+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

LOKALNI STANDARDI PREDUZETNIČKOG MENTORSTVA

LOKALNI STANDARDI PREDUZETNIČKOG MENTORSTVA 

 1. MENTORSTVO – OSNOVNI POJMOVI[1]
 • Mentorstvo, u kontekstu kreiranja i realizacije Programa preduzetničkog mentorstva “Podeli svoje znanje sa mladima!” u okviru projekta “Evo prilike! Razvoj održivog mehanizma podsticanja i osnaživanja nezaposlenih mladih za ulazak u svet rada i biznisa u Jablaničkom okrugu”, jeste neformalna pomoć i podrška mentora nezaposlenim mladim ljudima u ostvarivanju zajedničkih pomaka u znanju, radu i razmišljanju, a u pogledu boljeg pozicioniranja na tržištu rada ili pokretanja sopstvenog posla.
 • Mentor u tom odnosu deli znanja i iskustvo sa svojim početnikom u poslu, a početnik se slaže sa tim da prihvati ponuđenu pomoć.
 • Mentorstvo je takav odnos u kome u dogovorenom periodu vremena mentor i početnik rade zajedno kako bi postigli specifične ciljeve definisane na početku programa.
 • Mentorstvo je poverljiv, podržavajući i lični odnos u kome su mentor i početnik podjednako uključeni, svako sa svoje specifične pozicije i svojim delom odgovornosti za proces mentorstva.
 • Mentorstvo u kontekstu ovog Programa, u velikoj meri ima karakteristike koučinga, samim tim što ne podrazumeva prenošenje znanja, iskustava i veština iz neke određene oblasti za koju se zahteva i određena stručnost mentora, već je usmereno na lični razvoj i rast početnika u pogledu njegovog ulaska u svet rada i biznisa.
 1. POSTULATI MENTORSTVA, u kontekstu ovog dokumenta, su:
 • Odgovornost

Mentor poštuje i podržava ličnu odgovornost početnika i ohrabruje ga da preuzme odgovornost za sopstvene sposobnosti koje razvija u mentorskom procesu.

 • Individualnost/različitost

Mentor veruje u potencijale početnika, poštuje njegovu autonomiju i različitost, odnosno, vidi početnika kao jedinstvenu i neponovljivu individuu.

 • Poštovanje

Mentor poštuje potrebe i interese početnika i daje mu mogućnost da odredi svoj tempo i način razvoja u mentorskom procesu.

 • Poverenje

Mentor integriše i razvija odnos poverenja između sebe i početnika u okviru mentorskog procesa.

 • Profesionalnost

Mentor vodi računa da je početnik u svakom trenutku dobro informisan i da ima mogućnost izbora.

 • Kreativnost

Mentor stavlja na raspolaganje početniku široku lepezu tehnika kojima vlada koristeći u tome svu svoju kreativnost.

 • Inspirativnost

Mentor je u stanju da deluje  inspirativno na početnika pružajući mu podršku i pomoć u definisanju ciljeva, donošenju odluka i delanju koje iz toga sledi.

 1. OSNOVNA PRAVILA MENTORSKOG CIKLUSA:
 • Učesnici u mentorskom procesu se međusobno poštuju.
 • Učesnici u mentorskom procesu su svi ravnopravni, ali svako ima svoju ulogu, zadatak i odgovornost.
 • Učesnici u mentorskom procesu poštuju dogovorena pravila.
 • Učesnici u mentorskom procesu izvršavaju preuzete obaveze.
 • Učesnici u mentorskom procesu su konstruktivni i traže rešenja koja su prihvatljiva i ostvarljiva.
 1. KOMPETENCIJE MENTORA:

­       Mentor zna postulate, metodologiju i ciljeve mentorstva. Važno je da mentor zna ciljeve mentorskog procesa da bi mogao, zajedno sa početnikom, i da ih ostvari.Neophodno je poznavanje postulata i ovladavanje metodologijom mentorskog procesa.

­       Mentor ume da uspostavi dobar i profesionalan odnos sa početnikom. To znači da je u stanju da izgradi odnos međusobnog poštovanja i poverenja, kao i da odredi adekvatne profesionalne granice.

­       Mentor poznaje i poštuje Kodeks preduzetničkog mentorstva. Poznaje principe poverljivosti i etike mentorstva i u potpunosti ih poštuje.

­       Mentor poseduje znanja o strukturi mentorskog procesa, kao i veštine da tu strukturu prati. To znači da poznaje strukturu mentorskog procesa, razume ciljeve i ishode svakog pojedinačnog dela procsa i pridržava se strukture uz potrebnu i dovoljnu fleksibilnost u radu.

­       Mentor poseduje znanja i veštine upravljanja mentorskim procesom. Tokom rada uspeva da prepozna i istakne prioritete, podstiče na korišćenje i nalaženje različitih mogućnosti, podržava i podstiče razvoj početnika i prati njegova postignuća.

