+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

6 meseci od završetka projekta Svi za mlade, mladi za sve! – Izveštaj o radnom statusu učesnika projekta

Projekat: SVI ZA MLADE, MLADI ZA SVE! – Partnerstvo za tržišno aktiviranje poslovnog potencijala mladih u Jablaničkom okrugu

6 meseci nakon završetka projekta:

Izveštaj o radnom statusu učesnika preduzetničke prakse i stručne prakse sa stanjem na dan 15.09.2015. Izveštaj je sačinjen na osnovu podataka dobijenih od partnera na projektu NSZ-Filijala Leskovac, kao i informacija i dokumenata prikupljenih od samih učesnika i njihovih poslodavaca. Na osnovu prikupljenih i analiziranih informacija o promenama nastalim u izveštajnom periodu, stanje je sledeće:

Od ukupno 63 učesnika preduzetničke prakse i stručne prakse (projekat je obuhvatio 3 učesnika više od projektovanog broja), po osnovu samozapošljavanja i zapošljavanja u proteklom periodu:
– TRAJNO je skinuto sa evidencije NSZ-Filijala Leskovac 13 lica , što je 21% od ukupnog broja polaznika;
– Po osnovu ugovora o delu ili drugih oblika PRIVREMENOG radnog angažovanja u radni proces uključeno je još njih 7, ili 11% od ukupnog broja polaznika;
– AKTIVNO na tržištu rada 36 lica, ili 57% od ukupnog broja polaznika;
– PASIVIZIRALO se na tržištu rada 2 lica, ili 3% od ukupnog broja polaznika;
– PROMENILO STATUS na tržištu rada iz drugih razloga (studiranje, porodiljstvo, odlazak iz zemlje) 5 lica, ili 8% od ukupnog broja polaznika.

Od 43 učesnika preduzetničke obuke u proteklom periodu je:
– POKRENULO SOPSTVENI BIZNIS njih petoro (5), ili 11,6%;
– KONKURISALO ZA SREDSTVA NSZ njih petoro (5), ili 11,6%;
– PLANIRA da pokrene sopstveni biznis do kraja godine njih troje (3), ili 7%.
– UKLJUČENO U RADNI PROCES (za stalno ili privremeno) njih sedmoro (7), ili 16,3%;
– AKTIVNO na tržištu rada njih 24, ili 56%;
– PASIVIZIRANO na tržištu rada – jedno lice.

Od 20 učesnika stručne prakse u proteklom periodu je:
– Zasnovalo STALNI RADNI ODNOS njih četvoro (4), ili 20%;
– Zasnovalo PRIVREMENI RADNI ODNOS njih troje (3), ili 15%;
– AKTIVNO na tržištu rada njih 12, ili 60%;
– PASIVIZIRANO na tržištu rada – jedna osoba.

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i