+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

Održan I SASTANAK MULTISEKTORSKE RADNE GRUPE ZA PREDUZETNIČKO AKTIVIRANJE MLADIH U JABLANIČKOM OKRUGU – 30.10.2015.

U sali Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog okruga u Leskovcu je u petak, 30.10.2015. godine, održan I sastanak Multisektorske radne grupe za preduzetničko aktiviranje mladih u Jablaničkom okrugu.

Sastanku su prisustvovali: mr Goran Jovic, predsednik Regionalne privredne komore Leskovac; dr Ivica Savić, vlasnik i direktor prvog privatnog Naučno-tehnološkog parka u centralnoj Srbiji; mr Adrijana Jović Bogdanović, asistent na fakultetu za poslovne studije i pravo u Beogradu; predsednik EPuS-a, Srđan Dimitrijević; profesor na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Leskovcu, Jelena Krstić. Takođe,  sastanku su prisustvovali i predstavnik opštine Medveđa, predstavnik Javno – privatnog partnerstva Porr-werner & weber u Leskovcu, predstavnik Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje,  kao i veliki broj zainteresovanih mladih ljudi.

Sastanak je otpočeo pozdravnim govorom predsednika EPuS-a, gospodina Srđana Dimitrijevića i uvodnim napomenama vezanim za podsticanje i osnaživanje nezaposlenih mladih ljudi:

„Poštovane koleginice i kolege,

Pozdravljam Vas u ime EPuS-a Leskovac, Regionalne privredne komore, Gradske uprave za društvene delatnosti i KZM Vlasotince, Lebane i Bojnik – kao organizatora ovog sastanka koji realizujemo u sklopu projekta „Evo prilike“, podržanom od strane MOS-a Vlade RS.

Dozvolite mi da u Vaše i svoje ime pozdravim naše današnje uvodničare – gospođu Jelenu Krstić, profesoricu preduzetništva sa VPŠSS Leskovac sa značajnim preduzetničkim iskustvom i gospođu Adrijanu Jović Bogdanović, diplomiranu pravnicu master, koja dolazi sa beogradskog  Fakulteta za poslovne studije i prava, čija je specijalnost menadžment, a porodični kod – preduzetništvo. Naš moderator danas će biti dr Ivica Savić, vlasnik i direktor prvog privatnog naučno-tehnološkog parka u centralnoj Srbiji, koji već 25 godina pomera granice preduzetničke slobode na ovim prostorima.

Za ovu priliku pozvali smo predstavnike privatnog, javnog i civilnog sektora u Južnoj Srbiji, dakle one koji su po definiciji odgovorni za konkurentnost ove naše zajedničke lokacije.  Među nama su i nezaposleni mladi sa preduzetničkim potencijalom, koji – kao vlasnici preduzetničkih inicijativa ili radnih usluga – pripadaju privatnom sektoru.

Ovo je prvi od tri planirana sastanka na temu klasterizacije u oblasti omladinskog preduzetništva.

Naš današnji cilj je da izgradimo zajedničko razumevanje organizacione inovacije za koju se zalažemo, a to je – formiranje regionalnog klastera za preduzetničku aktivaciju mladih. To sa svoje strane podrazumeva dve stvari:

  • Uspostavljanje međusektorskog dijaloga po horizontali u funkciji jačanja tržišnog mehanizma;
  • Prepoznavanje zajedničkog interesa u zajedničkom radu na povećanju individualne konkurentske sposobnosti.

Na pitanje šta je to klaster, obično se odgovara da je reč o međusobnom povezivanju geografski bliskih tržišnih aktera koji žele da povećaju sopstvenu konkurentnost. U suštini ovde je reč o tome da se dostignuti nivo slobode življenja, slobode razmišljanja, slobode komunikacije koji se najviše uživa u sopstvenoj sredini, na lokalnom i regionalnom nivou stavlja u funkciju podizanja individualne konkurentnosti.

