Naslovna

Sada pregledate po kategoriji

 

Z E L E N O J E C O O L!

„Klimatske promene“, „Kjoto protokol“, „Pariska konferencija“, „efekat staklene bašte“, „globalno zagrevanje“, „crveni meteoalarm“, „Sternov dokument“, „niskokarbonska ekonomija“, „mitigacija“, „adaptacija“ . . . . Reči koje često doživljavamo kao obrušavanje globalističkih zastrašivača na svakodnevnicu lokalnog preživljavanja. Na prvi pogled, te reči deluju tuđe i daleko. Ostavljamo ih da žive svoj zaumni globalni život jednog paralelnog sveta.

Istovremeno, na tom mestu u nama, gde bi moglo da živi razumevanje ovih dalekih i tuđih reči, danas žive slike UV ozračenih rođaka,  poplavljenih komšija, izgorelih šuma i letina, olujnih razvalina itd. Umesto razumevanja sadašnjosti, u nama danas žive apokaliptične slike budućnosti. Da li baš tako mora da bude? I šta pojedinac može da učini – da tako ne bude?

Upravo potreba za pronalaženjem ispravnog, a pre svega praktičnog odgovora na ova i slična pitanja pokrenula je ljude iz civilnog sektora Leskovca, Valjeva, Kraljeva, Kruševca, Sremske Mitrovice i Beograda, ljude okupljene oko ideje evropskih integracije Srbije i organizovane u Mrežu Evropskih pokreta u Srbiji (MEPuS) – da zajednički naprave suštinski iskorak u tom pravcu.

Svoje ideje o tome oni su uobličili u projekat „Zelena agenda na lokalnom nivou“. Njihovu aplikaciju u oblasti ekološkog razvoja i ublažavanja i prilagođavanja na klimatske promene, finansijki je podržala Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) u sklopu svog Programa „EKOSISTEM“, upravo usmerenog ka reformi u zaštiti životne sredine u društvu i zasnovanog na sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije.

Uz podršku Udruženja „Mladi istraživači Srbije“ u svojstvu implementatora Programa, EPuS-Leskovac (kao vodeći partner) i EPuS –Valjevo, EPuS-Kraljevo, EPuS-Kruševac, EPuS-Sremska Mitrovica i EPuS- Beograd (kao partneri) u periodu od avgusta do kraja tekuće godine zajednički će raditi na izgradnji kapaciteta civilnog sektora za strateški usmereno i akciono operacionalizovano delovanje u navedenim oblastima.

UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA

 

Projekat „Budi heroj“ („Be hero!“) realizuje Evropski pokret u Srbiji – Leskovac u partnerstvu sa Udruženjem „Future“ Montana (Republika Bugarska). Projekat traje osamnaest meseci i sufinansiran je iz fondova Evropske unije kroz INTERREG – IPA Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija.

 I neizvesnosti moraju da se planiraju!

Svedoci smo da se skoro svakog leta prethodnih godina beleže neslavni temperaturni rekordi. Američka agencija NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) objavila je da je juli 2021. godine bio najtopliji mesec u istoriji. Prema podacima RHMZ-a u Beogradu je ovog juna premašen toplotni rekord star više od 100 godina, izmereno je 38,7 stepeni Celzijusa, dok nova merenja pokazuju da letnje temperature i dalje rastu. Značajno je da su tokom toplotnog talasa krajem ovog juna oboreni svi dosadašnji dnevni apsolutni maksimumi na 14 mernih stanica u Srbiji.

Ekstremni toplotni talas ovog leta i suša koja ga prati izazvao je ogromne požare koji trenutno besne širom Južne Evrope uništavajući ogromne površine šumskog zemljišta, pri tom primoravajući hiljade ljudi da napuste svoje domove. Prema podacima organizacije European Forest Fire Information System površine zahvaćene požarima u zemljama Evropske unije su sredinom avgusta ove godine u odnosu na prosek za 2008 – 2020. godinu bile veće za 50%. Prema istom izvoru podataka u Srbiji su površine zahvaćene požarima sa 16. avgustom 2021. godine iznosile 3493 ha, dok je prosek u istom danu za period 2008 – 2020. godinu bio 2180 ha.

