+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

Kick-Off sastanak projekta BUDI DRUGAČIJI 2 u četvrtak, 23.02.2017.

Pozivamo Vas na prvi radni sastanak partnera i implementatora projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ – Potvrđivanje skalabilnosti modela «Aktivator» kroz izgradnju implementacionih kapaciteta u skladu sa zahtevima povećanog broja korisnika iz Jablaničkog okruga“, koji će se održati u četvrtak, 23.02.2017. godine u velikoj sali PKS-Regionalna privredna komora Jablaničkog i Pčinjskog okruga, ul. Stojana Ljubića br. 12, Leskovac,  sa početkom u 12h.

Svrha sastanka je da se usaglase stavovi i uloge ključnih aktera procesa realizacije projekta u pogledu predloženog planskog okvira.

U pripremi za sastanak Projektni tim je sačinio osnovne materijale, koje Vam dostavljama, a  koji svoju konačnu formu treba da dobiju nakon zajedničkog razmatranja, što podrazumeva doprinos kroz pojašnjavanje, preciziranje, komentarisanje, predlaganje poboljšanih, dopunjenih ili drugačijih izvršnih rešenja i sl.

U tom smislu, podsećamo da su dosadašnji zajednički projekti multisektorske podrške mladima Jablaničkog okruga u ovladavanju i praktikovanju delotvornog načina zapošljavanja („Svi za mlade, mladi za sve!“, „Evo prilike“, Budi drugačiji“) obuhvatili preko 150 korisnika, od kojih je oko 40% njih danas zaposleno, ili ima svoju firmu.

Sam poduhvat se realizuje u sklopu projekta „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih” („Inicijativa za zapošljavanje mladih“)

Predviđeno vreme za rad je do 2 sata.

U očekivanju da ćete svojim učešćem doprineti da zajedničke rezultate nadmašimo,

S poštovanjem, Srđan Dimitrijević – Projekt menadžer

*** STRATEGIJA IZVRŠENJA – BUDI DRUGAČIJI 2 ***

Document-page-001 Document-page-002 Document-page-003 Document-page-004 Document-page-005 Document-page-006

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i