+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

Održan III sastanak Multisektorske radne grupe za preduzetničko aktiviranje mladih

III sastanak Multisktorske radne grupe za preduzetničko aktiviranje mladih u Jablaničkom okrugu, održan je 26.02.2016. godine u velikoj sali Regionalne privredne komore Leskovac, sa početkom u 12h.

Sastanak je organizovan u sklopu projekta “EVO PRILIKE! – Razvoj održivog mehanizma podsticanja i osnaživanja nezaposlenih mladih za ulazak u svet rada i biznisa u Jablaničkom okrugu”, koji zajednički realizuju EPuS Leskovac, KZM Lebane, Vlasotince i Bojnik, NSZ-Filijala Leskovac, Regionalna privredna komora Leskovac i Gradska uprava za društvene delatnosti Leskovac, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta RS.

Na sastanku je razmatran predlog zajedničke vizije i misije organizacija i institucija iz privatnog, civilnog i javnog sektora, zainteresovanih da uzmu učešće u osnivanju regionalnog klastera za preduzetničko aktiviranje mladih, kao i uloga obrazovnih institucija sa područja Jablaničkog okruga u tom procesu. S o bzirom da je reč o pionirskom poduhvatu, tj. delovanju usmerenom na pokretanje tržišnih sila u sektoru multisektorskih usluga za podsticanje preduzetničkog (samo)zapošljavanja mladih, promišljanje i okupljanje oko zajedničke vizije ima karakter i cilja koji je suštinski za razvoj tržišta na ovim prostorima, ali i sredstva koje je preduslov za pobopljšanje životnih izgleda svakog pojedinca  koji ovde živi.

Kao što je poznato, aktiviranje preduzetničkog potencijala mladih, i na toj osnovi njihovo (samo)zapošljavanje, predstavlja jedan od suštinskih razvojnih izazova svake sredine, na koji se veoma uspešno može odgovoriti korišćenjem inovativnih pristupa zasnovanih na delovanju tržišnog mehanizma, korišćenju unutrašnjih činilaca razvoja, posebno lokalnih prednosti i specifičnosti, te primeni multisektorskog pristupa i integralnog upravljanja javnim politikama (omladinske, obrazovne, naučno-istraživačke politike, politike tržišta rada i zapošljavanja, preduzetničke politike, socijalne politike itd.).

Fokusirajući se na nezaposlene mlade sa preduzetničkim potencijalom kao ciljnu grupu, uvažavamo realnost korišćenja onog segmenta sopstvenog humanog kapitala koji raspolaže najvećim potencijalom kada je u pitanju kreativnost, energija i spremnost na rizik, ali koji i najviše trpi posledice prirodnog neiskustva, nedovoljno efiksnog i segmentiranog tržišta rada, te nereformisane normativno-pravne regulative.

U situaciji kada se na globalnom tržištu rada odvijaju procesi koji čitave regione demografski prazne, ostavljajući ih bez preduzetničkog i radnog podmlatka, izgradnja globalno konkurentnog lokalnog i regionalnog poslovnog okruženja po meri mladih predstavlja prvi, osnovni i najvažniji zadatak u suočavanju sa ovom vrstom izazova.

Pokrećući inicijativu za formiranje klastera za preduzetničku aktivaciju mladih, duboko smo ubeđeni da obezbeđujemo rešenje koje će doprineti da Jablanički region, tj. lokalne jedinice koje ga čine, poštedimo ovakve sudbine, a pre svega da ekonomsku snagu svoje sopstvene sredine tržišno valorizujemo u skladu sa njenim sveukupnim raspoloživim potencijalom.

Skup je otvorio Srđan Dimitrijević, predsednik EPuS-a  Leskovac

IMG_0002 IMG_0003 IMG_0006 IMG_0008

O “Iskustva Regionalne privredne komore Leskovac u podršci vizionarskim pristupima preduzetnika” govorio je mr Goran Jović, predsednik Regionalne privredne komore

IMG_0010 IMG_0012

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

IMG_0015

Predlog vizije i misije klastera za preduzetničko aktiviranje mladih u Jablaničkom okrugu iznela je dr Jelena Krstić, profesor na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Leskovac

IMG_0017 IMG_0019 IMG_0020

O Budućnosti preduzetničkog obrazovanja u Jablaničkom okrugu iz ugla obrazovnih institucija govorio je Slavoljub Stanojević, direktor TŠ “Rade Metala“

IMG_0021 IMG_0026

Nakon prezentacija, usledila je diskusija prisutnih o obradjenim temama na sastanku.

IMG_0029 IMG_0033 IMG_0035 IMG_0038 IMG_0044

Medijator skupa bila je Ivana Micić, diplomirana menadžerka, direktorica Credit Agricole Banke u Leskovcu.

IMG_0009

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i