Ne postoje ubedljiviji podaci od ovih koji podupiru stanovište da živimo u vremenu ekstrema, koje je prema stavovima stručnjaka širom sveta posledica očiglednih klimatskih promena. Nove okolnosti u vremenu ekstrema zahtevaju nove pristupe u slučajevima vanrednih situacija, a kako poplave i požari kao najekstremniji događaji ne poznaju državne granice, međugranična saradnja postaje imperativ u upravljanju vanrednim situacijama.

Primer izgradnje mehanizma rada za međusobnu pomoć u slučaju vanrednih situacija u međugraničnom području je projekat „Budi heroj“ („Be hero!“) koji realizuje Evropski pokret u Srbiji – Leskovac u partnerstvu sa Udruženjem „Future“ Montana (Republika Bugarska). Projekat traje osamnaest meseci i sufinansiran je iz fondova Evropske unije kroz INTERREG – IPA Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija. Ideja projekta i planiranih aktivnosti je unapređenje prekogranične saradnje između Bugarske i Srbije u razvoju omladinskog volonterizma u oblasti prirodnih katastrofa, stvaranjem prekogranične mreže organizacija, stručnjaka i mladih volontera uz pružanje alata za komunikaciju i razmenu iskustava. U prvom delu realizacije projekta urađena je Analiza ključnih aspekata upravljanja vanrednim situacijama na delu teritorije Republike Srbije (za 5 administrativnih Oblasti: Jablanička, Pčinjska, Nišavska, Pirotska i Zaječarska).

Jedan od značajnih rezultata projekta je istraživanje sprovedeno tokom juna i jula meseca o tome kako mladi gledaju na značaj pojedinih prirodnih katastrofa i kakva su njihova opredeljenja po pitanju sopstvenog učešća u aktivnostima dobrovoljnih društava i/ili drugih oblika civilne zaštite u okolnostima stanja katastrofa. Istraživanje je realizovano metodom upitnika na uzorku od 500 ispitanika. Na dijagramu je dat pregled rangiranja značaja pojedinih opasnosti od strane ispitanika.

Važan deo ovog istraživanja je stav o učešću u aktivnostima mladih u dobrovoljnim društavima i drugim oblicima civilne zaštite u okolnostima stanja katastrofa, analiza je pokazala da je 64,7% ispitanika odgovorilo pozitivno. Istovremeno je na pitanje o učešću u istim aktivnostima u prekograničnoj saradnji sa Republikom Bugarskom 41,4% ispitanika odgovorilo da su opredeljeni da uzmu učešće.

U toku je završni rad na izradi dokumenta Analize i nakon usvajanja na zajedičkoj radnoj grupi sa bugarskom stranom biće objavljen na sajtu, uz ostale aktuelne informacije o toku ovog projekta.

LOŠI MEĐULJUDSKI ODNOSI NAJVEĆI PROBLEM ZA MLADE!

Od 16. do 30. septembra tekuće godine održano je pet fokus-grupnih intervjua sa mladima iz Vlasotinca, Lebana, Bojnika, Medveđe i Crne Trave, u cilju istraživanja njihovih potreba i problema na putu od sveta obrazovanja do sveta rada. Ovo istraživanje je osnov za izradu i realizaciju Programa preduzetničkog zapošljavanja mladih “Aktivator” u pomenutim opštinama  Jablaničkog okruga, a u okviru projekta „Multisektorska zajednica prakse za mlade – Aktivator“, koji EPuS – Leskovac, zajedno sa 13 partnera,  implementira 2020-2021. godine. Ovaj projekat finansijski podržava Vlada Švajcarske, uz implementaciju NIRAS IP CONSULT-a i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Teme o kojima se diskutovalo na fokus grupama bile su: identifikacija potreba i problema mladih po pitanju posla, njihovo mišljenje o uzrocima problema i mogućim rešenjima, u kontekstu zapošljavanja i pokretanja sopstvenog biznisa u svom rodnom mestu.

