+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

EPuS leskovac počeo sa realizacijom projekta Budi drugačiji 2! – Prikaz projekta

PRIKAZ PROJEKTA „BUDI DRUGAČIJI 2! – Potvrđivanje skalabilnosti

modela »Aktivator« kroz izgradnju implementacionih kapaciteta  u skladu sa zahtevima povećanog broja korisnika iz Jablaničkog okruga“

EpuS Leskovac je, zajedno sa partnerima iz privatnog i javnog sektora, 01. februara otpočeo implementaciju projekta „BUDI DRUGAČIJI 2! – Potvrđivanje skalabilnosti  modela »Aktivator« kroz izgradnju implementacionih kapaciteta  u skladu sa zahtevima povećanog broja korisnika iz Jablaničkog okruga“, koji je podržao Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Širi kontekst podrške predstavlja saradnju sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom omladine i sporta. Cilj je unapređenje međusektorskog pristupa pitanju zapošljavanja mladih, jačanje sistema praćenja u svim fazama testiranja i saradnja sa socijalnim partnerima.

Ovaj projekat je nastavak nekoliko projekata (Ekvilibrijum, Svi za mlade, mladi za sve, Evo prilike, Budi drugačiji) koje je EPuS Leskovac sa partnerima realizovao u poslednjih nekoliko godina, a koji za cilj imaju povećanje zapošljivosti i zapošljavanja mladih u gradu Leskovcu i opštinama Jablaničkog okruga. Ovi projekti za rezultat imaju multisektorsko partnerstvo  u formi klastera koje se zasniva na sistemskom kontekstu i uzima u obzir razvojne potrebe mladih, privatnog, civilnog i javnog sektora, ciljnih lokalnih samouprava, reformsku orijentaciju Vlade i prioritete Republike Srbije.

Partneri na ovom projektu su: EPuS Leskovac, Naučno-tehnološki park DCA Laboratoije Leskovac, Opština Vlasotince-KZM Vlasotince,  Udruženje distrofičara Leskovac, Gradska uprava za društvene delatnosti Leskovac, SZTR „Start“ Leskovac, SZTR „Licko“ Vlasotince, Tehnička škola „Rade Metalac“ Leskovac, Regionalna privredna komora Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga, „Sinergija“ Leskovac, Klaster „Aktivator“ Leskovac i  Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac.

Opšti cilj projekta je: Multisektorska grupa partnera (12) je za 12 meseci u Jablaničkom okrugu dokazala skalabilnost modela „Aktivator“ u relevantnom procesu potvrđivanja njegove korisnosti i izgrađenosti.

Specifični cilj projekta je: EPuS Leskovac i partneri u Jablaničkom okrugu su unapredili delotvornost načina zapošljavanja povećanog broja preduzetnički orijentisanih nezaposlenih mladih ljudi (15-30) kroz uspešno testiranje izgrađenih kapaciteta u procesu 12-mesečne implementacije modela „Aktivator“.

Direktni korisnici projekta su preduzetnički orijentisani nezaposleni mladi ljudi uzrasta od 15 do 30 godina koji žive u Jablaničkom okrugu (oko 10000), a indirektni korisnici su realizatori projekta (12 organizacija iz sva tri sektora); MSP (1600) i preduzetnici (5500) sa područja Jablaničkog okruga; OCD (25) sa područja Jablaničkog okruga koje se bave mladima; Javne ustanove i institucije u Jablaničkom okrugu (30).

Ostvarenje ciljeva i postizanje rezultata realizovaće se kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta svih partnera za implementaciju modela „Aktivator“; sprovođenja programa preduzetničke obuke, stručne prakse i preduzetničkog mentorstva „Zakorači ka svom biznisu, izgradi svoju karijeru! “ i „Podeli svoje znanje sa mladima! “; standardizacije postignuća i kvaliteta rada i promocije standarda modela „Aktivator“.

Projekat je finansijski podržan sa 25.000 švajcarskih franaka, a realizovaće se u periodu 01.02.2017-31.01.2018. godine.

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i