika, avtonomna pokrajina in lokalne samouprave. , se lahko v celoti ali delno posreduje nacionalnemu svetu. Zakon poleg ustanoviteljev zagotavlja tudi pravico do sodelovanja pri upravljanju kulturnih ustanov, ki so še posebej pomembne za ohranjanje, spodbujanje in razvoj kulturnih posebnosti ter ohranjanje nacionalne identitete določene narodne manjšine.
 • Zakon o varstvu pravic in svoboščin narodnih manjšin (2002). Ureja način uveljavljanja individualnih in kolektivnih pravic, ki jih zagotavlja ustava, in ratificirane mednarodne pogodbe za pripadnike narodnih manjšin, vključno z zaščito pred kakršno koli obliko diskriminacije pri uveljavljanju individualnih pravic in svoboščin ter uresničevanju pravice do samoupravljanja v kulturi, izobraževanju, informiranju in uradni uporabi jezikov in pisem.
 • Zakon o uradni uporabi jezikov in pisem (2010). Ta zakon določa, da „na območjih Republike Srbije, kjer pripadniki narodnih manjšin živijo v uradni uporabi, sočasno s srbskim jezikom in jeziki ter pisem narodnih manjšin, na način, ki ga določa ta zakon“. To pomeni, da bosta jezik in pismo določene narodne manjšine obvezna za uradno uporabo v enoti lokalne samouprave, kjer se po rezultatih zadnjega popisa najmanj 15% prebivalstva izjavi kot pripadnik te narodne manjšine.

V procesu izboljšanja splošnega položaja narodnih manjšin je zaveza Republike Srbije, da bo izpolnjevanje obveznosti po Okvirni konvenciji prednostna naloga manjšinske politike. Prevzete obveznosti so izpolnjene v okviru izgradnje demokratične države, ki temelji na pravni državi. Močan zagon tega procesa je pristop Srbije k EU in vse dejavnosti, ki se izvajajo v tej državi in v družbi.

S sprejetjem Akcijskega načrta za pogajalsko poglavje 23 je Republika Srbija vzpostavila krovni dokument, načrtovanje okvira za izboljšanje institucionalnega in zakonodajnega okvira na področju temeljnih človekovih in manjšinskih pravic in svoboščin. Ta akcijski načrt, sprejet leta 2015, opredeljuje potrebo po izboljšanju položaja narodnih manjšin in predvideva razvoj posebnega Akcijskega načrta za uresničevanje pravic narodnih manjšin. Gre za srednjeročni strateški dokument, ki vsebuje strateške cilje, določene v skladu s priporočili Svetovalnega odbora Okvirne konvencije Sveta Evrope in strokovnim poslanstvom strokovnjakov Evropske komisije za narodnosti.

Ta dokument je v celoti usklajen s krovnim strateškim dokumentom in drugimi ustreznimi strateškimi dokumenti, kot so:

 • Strategija socialnega vključevanja Romkinj in Romov v Republiki Srbiji za obdobje od 2016 do 2025,
 • Akcijski načrt za izvajanje strategije za preprečevanje in zaščito pred diskriminacijo 2014 – 2018,
 • Strategija za razvoj izobraževanja v Srbiji do leta 2020 s priloženim akcijskim načrtom,
 • Strategija reforme javne uprave s spremljajočim akcijskim načrtom in
 • Nacionalna strategija za pregon vojnih zločinov.

Ključne teme Akcijskega načrta za uresničevanje pravic narodnih manjšin so:

 • Osebni status,
 • Prepoved diskriminacije,
 • Področje kulture in medijev,
 • Svoboda veroizpovedi,
 • Uporaba jezika in pisave,
 • Izobraževanje,
 • Demokratična udeležba,
 • Ustrezna zastopanost pripadnikov narodnih manjšin v javnem sektorju in javnih podjetjih,
 • Nacionalni sveti nacionalnih manjšin in ekonomski položaj pripadnikov narodnih manjšin.

IV. Značilnosti etnične strukture okrožja Jablanica, s posebnim poudarkom na zastopanosti pripadnikov makedonske, albanske in slovenske narodne skupnosti

V skladu z Zakonom o varstvu pravic in svoboščin narodnih manjšin se v Republiki Srbiji narodna manjšina šteje za „vsako skupino državljanov Republike Srbije, ki je po številu dovolj reprezentativna, če predstavlja manjšino na ozemlju Republike Srbije, pripada neki od skupin prebivalstva, ki imajo dolgotrajno in čvrsti vezi z ozemljem Republike Srbije in ima značilnosti, kot so jezik, kultura, nacionalna ali etnična pripadnost, poreklo ali vera, po katerim  se razlikujejo od večine prebivalstva in katerih člane odlikuje skrb, da skupaj ohranijo svojo skupno identiteto, vključno s kulturo, tradicijo, jezikom ali vero“.