Pored izlistanih standardnih problema koji prate zapošljavanje mladih, kao što su nedostatak radnog iskustva,  radnih mesta ili pripadnosti političkim partijama, i problema vezanih za pokretanje sopstvenog biznisa, kao što su strah od neuspeha, nedostatak novca i nerazvijeno tržište, ovom prilikom mladi su akcenat bacili na loše međuljudske odnose u svojim sredinama. U ljubomori, zavisti, nedostatku solidarnosti i mentalitetu „da komšiji crkne krava“, mladi vide najveći uzrok poslovnog zaostajanja propadanja,  i napuštanja svojih sredina.

Ono u čemu su se svi mladi složili, bilo je da je neophodno obezbediti veći broj stalnih, specijalizovanih lokalnih programa podrške, prilagođenih za svaku od faza preduzetničkog razvoja mladih, jer ta njihova potreba nije do sada zadovoljena. Mnogi od njih spremni su da ozbiljno razmišljaju o pokretanju sopstvenog posla, a podrška u osvešćivanju sopstvenih potencijala, u povećanju samopouzdanja i boljoj informisanosti je upravo karika koja nedostaje.

 

Mladi sa teritorija ovih opština spremniji su da ostanu da žive u svom rodnom mestu ukoliko lokalna zajednica pokaže zainteresovanost za njih kroz različite vidove podrške na njihovom putu od obrazovanja do posla/biznisa – bilo da je u pitanju neki vid organizovane finansijske, edukativne ili savetodavne podrške. I naravno, da svako u svom najbližem okruženju ozbiljno poradi na promeni životne filozofije i izgradnji boljih odnosa sa svojim sugrađanima. „Biser“ i poruku mladih sa ovih fokus-grupnih intervjua možda je nabolje formulisao srednjoškolac iz Crne Trave:

  • Kad bi se svi držali zajedno i kada bi svako svakome pomogao, sve bi funkcionisalo mnogo bolje…

„Političke igre“ iz ugla mladih Juga Srbije

 

U toku prošlog meseca u Banskom, na nadmorskoj visini od skoro hiljadu metara, u parčetu raja, kako za svoju zemlju ponosno kažu Bugari, održan je projekat “Political games”, razmena mladih u okviru Erasmus + programa, u organizaciji udruženja „Youth for the Balkans“ iz Bugarske.

Uprkos teškoj situaciji u svetu izazvanoj pandemijom virusa COVID-19, u ovoj razmeni učestvovala je i grupa mladih iz Srbije: Emilija Stanisavljević, student turizma iz Leskovca, Natalija Petrović, diplomirani filozof iz Vlasotinca, Milica Stamenković, finansijski menadžer iz Leskovca, Luka Đorđević, student medicine iz Leskovca i Nikola Danilović, student savremenih računarskih tehnologija iz Leskovca, dok je vođa grupe bila Suzana Dimitrijević iz EPuS-a Leskovac.

Politizovanje i rasprava o ’fake news-u’, razvijanju kritičkog mišljenja i dodatnog debatovanja o postojećim problemima u okviru političkih teorije savremenih društava, samo su neke od aktivnosti koje su nas čekale. Zajedno sa mladima iz Poljske, Slovačke i Bugarske, uz razgovor i razmenu iskustava, proveli smo sedam dana učeći jedni od drugih i učestvujući u različitim zanimljivim i edukativnim aktivnostima.

Sadržaj programa zasnivao se na negovanju kulture kritičke misli i argumentovanog razgovora o osetljivim temama. Naglasak je stavljen na razumevanje toga da su i osetljive teme važne onda kada smo usmereni na želju za napretkom i razvojem. Razgovor o svim temama, pa čak i onim osetljivim, iz različitih perspektiva, pomaže u boljem i preciznijem sagledanju i definisanju problema, a to je, sasvim izvesno, jedan od prvih koraka ka rešavanju.

Iako ovo nije nimalo lak zadatak, na sreću, uspešno je završen i slobodno možemo da kažemo da na projektu nije bilo ’safe space-a’ što znači da je svaka tema bila na stolu koliko god da je osetljiva ili se o tome malo govori.  Upravo u ovome sadržan je kvalitet ovakvih projekata namenjenih međusobnom upoznavanju mladih, jer ono uvek predstavlja pogodno tlo za razvijanje političkih stavova i interkulturalnosti kao jednog od najvažnijih koncepata savremenog sveta.

