MREŽA „RAZLIČITOSTI NAS UJEDINJUJU“ KONAČNO ZAJEDNO!

Mreža „Različitosti nas ujedinjuju“

U prostorijama Evropskog Pokreta u Srbiji, u petak 12. juna 2020. godine, predstavnici 25 organizacija koje se bave mladima potpisali su zajednički Memorandum o razumevanju, čime je dovršeno formiranje Mreže „Različitosti nas ujedinjuju“. Ovo je bila prilika da se partneri na istom poslu, koji su do sada razgovarali samo on line, i realno upoznaju, makar i sa maskama.

 

Domaćini iz EPuS-a

Mreža se bavi temama interkulturalnosti i kulturne raznolikosti, podržavajući interkulturalni dijalog i bolje razumevanje i prihvatanje mladih Srbije svih kulturoloških različitosti među ljudima.

Konačno na jednom mestu

Partneri na važnom poslu

Osnivanje Mreže deo je projekta „Različitosti nas ujedinjuju“ koji zajednički sprovode Evropski Pokret u Srbiji, Evropski Pokret u Srbiji – Leskovac, Centar lokalne demokratije – Subotica, Forum civilne akcije – Požega i Timočki klub – Knjaževac, a sufinansira se iz Programa Evropske unije – Podrška civilnom društvu (Civil Society Fasility).

Zajednički poster

Pored ovih organizacija, Mrežu čine i Centar lokalne demokratije – Knjaževac, Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih, Centar za kreativni razvoj – Knjaževac, Dečiji centar Zaječar, Direkcija za strategiju i integraciju Roma iz Knjaževca, Erazmus studentska mreža Srbije, EU ZONA Leskovac, Klaster za preduzetničku podršku mladima „AKTIVATOR“ Leskovac, „Lučani u srcu“, Mađarski kulturni centar „NEPKER“ Subotica, „Mladima na dar“ Vlasotince, Organizacija kreativnog okupljanja, Pokret Gorana Vojvodine, Primus Priboj, Regionalne inicijative Srema, Romski centar Požega, Somborski edukativni centar, Udruženje za lokalni razvoj Kamenica, Vega omladinski centar i Udruženje Zlatiborski krug. #euzatebe

Info sesija o istraživanju stavova srednjoškolaca o EU

Prva info sesija o rezultatima istraživanja stavova sredenjoškolaca o EU održana je u Tehničkoj školi „Rade Metalac“ u Leskovcu 3. oktobra 2017. godine, u prisustvu velikog broja učenika ove škole. Ovo je aktivnost iz projekta „EVROPSKA ŠKOLA BEZ GRANICA! – Prevazilaženje predrasuda kod srednjoškolaca u Jablaničkom okrugu da će ulaskom u EU ljudi u Srbiji izgubiti nacionalni i kulturni identitet“, koji u partnerstvu realizuju Evropski pokret u Srbiji – Leskovac i TŠ „Rade Metalac“, uz finansijsku podršku Ministarstva za evropske integracije Vlade republike Srbije.

Učenicima su predstavljene neke činjenice o EU koje se često zaboravljaju, a umesto njih se u razgovorima vrte stavovi koji su zapravo predrasude, jer nisu zasnovani na činjenicama, tipa: „U EU mali napadi propadaju“, „EU je smrt za pravoslavlje“ „U EU ćemo izgubiti svoj kulturni identitet“ i slično.

Ovo je podstaklo učenike da uđu u diskusiju iznesu neke svoje stavove o tome. Neka od iznetih mišljenja spadaju u domen evroskepticizma, dok neka iskazuju pozitivan stav o EU.

Neki od upečatljivih stavova srednjoškolaca iznetih na ovoj info sesiji:

  • Mali narodi u EU propadaju, evo na primer Grčka.
  • Ja se plašim da ćemo da im služimo samo kao jeftina radna snaga ako uđemo u EU.
  • Nemojte da se desi da nam stvaraju nove predrasude umesto starih kad nam pričaju o EU.
  • Ja imam stav! A to je da mali narodi u EU ne propadaju!

„EVROPSKA ŠKOLA BEZ GRANICA“ predstavljena javnosti!

U subotu, 26. avgusta 2017. godine, u prostorijama Tehničke škole Rade Metalac održana je konferencija za medije. Tema konferencije bila je predstavljanje projekta „EVROPSKA ŠKOLA BEZ GRANICA! – Prevazilaženje predrasuda kod srednjoškolaca u Jablaničkom okrugu da će ulaskom u EU ljudi u Srbiji izgubiti nacionalni i kulturni identitet“, koji u partnerstvu realizuju Evropski pokret u Srbiji – Leskovac i TŠ „Rade Metalac“, uz finansijsku podršku Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Na konferenciji su bili predstavljeni ključni aspekti projekta, odnosno njegovi ciljevi, očekivani rezultati, aktivnosti, mesto i vreme predviđeno za realizaciju i iznos podrške. Cilj konferencije je bio da se pažnja javnosti usmeri na ozbiljnost i teške posledice koje sa sobom nosi postojanje ove vrste predrasuda, a pre svega da se svi društveni akteri podstaknu na aktivno uključivanje u rešavanje ovog problema.

