+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

II sastanak Multisektorske radne grupe za preduzetničko aktiviranje mladih… 02.12.2015.

Pozivamo Vas na II sastanak Multisktorske radne grupe za preduzetničko aktiviranje mladih u Jablaničkom okrugu, koji će se održati 02.12.2015. godine u velikoj sali Regionalne privredne komore Leskovac, sa početkom u 12h.

Sastanak se organizuje u sklopu projekta “EVO PRILIKE! – Razvoj održivog mehanizma podsticanja i osnaživanja nezaposlenih mladih za ulazak u svet rada i biznisa u Jablaničkom okrugu”, koji zajednički realizuju EPuS Leskovac, KZM Lebane, Vlasotince i Bojnik, NSZ Filijala Leskovac, Regionalna privredna komora Leskovac i Gradska uprava za društvene delatnosti Leskovac, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta RS.

Na sastanku će biti razmatrani konkretni interesi tržišnih aktera (poslodavaca, nezaposlenih mladih, obrazovnih i naučnih institucija, OCD, organa vlasti) za klasterskim pristupom razvoju ljudskih resursa, kao faktora produktivnog aktiviranja preduzetničkog potencijala mladih u Jablaničkom okrugu. U tom smislu, učesnicima će biti predstavljene
osnovne prednosti ovog pristupa na primeru interesa relevantnih tržišnih aktera.

Kao što Vam je poznato, aktiviranje preduzetničkog potencijala mladih predstavlja jedan od suštinskih razvojnih izazova svake sredine, na koji se veoma uspešno može odgovoriti
korišćenjem inovativnih pristupa zasnovanih na delovanju tržišnog mehanizma, korišćenju unutrašnjih činilaca razvoja, posebno lokalnih prednosti i specifičnosti, te
primeni multisektorskog pristupa i integralnog upravljanja javnim politikama (omladinske, obrazovne, naučno-istraživačke politike, politike tržišta rada i zapošljavanja, preduzetničke politike, socijalne politike itd.).

Fokusirajući se na nezaposlene mlade sa preduzetničkim potencijalom kao ciljnu grupu, uvažavamo realnost korišćenja onog segmenta sopstvenog humanog kapitala koji raspolaže
najvećim potencijalom kada je u pitanju kreativnost, energija i spremnost na rizik, ali koji i najviše trpi posledice prirodnog neiskustva, nedovoljno efiksnog i segmentiranog tržišta
rada, te nereformisane normativno-pravne regulative.

U situaciji kada se na globalnom tržištu rada odvijaju procesi koji čitave regione demografski prazne, ostavljajući ih bez preduzetničkog i radnog podmlatka, izgradnja globalno konkurentnog lokalnog i regionalnog poslovnog okruženja po meri mladih predstavlja prvi, osnovni i najvažniji zadatak u suočavanju sa ovom vrstom izazova.

Pokrećući inicijativu za formiranje klastera za preduzetničku aktivaciju mladih, koju želimo da zajednički realizujemo, duboko smo ubeđeni da obezbeđujemo rešenje koje će doprineti da Jablanički region, tj. lokalne jedinice koje ga čine, poštedimo ovakve sudbine, a pre svega da ekonomsku snagu svoje sopstvene sredine tržišno valorizujemo u skladu sa njenim sveukupnim raspoloživim potencijalom.

AGENDA DRUGOG SASTANKA MULTISEKTORSKE RADNE GRUPE ZA PREDUZETNIČKO AKTIVIRANJE MLADIH U JABLANIČKOM OKRUGU
(nacrt)
“KLASTERSKI PRISTUP AKTIVIRANJU PREDUZETNIČKOG POTENCIJALA MLADIH I INTERESI TRŽIŠNIH AKTERA U JABLANIČKOM OKRUGU”

Regionalna privredna komora Leskovac, Stojana Ljubića 12
12.00h, velika sala, 02.12.2015. godine

11.30 – 12.00 Registracija učesnika
12.00 – 12.10 Otvaranje skupa – Srđan Dimitrijević, predsednik EPuS-a Leskovac
12.10 – 12.25 “Iskustva Južne Srbije u formiranju i razvoju klastera” – mr Goran Jović, predsednik Regionalne privredne komore
12.25 – 12.40 “Interesi privatnog sektora za formiranjem klastera omladinskog preduzetništva na primeru “POR WERNER&WEBER”-a – mr Bratimir Nešić, menadžer u “POR WERNER&WEBER”
12.40 – 12.55 “Interesi obrazovnih institucija u Jablaničkom okrugu za formiranjem klastera na primeru tehničke škole “Rade Metalac” Leskovac – Slavoljub Stanojević, direktor
12.55 – 13.10 Pauza za osveženje
13.10 – 14.10 Diskusija
14.10 – 14.20 Zaključna razmatranja

MODERATOR – Prof. dr Miodrag Lazić, profesor Univerziteta u Nišu, Tehnološki fakultet u Leskovcu

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i