Mi razvijamo naše klastere za proizvodnju voća i povrća, namešaja, automobila, IT tehnologija itd., ali preduzetnički potencijal naših mladih ljudi razvijaju Nemci, Austrijanci, Amerikanci, Novozelanđani, Australijanci, Japanci i svi drugi – samo ne mi! Pri tome, mi sve vreme govorimo o odlivu talenata, a ne o rasipanju preduzetničkog potencijala što je suština. Sin mog kolege, koji je otišao u Ameriku kao diplomirani politikolog master, da bi radio na benzinskoj pumpi, nije otišao kao talentovani politikolog, već kao preduzetnik. Zato što mu mi nismo ponudili mogućnost da se prepozna kao preduzetnik.

Empirijsko istraživanje koje smo sproveli o potencijalnim članovima klastera, pokazuje da imamo sve uslove da mi sami obezbedimo produktivno korišćenje preduzetničkog potencijala mladih. Svako od naseljenih mesta u Jablaničkom okrugu, a ima ih preko 200, predstavlja jedan spontano nastali klaster – zajednicu konkurenata. U svakom od tih mesta život se razvija vekovima zahvaljujući tome što naseljeno mesto predstavlja dobar egzistencijalan okvir za konkurentski napredak pojedinca. Ako taj princip prenesemo u ekonomiju – dobili smo klaster.

Neko će reći, ali ta mesta nestaju. Da, ona nestaju, zato što su njihovim spontano nastalim pravilima suživota nametnute naredbe socijalnog inženjeringa, naredbe koje su ih usmerile da svoje mesto pod suncem traže kao politički isti, a ne kao životno drugačiji, što i jesu.“

10 11

O multisektorskom pristupu omladinskom preduzetništvu govorio je predsednik Regionalne privredne komore Leskovac, mr Goran Jović. Fokus stavlja na dualno obrazovanje, u kome srednjoškolci provode 2-3 dana u školi a ostatak učeći u preduzećima shodno profilu obrazovanja. Ukazuje na značaj multisektorskog pristupa, pre svega u smislu šanse koju on ima za mlade. Takođe, naglašava da „mladi iz bogatih sredina imaju veću mogućnost i šansu za zaposlenje“, što je slučaj sa Beogradom gde je 38% privredne strukture skoncentrisano, a samo 5% u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu. Ovo pokazuje da je 10 puta veća mogućnost za zapošljavanje u Beogradu nego u Leskovcu. Problemi sa kojima se susreće Srbija jesu: neadekvatna strategija školovanja – u startu se zna da pojedini profili obrazovanja nemaju valorizaciju na tržištu, privredi su potrebni kadrovi koji su osposobljeni da odmah rade u proizvodnji, nameti države koji previše opterećuju preduzetnike, problem odlaska mladih ljudi iz Leskovca u bogatije sredine kao što je Beograd.

16 17

Ulogu i značaj privrednog potencijala Jablaničkog okruga i preduzetničko aktiviranje mladih u ukupnom rastu i razvoju privrede Republike Srbije, prepoznali su i profesori sa fakulteta za poslovne studije i pravo u Beogradu. O gore pomenutoj temi, govorila je mr Adrijana Jović Bogdanović, asistent na fakultetu za poslovne studije i pravo u Beogradu. Statističkim podacima predstavljen je stepen razvijenosti odnosno stepen iskorišćenosti potencijala Jablaničkog okruga u odnosu na Beograd. „Najniži indeks razvijenosti preduzetništva u Republici Srbiji zabeležen je u Jablaničkom okrugu. Čak pet puta Jablanički okrug zaostaje za Beogradom, po pitanju preduzetništva. Neophodno je uključiti mlade ljude u društvenu zajednicu, ukazati na značaj volontiranja, podsticati preduzetničku kulturu, kako bi mladi ljudi obavljali preduzetničku aktivnost“.