U toku trajanja projekta svaka od država učesnica projekta u jednoj večeri predstavila je svoju zemlju, deleći sa nama, kako istorijsko-geografsko, političko i kulturološko znanje o svojoj državi, tako i lokalne specijalitete tipične za tradicionalnu kuhinju njihovog kraja, pa smo imali prilike da ih probamo iz prve ruke.

Međutim, međusobno upoznavanje i upoznavanje kultura ponajviše se dešavalo u neformalnom razgovoru, kako u toku trajanja radionica, tako i van njih. Na taj način smo dobili najbolju priliku da upoznamo druge kulture i načine življenja, te na taj način dublje razumemo jedni druge i negujemo proevropske vrednosti sadržane u ideji da smo ujedinjeni upravo svojom različitošću.

Novostvorena prijateljstva i iznedrene simpatije najbolji su način da se mladi međusobno povežu, te tako zaista i stvaraju povezaniji svet kakvim se on u eri tehnološkog razvoja smatra. Razumevanje svojih potreba, ali i uvažavanje tuđih, prvi je korak ka građenju tolerantnijeg društva u kojem će svaka individua imati svoju slobodu.

Svako od nas dobio je priliku da, učestvovanjem u projektu, radi na sebi i da stečeno iskustvo kasnije na pravi način primeni i na profesionalnom i na ličnom planu. Kako je već napomenuto, kritičko mišljenje jedno je od najvažnijih stečenih i razvijanih veština, ipak, pored toga, ovakav projekat stavio je u fokus razvijanje interpersonalnih veština, pre svega veštine komuniciranja i argumentovanog debatovanja, insistirajući na važnosti međusobnog poštovanja sagovornika.

Jedna od važnih lekcija koju smo imali priliku da naučimo jeste da politički stavovi sa sobom povlače i mnoge emocije koje dosta utiču na percepciju ljudi o svetu u kom živimo. Zato je izuzetno važno da se o politici govori hladne glave i da emocije za trenutak ostavimo po strani, kako bi iz diskusije izvukli nove ideje, informacije i perspektive.

Pored učenja i ostalih aktivnosti učesnici projekta imali su i jedinstvenu priliku da upoznaju lepote zemlje domaćina. Organizovan je izlet do vrhova Pirinskih planina, gde smo se popeli do Muratove kapije (prelaz između dva susedna planinska vrha) koja se nalazi na nadmorskoj visini od 2500 metara. Sasvim sigurno, ovakav poduhvat zbog nije bez rizika, pa, ipak, mi smo bili spremni da taj rizik preuzmemo kako bismo stvorili najbolju moguću uspomenu.

Sav uloženi napor i trud na kraju se isplatio, uživali smo u očaravajućem pogledu sa vrha, što je zaista jedno nezamenljivo iskustvo. Ne samo da ćemo sa sobom u dalji život poneti stečena znanja i prijateljstva, već i to da smo, gostujući u Banskom, zaista upoznali lepote planina na čijem ogranku se ono nalazi.

Nakon što je projekat završen i sada kada su se utisci slegli, možemo da kažemo da je učešće na ovom projektu bilo je zaista jedno nezamenljivo iskustvo. Neprocenjva prilika da upoznamo ljude različitih kultura i različitih političkih opredeljenja. Dinamična radna atmosfera, gde svakog minuta naučimo nešto novo.

Neki problemi koji su se javljali, a na prvi pogled izgledali kao veliki, rešavali su se u hodu razgovorom i na najbolji način. To je bila prilika da naučimo da prelazimo preko svih prepreka i rušimo barijere, zarad novih saznanja i boljeg međusobnog razumevanja. Bila je to borba za svoju ideologiju, ali i preispitivanje sopstvenih stavova, razvijanje tolerancije i fleksibilnosti za rad sa ljudima dosta različitim od sebe. Rad u sredini gde svaka reč može da dovede do nesporazuma i potencijalnog sukoba. Pritisak da svaku reč tri puta promisliš pre nego je izgovoriš. Brojna nova saznanja i veštine. Komunikacija na stranom jeziku u interkulturalnoj sredini…

Ovo su samo neki od faktora koji su uticali da naš boravak na ovom projektu bude zanimljiv i nezaboravan. Međutim najvažnije od svega jeste to da se, kakav god bio ishod našeg rada, na kraju dana sve završi pesmom i dobrim provodom.