­       Mentor poseduje visoko razvijene komunikacijske sposobnosti. Pre svega, to su: aktivno slušanje i posmatranje, sumiranje, parafraziranje, “Ja” govor, asertivnost, davanje povratne informacije.

 1. STANDARDI I ISHODI OBUKE ZA PREDUZETNIČKO MENTORSTVO:

 

TEME

SADRŽAJ

ISHODI

Razumeti mentorstvo

-Razumevanje uloge mentora i mentorskog ciklusa;

-Postulati preduzetničkog mentorstva;

-Kodeks preduzetničkog mentorstva;

-Kompetencije preduzetničkog mentora;

-Ishodi preduzetničkog mentorstva.

– Učesnici su upoznati sa značenjem, strukturom i karakteristikama mentorskog ciklusa;

– Učesnici poznaju etiku mentorstva;

-Učesnici poznaju kompetencije potrebne za preduzetničko mentorstvo;

-Učesnici su upoznati sa ishodima koji treba da proisteknu iz mentorskog ciklusa.

Veštine mentorstva

-Veštine efektivnog mentora;

-Aktivno slušanje i posmatranje;

-“Ja” govor i nenasilna komunikacija.

-Učesnici su upoznati sa veštinama koje efektivni mentor treba da poseduje i razvija;

– Učesnici su usavršili veštinu aktivnog slušanja i posmatranja;

-Učesnici su usavršili veštinu “Ja” govora, kao i veštinu nenasilne komunikacije.

Veštine mentorstva 2

 

-Asertivna komunikacija;

-Davanje pozitivne povratne informacije.

-Učesnici su razvili i usavršili veštinu asertivne komunikacije;

– Učesnici su ovladali tehnikom davanja pozitivne povratne informacije.

Alati i tehnike mentorstva

-Korisni alati i tehnike mentorstva;

-Kako uraditi SWOT analizu sopstvenih preduzetničkih potencijala;

-Otvorena i zatvorena pitanja;

-Pozitivno razmišljanje/koraci promene (alati).

-Učesnici znaju da urade SWOT analizu sopstvenih preduzetničkih potencijala, a samim tim i sa početnicima;

– Učesnici su upoznati sa tehnikama i alatima mentorstva.

Rad na ciljevima

-Postavljanje ciljeva i definisanje vizije;

-Stablo ciljeva/akcija;

-Problemi – prepreke ili šanse;

-Sanjati o uspehu.

-Učesnici su upoznati sa tehnikama i alatima za rad na ciljevima sa početnicima;

-Učesnici su usvojili osnovne stavove filozofije uspeha.

Mentorska podrška u pozicioniranju na tržištu rada

-Strateško pozicioniranje;

-Kako napisati odličan CV;

-Kako napisati dobro motivaciono pismo;

-Kako se pripremiti za razgovor sa poslodavcem.

-Učesnici su usvojili strateški pristup zapošljavanju;

-Učesnici su upoznati sa karakteristikama dobrog CV-ja i motivacionog pisma;

– Učesnici znaju kako se pripremiti za uspešan razgovor sa poslodavcem.

Mentorska podrška u pokretanju sopstvenog biznisa

-Strateško pozicioniranje;

-Kako oblikovati i testirati svoju poslovnu ideju;

-Pravni  aspekti pokretanja sopstvenog biznisa;

-Finansijski aspekti pokretanja sopstvenog biznisa;

-Kako napisati dobar biznis plan.

-Učesnici su usvojili strateški pristup zapošljavanju;

-Učesnici znaju kako se oblikuje i testira poslovna ideja;

-Učesnici poznaju finansijske i pravne aspekte pokretanja sopstvenog biznisa;

-Učesnici znaju koja je struktura i kakve su karakteristike dobrog biznis plana.

Dinamika mentorskog procesa i izveštavanje

-Dinamika i struktura mentorskog ciklusa;

-Praćenje mentorskog ciklusa – upitnici za mentore i početnike;

-Izveštaji sa mentorskih sesija;

-Evaluacija mentorskog ciklusa.

-Učesnici su upoznati sa dinamikom, strukturom, izveštavanjem i praćenjem mentorskog ciklusa;

-Učesnici su upoznati sa formama upitnika samoprocene i procene, izveštaja i evaluacije.

[1]Kako preduzetničko mentorstvo predstavlja pionirski poduhvat, u nedostatku nacionalnih standarda za preduzetničko mentorstvo, za definisanje lokalnih standarda korišćeni su: Priručnik za mentore/mentorke i početnike/početnice u poslu, autorki mr Slađane Milošević i Branke Bukvić, Mobilis doo, (str. 4)  kao i Standardi u oblasti koučinga, autorki Stanislave Vidović i Katarine Stanić, (str. 14-17) pri čemu su sadržaji pomenutih referenci prilagođeni specifičnim potrebama Programa i Projekta

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i