+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

I sastanak MULTISEKTORSKE RADNE GRUPE ZA PREDUZETNIČKO AKTIVIRANJE MLADIH U JABLANIČKOM OKRUGU

Pozivamo Vas da uzmete učešće u izgradnji regionalnog klastera za preduzetničku aktivaciju mladih – Modernizacijskog poduhvata na unapređenju regionalnog privrednog ambijenta, koji realizujemo kao multisektorska partnerska grupa u okviru projekta “EVO PRILIKE” podržanom od strane Ministarstva omladine i sporta Vlade RS.

Kao što Vam je poznato, aktiviranje preduzetničkog potencijala mladih predstavlja jedan od suštinskih razvojnih izazova svake sredine, na koji se veoma uspešno može odgovoriti korišćenjem inovativnih pristupa zasnovanih na delovanju tržišnog mehanizma, korišćenju unutrašnjih činilaca razvoja, posebno lokalnih prednosti i specifičnosti, te primeni multisektorskog pristupa i integralnog upravljanja javnim politikama (omladinske, obrazovne, naučno-istraživačke politike, politike tržišta rada i zapošljavanja, preduzetničke politike, socijalne politike itd.).

Fokusirajući se na nezaposlene mlade sa preduzetničkim potencijalom kao ciljnu grupu, uvažavamo realnost korišćenja onog segmenta sopstvenog humanog kapitala koji raspolaže najvećim potencijalom kada je u pitanju kreativnost, energija i spremnost na rizik, ali koji i najviše trpi posledice prirodnog neiskustva, nedovoljno efiksnog i segmentiranog tržišta rada, te nereformisane normativno-pravne regulative.

U situaciji kada se na globalnom tržištu rada odvijaju procesi koji čitave regione demografski prazne, ostavljajući ih bez preduzetničkog i radnog podmlatka, izgradnja globalno konkurentnog lokalnog i regionalnog poslovnog okruženja po meri mladih predstavlja prvi, osnovni i najvažniji zadatak u suočavanju sa ovom vrstom izazova.

Pokrećući inicijativu za formiranje klastera za preduzetničku aktivaciju mladih, koju želimo da zajednički realizujemo, duboko smo ubeđeni da obezbeđujemo rešenje koje će doprineti da Jablanički region, tj. lokalne jedinice koje ga čine, poštedimo ovakve sudbine, a pre svega da ekonomsku snagu svoje sopstvene sredine tržišno valorizujemo u skladu sa njenim sveukupnim raspoloživim potencijalom.

PROJEKTNI TIM

AGENDA PRVOG SASTANKA MULTISEKTORSKE RADNE GRUPE ZA PREDUZETNIČKO AKTIVIRANJE MLADIH U JABLANIČKOM OKRUGU

“ULAZAK MLADIH U SVET RADA I BIZNISA U JABLANIČKOM OKRUGU: MULTISEKTORSKI PRISTUP TRŽIŠTU”

Regionalna privredna komora Leskovac,  Stojana Ljubića 12,

12h, velika sala, petak 30.10.2015. godine

1130 – 1200       Registracija učesnika

1200  – 1210     Otvaranje skupa – Srđan Dimitrijević, predsednik EPuS-a                          Leskovac

1210 – 1225    O multisektorskom pristupu omladinskom preduzetništvu –                          mr Goran Jović, predsednik Regionalne privredne komore

1225 – 1240   “Klaster za preduzetničku aktivaciju mladih – Rezultati                         “Cost-benefit analize” – dr Danka Milojković,  direktorica Kuće klastera, Niš

1240 – 1255     “Privredni potencijal Jablaničkog okruga i preduzetničko aktiviranje mladih” – Adrijana Jović Bogdanović, asistent na Fakultetu za poslovne studije i pravo

1255 – 1310      Pauza za osveženje 

1310 – 1410     Diskusija

1410 – 1420     Zaključna razmatranja

MODERATOR  – dr Ivica Savić, vlasnik i direktor prvog privatnog Naučno-tehnološkog parka u centralnoj Srbiji

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i