Stečeno iskustvo će nam biti od izuzetnog značaja u daljem radu, jer sve naučene lekcije i novo znanje definitivno su ostavili veliki uticaj na nas. Neki su se kući vratili sa novim idejama i temama za razmišljanje, nečiji stavovi su se možda barem za nijansu promenili, a neki su osnažili svoje pređašnje stavove i ideje, što je svima bilo od koristi. Sve u svemu, kući se svi vraćamo bogatiji novim znanjem i lepim sećanjima ali sa novim prijateljstvima širom sveta 🙂

Natalija Petrović

Luka Đorđević

 

 

 

 

MULTISEKTORSKA ZAJEDNICA PRAKSE ZA MLADE – AKTIVATOR

          

EPuS – Leskovac, sa brojnim partnerima iz privatnog, javnog i civilnog sektora, već godinama razvija model preduzetničke podrške mladima „Aktivator“, kroz organizovanje preduzetničke obuke, stručne prakse i mentorske podrške.  Kao nastavak tim nastojanjima, otpočela je realizacija projekta „Multisektorska zajednica prakse za mlade – Aktivator“, koji EPuS – Leskovac sprovodi zajedno sa 12 partnera, a to su: PKS – Regionalna privredna komora Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga, lokalne samouprave Vlasotinca, Lebana, Bojnika, Medveđe i Crne Trave, Tehničke škole iz ovih gradova i OCD „La Luna – Centar za razvoj i podršku“.

Tokom realizacije projekta, akreditovaće se programi podrške mladima „Zakorači ka svom biznisu, izgradi svoju karijeru“, „Podeli svoje znanje sa mladima“ i „Program iskustvenog učenja“ i formirati timovi iz redova profesora Tehničkih škola koji će ih sprovoditi u svojim lokalnim zajednicama. Na ovaj način stvoriće se jezgro trajne podrške zapošljavanju i preduzetništvu mladih u ovom delu Srbije. Lokalne samouprave Vlasotinca, Lebana, Bojnika, Medveđe i Crne Trave učestvuju u sufinansiranju realizacije ovih programa.

Ovaj projekat deo je nacionalnog osmogodišnjeg partnerskog projekta vlada Srbije i Švajcarske „Znanjem do posla“, koji za cilj ima povećanje zapošljivosti mladih u Srbiji,  finansijski ga podržava SDC, a implementiraju NIRAS-IP i SIPRU.

MREŽA „RAZLIČITOSTI NAS UJEDINJUJU“ KONAČNO ZAJEDNO!

Mreža „Različitosti nas ujedinjuju“

U prostorijama Evropskog Pokreta u Srbiji, u petak 12. juna 2020. godine, predstavnici 25 organizacija koje se bave mladima potpisali su zajednički Memorandum o razumevanju, čime je dovršeno formiranje Mreže „Različitosti nas ujedinjuju“. Ovo je bila prilika da se partneri na istom poslu, koji su do sada razgovarali samo on line, i realno upoznaju, makar i sa maskama.

 

Domaćini iz EPuS-a

Mreža se bavi temama interkulturalnosti i kulturne raznolikosti, podržavajući interkulturalni dijalog i bolje razumevanje i prihvatanje mladih Srbije svih kulturoloških različitosti među ljudima.

Konačno na jednom mestu

Partneri na važnom poslu

Osnivanje Mreže deo je projekta „Različitosti nas ujedinjuju“ koji zajednički sprovode Evropski Pokret u Srbiji, Evropski Pokret u Srbiji – Leskovac, Centar lokalne demokratije – Subotica, Forum civilne akcije – Požega i Timočki klub – Knjaževac, a sufinansira se iz Programa Evropske unije – Podrška civilnom društvu (Civil Society Fasility).