21 22

O lokalnoj i regionalnoj saradnji u funkciji redizajna profila obrazovanja, govorila je profesorka na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Leskovcu, dr Jelena Krstić. „Omogućiti praksu u obrazovne sisteme i promovisati preduzetničku aktivnost. Na taj način povećaće se stopa zaposlenosti i zapošljivost, podržati start-up preduzeća, povećati investicije, raditi na jačanju svesti javno – privatnih partnerstva. Cilj su uposlenici po meri poslodavca. Da bi gore pomenute kategorije bile ostvarive, neophodno je animirati mlade ljude kroz razne programe edukacije, seminare, obuke, mentorstva, namenskih treninga. Formiranjem radionica gde će se vršiti prekvalifikacija, dokvalifikacija, obuka, moguće je u određenoj meri uticati i prilagoditi potencijalnog zaposlenog zahtevima poslodavca. Da bi se ostvario cilj, potrebna je podrška na lokalnom i regionalnom nivou, pre svega kroz njihovu međusobnu saradnju, a i saradnju sa organizacijama koje podržavaju gore pomenute aktivnosti.“

20

Učesnici u diskusiji na sastanku su bili:

– Bratimir Nešić (manager u PWW) – Klaster nam je potreban d bismo mogli da na organizovan način utičemo na zakonodavstvo i javne politike u smislu unapređenja lokalnog poslovnog ambijenta. Naša šansa je u aktiviranju potencijala  kojim raspolažemo.. Treba obaviti razgovore sa uspešnim firmama i iskoristiti primere dobre prakse kao model za naše aktivnosti.
31
– Ivana Micić (rukovodilac u Credit Agricole Bank) – Koncept podrške mladima nema alternativu. Kroz implementaciju i funkcionisanje koncepta klastera možemo podići nivo informisanosti mladih i, na toj osnovi, maksimalno ih približiti zahtevima tržišta.
43
– Petar Grujić, dipl ecc (nezaposlen) – ako mladi ne pomognu sami sebi, i ako mi na ovim prostorima ne aktiviramo potencijale s kojima rapolažemo, ne možemo očekivati da to uradi neko drugi. Moramo raspisati konkurs za samozapošljavanje.
33
– Milan Zlatković dipl. teh. (nezaposlen) – Moramo se usmeriti na korišćenje šansi koje leže u aktiviranju naših potencijala, pre svega kroz razvoj zelene ekonomije.
34
– Dejan Minić, šef kancelarije za lokalni održivi razvoj, Bojnik –  moramo pronaći održivi oblik podrške mladima. Treba imati u vidu da su mnogi od osnovanih inkubatora trajali dok je trajala donacija. U ovu priču o klasterima neophodno je da se uključe lokalni funkcioneri. Za sledeći sastanak treba obezbediti njihovo prisustvo.
37 38
– Đokić Mihajlo, preduzetnik, Gornja Jajina – nema boljeg načina od multisektorskog partznerstva da se pokrene razvoj privrede u jednoj sredini na održivim, tržišnim osnovama.
39 40
– Dejan Stanković, dipl ecc. (Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Leskovac) – Potrebno je proširiti krug javnih institucija koje će učestvovati u formiranju klastera, posebno kada je reč o predstavnicima Poreske uprave i predstavnicima Penzionog fonda.
44 45
– Ivica Savić – Pozivam sve mlade ljude koji smatraju da imaju tržišno validne poslovne ideje, da naprave inkubaciju svojih ideja u mom Naučno-tehnološkom parku. Mi. koji u tome imamo značajno iskustvo – stojimo im na raspolaganju na tom putu.
04 06

Saveti, uputstva, smernice, zaključci koji su izvedeni na osnovu predavanja sagovornika na temu razvoja održivog mehanizma podsticanja i osnaživanja nezaposlenih mladih ljudi za ulazak u svet rada i biznisa, potvrđuju potrebu formiranja klastera za preduzetničku aktivaciju mladih. O značaju formiranja klastera govorio je predsednik EPuS-a, Srđan Dimitrijević. Takođe, akcenat je stavljen na predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora, kao odgovorne aktere za preduzetničku edukaciju. “Nezaposleni mladi ljudi su nosioci preduzetničke inicijative. Zajedničko razumevanje, sloboda razmišljanja, življenja, komuniciranja, isti mentalitet, u funkciji je kreiranja individualne konkurentske sposobnosti, a nosilac njenog kreiranja nalazi se u formiranju klastera. Cilj je konkurentnost lokacije u globalnim razmerama.”

Moderator sastanka bio je dr Ivica Savić, direktor prvog privatnog Nučno-tehnološkog parka u centralnoj Srbiji, koji je koordinisao i upravljao radom sastanka.

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i