Sagovornici na konferenciji bili su: Suzana Dimitrijević, generalni sekretar EPuS-a Leskovac, Slavoljub Stanojević, direktor TŠ „Rade Metalac“ i Srđan Dimitrijević, projekt menadžer.

Sporazumom potvrđeno partnerstvo za budućnost!

U Leskovcu je, 23. avgusta 2017. godine, svečano potpisan sporazum od vitalnog značaja za razvoj regiona, između Visoke poslovne škole strukovnih studija Leskovac, EPuS-a Leskovac i Kuće klastera iz Niša. Sporazum o saradnji je jedan od rezultata „Srpskog dana klastera“ održanog 11. Maja 2017. godine u Nišu, u partnerstvu Ambasade Kraljevine Danske u Beogradu i Kuće klastera, u okviru obeležavanja stogodišnjice diplomatskih odnosa Danske i Srbije.

Pored potvrđenog dogovora o planovima, programima i aktivnostima radi pokretanja zajedničkih poslovno razvojnih inicijativa i poduhvata, jedan od najvažnijih ciljeva obuhvaćenih sporazumom jeste svakako uspostavljanje, razvoj i rast Trening centra za razvoj omladinskog preduzetništva i klastera, kroz stvaranje osnovnih uslova, razvoj i implementaciju programa obuka i mentoringa za potrebe Srbije i regiona Balkana i Crnog  mora.

Trening centar za razvoj omladinskog preduzetništva i klastera je prvi obrazovno razvojni instrument ovog tipa u zemlji i regionu, a iniciran je na osnovu analize klasterskih organizacija Kuće klastera u zemlji i regionu Balkana i Crnog mora u periodu od 2013-2017. godine i rezultata Modela održivog preduzetničkog zapošljavanja mladih „Aktivator“, pod koordinacijom EPuS-a Leskovac u periodu od 2013-2017. godine.

 

Zajedno protiv predrasuda – Evropska škola bez granica!

Pred nama je potpisivanje ugovora između EPuS-a Leskovac i Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije za realizaciju projekta „Evropska škola bez granica“, koji je ovih dana podržan na konkursu Kancelarije na temu „EU i nacionalni i kulturni identitet: istine i predrasude“. Partner na projektu je Tehnička škola „Rade Metalac“ iz Leskovca.

Ovaj projekat omogućiće srednjoškolcima iz 18 škola Jablaničkog okruga da se ovog leta i jeseni bave predrasudama koje postoje o EU po pitanju nacionalnog i kulturnog identiteta, da ih osveste, suoče se sa njima i, naravno, da zajedno krenu protiv ovog pogrešnog, a ponekad i opasnog načina razmišljanja.

Često ni sami nismo svesni toga da je neki naš stav predrasuda, zasnovana na nekom okoštalom stereotipu. Toga nisu pošteđeni ni mladi ljudi. Zato EPuS Leskovac, realizacijom ovog projekta, želi pre svega da inicira pokretanje velike diskusije među mladima, ali i da podrži njihovu osvešćenu akciju.

Foto: Osnivanje MEpuS-a

Fotografije sa osnivačke skupštine MEPuS-a: 

 03 02 01

Održana radionica: Šta treba da znam da bi uspešno poslovao/la kao zadrugar?

U petak, 02.02.2013. godine EPuS – Leskovac je u okviru saradnje sa Školom za tekstil i dizajn Leskovac na razvoju socijalne ekonomije (projekat „Ekvilibrijum“) – održao radionicu u prostorijama „Dizajn centra“ za 20 nezaposlenih žena koje su se u proteklih 9 meseci osposobljavale za rad na ručnim razbojima kroz program koji je podržala Poljska ambasada. Naziv radionice bio je „Šta treba da znam da bi uspešno poslovao/la kao zadrugar?“

Polaznice programa uključene su u ovaj program preko Nacionalne službe za zapošljavanje i po dobijanju sertifikata i osnivanju  Zadruge one će konkurisati kod NSZ i Grada za sredstva za samozapošljavanje. Osnivanjem i poslovanjem ove zadruge mladi u Leskovcu dobijaju mogućnost da se (takođe na principu socijalne ekonomije), na principu „outscorcing“-a uključe u informatički, istraživački, strateški ili neki drugi aspekt ovih poslova.

SLIKE 01.02. - 011 SLIKE 01.02. - 014 SLIKE 01.02. - 017 SLIKE 01.02. - 019 SLIKE 01.02. - 022 SLIKE 01.02. - 024 SLIKE 01.02. - 025