Zajednički poster

Pored ovih organizacija, Mrežu čine i Centar lokalne demokratije – Knjaževac, Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih, Centar za kreativni razvoj – Knjaževac, Dečiji centar Zaječar, Direkcija za strategiju i integraciju Roma iz Knjaževca, Erazmus studentska mreža Srbije, EU ZONA Leskovac, Klaster za preduzetničku podršku mladima „AKTIVATOR“ Leskovac, „Lučani u srcu“, Mađarski kulturni centar „NEPKER“ Subotica, „Mladima na dar“ Vlasotince, Organizacija kreativnog okupljanja, Pokret Gorana Vojvodine, Primus Priboj, Regionalne inicijative Srema, Romski centar Požega, Somborski edukativni centar, Udruženje za lokalni razvoj Kamenica, Vega omladinski centar i Udruženje Zlatiborski krug. #euzatebe

POBEDI I TI! I TO BAŠ U SVOM GRADU, SVOJOJ ZEMLJI…

Info sesija za mlade Lebana

Poslednjih meseci, u periodu od 15. avgusta 2019. godine, pa do 31.12.2019. godine, na teritoriji Opštine Lebane, teče realizacija projekta „POBEDI I TI!“, koju sprovode EPuS Leskovac i Opština Lebane, zajedno sa svojim partnerima, a uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Vlade Republike Srbije.

fokus grupni intervju I

Zadatak ovog 5-mesečnog projekta je da demonstira razvojni potencijal multisektorske saradnje kroz razvoj lokalnih usluga i mehanizama koji na delotvoran način podržavaju uključivanje mladih u svet rada i biznisa u Opštini Lebane i obezbeđuju efikasno sprovođenje Akcionog plana Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou.

fokus grupni intervju II

Projekat „POBEDI I TI!“ bazira se na lokalizaciji i daljem unapređenju inovativnog, uspešno testiranog modela za preduzetničko zapošljavanje mladih „Aktivator“, koji je EPuS Leskovac, zajedno sa partnerima, razvijao, verifikovao i skalirao proteklih sedam godina.

sa radionice preduzetničke obuke

zainteresovani i pažljivi učesnici preduzetničke obuke

Realizacijom 11 projektnih aktivnosti, kroz preduzetničko osposobljavanje 40 nezaposlenih mladih (preduzetnička obuka, stručna praksa, mentorska podrška) i osposobljavanje preduzetnika sa iskustvom za preduzetnički mentoring, uspostavljena je lokalna programska, kadrovska i organizaciona struktura koja će imati kapacitet da godišnje efektivno podrži po 120 nezaposlenih mladih iz Lebana i okoline.

‘gluvi telefon’ na preduzetničkoj obuci

Predviđeno vreme za sprovođenje projektnih aktivnosti je pet meseci, što MOS finansijski podržava iznosom od 1.537.000,00 dinara, a Opština Lebane iznosom od 40.000,00 dinara.

koncentracija na visokom nivou

Uz Opštinu Lebane, kao nosioca projektnih aktivnosti, u svojstvu partnera  učestvuje Evropski pokret u Srbiji – Leskovac (kreator modela „Aktivator“ i ekspertska podrška), Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ u Beogradu (obrazovna podrška), UR SPIRIDON AJM Lebane (preduzetnička podrška) i Slađana Stevanović – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada Tenseg-Krivača (preduzetnička podrška).

voditeljke radionica preduzetničke obuke

izlistavamo poslovne ideje

EPuS Leskovac na konferenciji DIJALOG ZA MLADE

Konferencija „Dijalog za mlade“ održana  je 18. novembra 2019. godine u hotelu Zira u Beogradu, a povodom završetka prve faze projekta ‘“Znanjem do posla’’, koji realizuju NIRAS-IP Consult i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u saradnji sa projektom ‘’Podsticanje zapošljavanja mladih’’ (GIZ).