V popisu prebivalstva leta 2011 v Jablaniški županiji je bilo evidentiranih 133.623 Srbov in 16.403 pripadnikov drugih etničnih skupin. Najbolj zastopana nacionalna manjšina v Jablaniškem okrožju so Romi, ki po popisu iz leta 2011 skupaj štejejo 2042. Po Romih tu živi večina Albancev (548), sledijo Črnogorci (386), Makedonci (354), Bolgari (107), Hrvati (78), itd.

Primerjalni pregled etnične strukture Srbije, okrožja Jablanica in lokalnih enot okrožja Jablanica, po popisu prebivalstva 2011, je v tabeli prikazan tako:

 

Teritorialna enota

Prebivalstvo po narodnosti
 

Skupaj

 

Manjšine

Manjšinsko sodelovanje Manjšinsko sodelovanje
Makedonci Albanci Slovenci Drugi
Srbija 7.186.862 1.198.712 16,7% 6,1% 0,5% 0,3% 93,1%
Okrožje Jablanica: 216.304 16.403 7,6% 2,2% 3,3% 0,1% 94,4%
Mesto Leskovac 144.206 10.583 7,3% 2,8% 0,2% 0,2% 96,8%
Občina Lebane 22.000 1.602 7,3% 1,0% 99%
Občina Vlasotince 29.853 1.240 4,2% 1,9% 0,2 98,9%
Občina Bojnik 11.104 1.907 17,2% 0,5% 99,5%
Občina Medveđa 7.438 1.189 16,0% 1,1% 44,3% 55,7%
Občina Crna Trava 1.663 22 1,3% 4,5% 95,5%

Podatki v tabeli kažejo, da:

 • V okrožju Jablanica je skupno 16.403 pripadnikov 20 narodnih manjšin, od tega 918 (5,6%) pripadnikov makedonske, albanske in slovenske narodne manjšine;
 • Udeležba manjšinskega prebivalstva v nacionalni strukturi okrožja Jablanica (7,6%) je dvakrat nižja kot v Srbiji (16,7%), z nadpoprečnim sodelovanjem pripadnikov albanske narodne manjšine, ki so skoraj izključno naseljeni v občini Medvedja, kjer je 44,3%. % prebivalstva;
 • Vsaka od 6 lokalnih enot okrožja Jablanica ima mešano nacionalno strukturo, ki ima v vseh teh enotah delitev pripadnikov makedonske narodne manjšine in manjšo zastopanost pripadnikov slovenske narodne manjšine.

V. Ukrepi Republike Srbije za varstvo pravic in svoboščin pripadnikov narodnih manjšin

Republika Srbija pristopi k Okvirni konvenciji o varstvu narodnih manjšin kot ključnemu instrumentu za upravljanje raznolikosti s pomočjo manjšinskih pravic. V skladu s čl. 25, septembra 2018 je Srbija generalnemu sekretarju Sveta Evrope predložila Četrto periodično poročilo o izpolnjevanju svojih obveznosti v obdobju 2012–2016. Med njegovimi člani so v njenem razvoju sodelovale lokalne samouprave iz Leskovca, Lebana, Medvedje in Bojnika.

Poročilo je pripravil Urad za človekove in manjšinske pravice ob sodelovanju ustreznih državnih organov na podlagi Okvira za državna poročila, ki ga je leta 2013 sprejel Odbor ministrov Sveta Evrope. Na splošno so bili ukrepi in aktivnosti, predstavljeni v tem poročilu, namenjeni izboljšanju obstoječih predpisov s področja varstva in spodbujanja pravic narodnih manjšin ter doslednemu izvajanju vzpostavljenega zakonodajnega in institucionalnega okvira.

V tem smislu je Vlada Republike Srbije marca 2016 sprejela Akcijski načrt za uresničevanje pravic narodnih manjšin. Ključni ukrepi, ki so bili izvedeni, se nanašajo na:

