+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

IZVEŠTAJO SPROVOĐENJU AKTIVNOSTI 2.3. IZGRADNJA ZELENE SVESTI

Prema Akcionom planu za realizaciju projekta „ZELENO-PLAVA SRBIJA“, kao izvršilac za ostvarenje ove aktivnosti određen je EPuS-Leskovac. Za realizaciju ovog zadatka, IO EPuS-Leskovac odredio je multidisciplinarni tim u sastavu: Vođa tima – Srđan Dimitrijević; Stalni članovi tima – Suzana Dimitrijević, profesor filozofije, Katarina Novaković, akademski slikar master, Nataša Gligorijević, dipl.ecc; Ad-hoc članovi tima: Darko Đorđević, inženjer žumarstva (JP „Srbijašume“-Pirot), Nenad Stojković, inženjer šumarstva (JP „Srbijašume“-Leskovac), Saša Jevtić (JP „Srbijašume“ – Vranje), Jasmina Radonjić (JVP „Srbijavode“).

Programska osnova
Ciklus od 18 tematskih edukativnih radionica u trajanju od jednog školskog časa, pod zajedničkim nazivom „ZELENO JE COOL“, koncipiran je i realizovan na osnovu PROGRAMA JAČANJE ZELENE SVESTI, koji je EPuS-Leskovac sačinio kao poseban dokument u sklopu sprovođenja predmetne aktivnosti. U okviru ovog Programa utvrđeni su sledići ishodi učenja:

§ Opšti ishodi učenja! Opšti ishodi učenja ovog Programa su očekivani rezultati, pokazatelji onoga šta će polaznik Programa znati, razumeti i umeti da uradi na kraju obuke. Zasnovani su na rezultatima ekološki relevantnih istraživanja1, kao i na iskustvima i naučenim lekcijama iz zajedničkih ekoloških akcija EPuS-a Leskovac sa mladima iz Jablaničkog okruga.

Kompletni dokument možete preuzeti ovde.

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i