Konferencija je otpočela obilaskom mini sajma dobrih praksi na kom su se predstavile partnerske organizacije sa lokalnog nivoa, a gde su učesnici  konferencije imali priliku da se upoznaju sa glavnim rezultatima i uspešnim primerima i pristupima projekata „Znanjem do posla“ i „Podsticanje zapošljavanja mladih“. Zapaženo učešće na ovom sajmu dobrih praksi imali su predstavnici EpuS-a Leskovac, gde su pokazali postignuća svog inovativnog modela preduzetničkog zapošljavanja mladih „Aktivator“.

U ovom dijalogu učestvovali su i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva omladine i sporta, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) i NIRAS-IP Consult-a u okviru projekta „Znanjem do posla“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Na konferenciji su održane i panel diskusije sa poslodavcima, mladima i predstavnicima lokalnih samouprava, koji su podelili svoje uspehe i izazove u povećanju zapošljivosti, zapošljavanju i osnaživanju mladih u lokalnim zajednicama.

 

Vizija mladih Balkana – Gradimo mostove budućnosti!

 

 

Od 18-23. avgusta 2019. godine, nadomak živopisnog sela Lozen (Sofija, Bugarska), odvijala se razmena mladih u okviru programa Erazmus + iz šest balkanskih zemalja – Bugarske, Rumunije, Srbije, Makedonije, Grčke i Turske.

Ovaj projekat, pod nazivom „Sretni svoje komšije“ („Meet your neighbours“), partnerski je realizovao internacionalni konzorcijum sastavljen od šest organizacija iz pomenutih zemalja, na čelu sa Centrom za obrazovne inicijative iz Sofije. Srpski partner bio je EpuS Leskovac, a učestvovalo je petoro mladih iz Leskovca: Luka Đorđević i Emilija Stanisavljević, učenici IV razreda Medicinske škole, Tamara Stošić, studentkinja engleskog jezika i književnosti, Iva Dimitrijević, apsolvent srpskog jezika i književnosti i Nikola Danilović, student savremenih računarskih tehnologija. Vođa grupe bila je Suzana Dimitrijević, generalni sekretar EpuS-a Leskovac.

Teme izuzetno sadržajnog programa kojima su se bavili mladi bile su veoma delikatne – istorija Balkana opterećena brojnim konfliktima i ratovima, stereotipi koje balkanski narodi i danas imaju jedni o drugima, predrasude koje zamagljuju zajedničku perspektivu balkanskih naroda… Bila je to prilika da mladi iz prve ruke saznaju mnogo više jedni o drugima i o svojim narodima, o tradiciji, kulturi, mentalitetu i načinu života, o obrazovanju i radu, o problemima koji ih muče. Zajedno su učili tradicionalne igre balkanskih naroda, zajedno su upoznavali Sofiju, zajedno su jeli, pričali, smejali se, pevali… I otkrili da imaju mnogo toga zajedničkog!

Nakon nedelju dana druženja i zajedničkog rada, u brojnim formalnim i neformalnim aktivnostima, nastala su nova, čvrsta prijateljstva koja će se sigurno nastaviti. Teško je opisati tugu koju su mladi osetili poslednjeg dana, suze i obećanja da će se svakako videti ponovo, i to veoma brzo. Dirljiv je bio osećaj zajedništva koji je isijavao iz zagljaja i poljubaca, čvrstog stiska ruke i zajedničke pesme. Jer, zaključak u konačnici je bio da su svi oni zapravo isti – da su oni upravo mladi ljudi sposobni da grade nove, mnogo bolje odnose na ovom našem napaćenom Balkanu. To najbolje ilustruje ono što je na kraju rekao mladi čovek iz Turske: „Došao sam kao Turčin, odlazim kao Sloven!“

DAN EVROPE 2019 U LESKOVCU

Na ovogodišnjem Danu Evrope u Leskovcu zvezde su bili vršnjački edukatori o EU, učenici Medicinske škole u Leskovcu i Tehničke škole u Vlasotincu, koji su prethodne godine prošli obuku za vršnjačke edukatore o EU u okviru projekta DAJ ŠANSU ISTINI O EVROPI.