 • Izboljšanje položaja Romov, vključno z ukrepi za zagotavljanje ustreznih človeških in materialnih virov, urejanje pravice do stanovanja, obravnavanje obstoječih zdravstvenih razmer in odpravljanje segregacije Romov v izobraževanju itd.
 • Spodbujanje učinkovitega sodelovanja nacionalnih manjšin v volilnem procesu in povečanje njihove zastopanosti v državni upravi,
 • Revidiranje Zakona o nacionalnih svetih narodnih manjšin za učinkovito sodelovanje njihovih članov v vseh zadevah, ki jih zadevajo,
 • Nadaljevanje fleksibilnega pristopa k uporabi podatkov iz zadnjega popisa,
 • Izvajanje priporočil varuha človekovih pravic in komisarja za varstvo enakosti,
 • Premagovanje pomanjkljivosti osebnih dokumentov,
 • Enakost pri uporabi pravil ravnanja v zvezi s pravicami narodnih manjšin,
 • Krepitev soodvisnosti skupnosti in pregon dejanj, ki jih povzroča sovraštvo,
 • V službi v jezikih narodnih manjšin,
 • Zagotovljanje trajnosti medijev v jezikih narodnih manjšin,
 • Uporaba manjšinskih jezikov na lokalni ravni,
 • Priznavanje izobraževalnih storitev v regiji,
 • Razpoložljivost učbenikov in uresničevanje pravice do izobraževanja v jezikih narodnih manjšin,
 • Gospodarski razvoj gospodarsko nerazvitih območij,
 • Delovanje Sveta za medetnične odnose.

VI. Najpomembnejši dosežki Republike Srbije na področju varstva pravic narodnih manjšin

Republika Srbija je v preteklih letih načrtovanih ukrepov za izboljšanje položaja narodnih manjšin dosegla naslednje:

 • V smislu izboljšanja položaja Romov: Rešeno vprašanje osebnih dokumentov na več kot 25.000 Romov; v lokalnih samoupravah je 175 pedagoških pomočnikov za romske študente, od tega 35 za pomoč otrokom v vrtcih; Vključenih je bilo 1.623 študentov in 6.104 srednješolcev iz romske narodne manjšine; Vključenih je 60 zdravstvenih mediatorjev; 23.000 brezposelnih Romov je bilo uradno registriranih; sprejeta in izvedena je strategija za socialno vključenost Romov za obdobje 2016–2025 s priloženim akcijskim načrtom; izboljšali so se predpisi za izselitev prebivalcev iz neformalnih naselij; skupaj ima 27 lokalnih enot akcijske načrte za izboljšanje položaja romske narodne manjšine itd.
 • V register političnih strank je bilo vpisanih 68 poslancev nacionalnih manjšin, od tega 7 albanskih in 3 makedonskih; v sedanjem sklicu Državnega zbora je 21 poslancev pripadnikov narodne manjšine, med njimi dva Slovenca in Albanac; V MUP Srbije deluje 1.544 pripadnikov narodnih manjšin, od tega 293 Albancev in 48 Makedoncev.
 • 21 svetov, vključno z albanskim, makedonskim in slovenskim, so bili vpisani v register nacionalnih svetov narodnih manjšin.
 • Od 68 multinacionalnih lokalnih oblasti je bilo v letu 2016 49 njih je namenilo 390 milijonov dinarjev za sofinanciranje produkcije medijskih vsebin v javnem interesu in v jezikih narodnih manjšin.
 • V lokalnih samoupravah je 205 delovnih mest, za katera je predviden jezik narodne manjšine, 874 zaposlenih pa govori jezik narodne manjšine.
 • V obdobju 2015–2017 je število vlog za priznanje diplom iz drugih držav (Madžarske, Bolgarije, Albanije, Romunije, Slovaške, Hrvaške) 621.
 • Na voljo je 1521 učbenikov v jezikih narodnih manjšin v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanja.
 • 42 lokalnih oblasti je uvedlo uradno uporabo 11 manjšinskih jezikov in njihovo pismo.
 • Vse izobraževanje v jezikih narodnih manjšin v osnovnih šolah v šolskem letu 2016/2017 na vseh ravneh, organizirano je v osmih jezikih – v albanskem, bosanskem, bolgarskem, madžarskem, romunskem, rusinskem, slovaškem in hrvaškem jeziku za približno 000 otrok.
 • Okoli 9000 dijakov je v šolskem letu 2016/2017 obiskovalo celokupni pouk v jeziku svoje narodne manjšine (Albanci, Bošnjaki, Bolgari, Madžari, Romuni, Rusini, Slovaki Hrvati).
 • Pravica do informacij na manjšinskih jezikih preko tiskanih in elektronskih medijev, je realizirana na 15 jezikih.
 • V letu 2016 je bilo v razvoj gospodarsko nezadostnih območij, kjer živijo prebivalci narodnih manjšin, vloženih več kot 4,5 milijarde dinarjev.
 • V letu 2016 je Republika Srbija podprla projekte organizacij civilne družbe, ki povečujejo dostopnost kulturnih vsebin v jezikih 20 narodnih manjšin.