+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

EPuS i partneri inspirisani da svoje znanje pretoče u delo

U petak, 9. juna 2017. godine, nastavljeno je sa treninzima za izgradnju kapaciteta EPuS-a Leskovac i partnera na razvoju i realizaciji modela preduzetničkog zapošljavanja mladih „Aktivator“. Teme su bile iz oblasti Lokalnog ekonomskog razvoja (LER), strateškog menadžmenta i upravljanja projektnim ciklusom, a trening je vodila Danka Milojković, doktor ekonomskih nauka, trener, kouč i mentor u oblasti upravljanja projektima i investicijama i direktor Kuće klastera iz Niša.

U okviru teme „Glavne barijere razvoja i unapredjenja preduzetništva i MMSP u Srbiji“   razmatrani su: Preduzetničko društvo, novo ekonomsko i društveno uređenje zasnovano na znanju i inovaciji; Faktori ZA/PROTIV preduzetništva; Motivatori preduzetničkog razvoja; Primena skale u istraživanju preduzetničkih karakteristika – alat za identifikaciju preduzetničkih potencijala; i Alati za podršku preduzetničkom razvoju.

Posebno interesovanje kod učesnika probudilo je upoznavanje sa alatom – upitnikom za merenje preduzetničkih potencijala. Ovaj upitnik ocenjen je kao veoma važan za rad sa mladima koji bi da uplove u preduzetničke vode, a nisu sasvim sigurni da li u sebi nose osobine koje karakterišu preduzetnika.

U okviru teme „Mogućnost primene koncepta strateškog menadžmenta u poslovanju preduzetnika“, pored teorijskog dela, data je ocena Strateškog plana „Aktivatora“ i preporuke za njegovo dalje razvijanje i realizaciju.

Posebna dobit ovog potpuno interaktivnog treninga, bila je veština voditeljke treninga da inspiriše i podstakne sve učesnike, sopstvenim primerom, da svoje znanje pretoče u uspešnu praksu, što je i odlika briljantnih edukatora.

 

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i