Aktivnosti obeležavanja Dana Evrope EpuS-a Leskovac:

  1. Radionice (2) vršnjačkih edukatora „MLADI SA MLADIMA – DA POPRIČAMO MALO O EVROPI“;
  2. Radio emisija o stavovima i iskustvima mladih vršnjačkih edukatora o EU;
  3. Radionica „DA POPRIČAMO MALO O EVROPI – ZAJEDNO“ sa mladima, njihovim roditeljima i profesorima;
  4. Ulična akcija obeležavanja Dana Evrope.

Iako smo do sada uglavnom radili sa učenicima starijih razreda srednje škole, ove godine smo odlučili da to budu učenici prvog razreda, jer smatramo da sa ozbiljnijom pričom o EU treba početi što ranije. Na dve radionice koje su u dve škole održali vršnjački edukatori, ciljevi su u potpunosti ostvareni. Iako su učesnici radionica ’priznali’ da jako malo znaju o EU, pokazali su veliko interesovanje i sa radionica otišli zadovoljni. Vršnjački edukatori su, nakon prevazilaženja treme na početku, bili na visini zadatka i odlično su realizovali radionice.

Impresije Sare Đorđević, vršnjačke edukatorke o EU:

„Definitivno nezaboravno iskustvo sa današnje radionice, u kojoj smo se po prvi put našli u ulozi vršnjačkih edukatora. Na samom početku su naši vršnjaci bili po malo zbunjeni, i poprilično je bila frapantna njihova neinformisanost o EU. Srećom, mi smo zaista imali dobar pristup, jer su se neki njihovi stavovi dosta promenili. Mislim da im se radionica dopala, jer su vremenom postali zainteresovani, i poceli su da se uključuju u sve aktivnosti, koje su programom bile predviđene. Bacila bih akcenat na to što su oni prva godina, i stvarno me je oduševilo njihovo razmišljanje. Uz veliku pomoć mentora, mislim da je ovo bila stvarno uspešna radionica, što je na kraju i bilo primetno, jer su oni izašli sa dosta znanja, stečenog na zanimljiv način. Takođe smo mi, kao voditelji dosta toga naučili, i zadovoljstvo nam je što smo deo izvanrednog tima! “

Radionica „DA POPRIČAMO MALO O EVROPI – ZAJEDNO“ koja je okupila mlade, njihove roditelje i profesore, da zajedno razgovaraju o svojim stavovima, dilemama, strahovima i pretpostavkama o EU – prevazišla je naša očekivanja. Ispostavilo se da je samo bilo potrebno stvoriti priliku i pozvati ove tri različite društvene grupe, pa da se pokrene toliko potrebna diskusija o važnoj temi. Inače, u našoj svakodnevnici, susreću se na jednom mestu najviše dve od ove tri grupe (mladi sa mladima, roditelji sa decom i profesori sa učenicima), ali ni tada ne razgovaraju o EU, kao da se evropske integracije dešavaju nekome drugom. Samo okupljanje ove tri grupe na jednom mestu dovelo je do ’buđenja’, do novih uvida i saznanja, kao i do novih odluka da je potrebno promeniti nešto. Pre svega informisati se bolje, a onda širiti to dalje kroz zajednicu. Tako upravo građani, oni kojih se najviše tiče buduće članstvo Srbije u EU, mogu da postanu aktivni i najviše mu doprinesu.

Iako je većim delom padala kiša, naši mladi aktivisti su uspeli da realizuju uličnu akciju povodom Dana Evrope. Deleći liflete i stikere građanima (najviše mlađima, jer ih je bilo najviše u gradu), razgovarali su sa njima u duhu ovogodišnjeg slogana ’Demokratija živi’ i aktuelnih izbora za Evropski parlament, postavljajući im pitanje da li bi voleli da u skorijoj budućnosti oni sami budu u ulozi glasača. Velika većina mladih odgovorila je pozitivno, smatrajući da je to jedini način da se utiče, ali su izrazili bojazan da se to neće desiti uskoro.

Sve u svemu, najjači utisak sa ovogodišnjeg Dana Evrope jeste da nade ima, jer u svojim glavama pomeramo granice, širimo vidike i menjamo se u hodu!