+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

Održan Kick-Off sastanak projekta Budi drugačiji 2!

Danas, 23.2.2017. godine, sa pocetkom u 12h, u velikoj sali PKS-Regionalna privredna komora Jablaničkog i Pčinjskog okruga, održan je prvi kick-off sastanak partnera i implementatora projekta „Budi drugačiji 2 – Potvrđivanje skalabilnosti modela «Aktivator» kroz izgradnju implementacionih kapaciteta u skladu sa zahtevima povećanog broja korisnika iz Jablaničkog okruga“.

01 02 03

Svrha sastanka bila je usaglašavanje stavova i uloga ključnih aktera procesa realizacije projekta u pogledu predloženog planskog okvira.

Na samom početku, gospodin Srđan Dimitrijević, menadžer projekta, je u ime svih saradnika a i u svoje, pozdravio sve prisutne i u samom uvodu istakao segmente svog izlaganja:

I problem nezapošljenosti na kojem rade već 5 godina,

II inovativni program preduzetničkog zapošljavanja mladih,

III način na koji će to sprovesti u delo.

Gorući problem, kako je on naveo, jeste nedelotvorni način zapošljavanja mladih, koji nemaju odgovarajuću podršku okruženja.

Kao rešenje ovog problema, predstavio je Multisektorski model preduzetničkog zapošljavanja mladih, koji uspešno povezuje potencijal koji mladi nose u sebi sa prilikama koje sami stvaraju. Model se realizuje u IV faze:

I Stvaranje preduzetničke prilike

II Procena podudarnosti (prilike, pretnje, snage, slabosti)

III Resursi zapošljavanja

  • Modelski: multisektorsko partnerstvo (klaster), programi obuke, stručne prakse, monitoringa;
  • Ostali: lične karakteristike, porodična, državna i društvena podrška.

IV  Razvoj održive promene

  • Mentorska podrška
  • Poslovno povezivanje/umrežavanje
  • Informisanje
  • Uključivanje u rad klastera

01 02 0304 05 06 07

Jedna od novina je strateški projektni menadžment. Tokom izlaganja predstavljeni su vizija i misija ovog modela, kao i opšti i specifični cilj.

Vizija je unapređenje ovog modela, kroz:

vrednosti poput socijalne inovacije, razvojnog pristupa mladima, preduzetničkog duha, multisektorskog partnestva, međugeneracijske solidarnosti, suočavanja sa najvećim izazovima;

izazove – potvrditi korisnost i izgrađenost kapaciteta za implementaciju modela <> u nacionalnim okvirima, postaviti nacionalni stadard za efektivan transfer znanja i veština u početnoj fazi preduzetničkog razvoja mladih, efektuirati potencijal klastera i

ideju vodilju a to je uspešna implementacija Multisektorskog modela preduzetničkog zapošljavanja mladih širom Srbije.

Misija obuhvata svrhu projektne organizacije, potrebe koje se zadovoljavaju ovim modelom i posebne sposobnosti nosilaca projektne podrške.

Ovaj projekat obuhvata:

  • Preduzetničku obuku za 25 polaznika,
  • Preduzetničku praksu (15 korisnika) i
  • Mentorsku podrsku.

04 09 10 11

Nakona izlaganja Srđana Dimitrijevića, prisutnima se obratila konsultant, direktor kuće klastera u Nišu, gospođa Danka, koja je izložila Program treninga i mentoringa partnera projekta, koji će obuhvatiti seniore, koji će imati ulogu u motivaciji o modernijim i efikasnijim rešenjima, i juniore, koji će sa njima razvijati svoju poslovnu ideju. Navela je da iako je to za sada pilot projekat, postoji tendencija da postane nacionalni model. Ukazala je takođe i na značaj pomoći od strane lokalnih samouprava, donatora i dr. Pored ostalog je istakla i to da mladi sa njihovim idejama moraju biti vidljivi kako bi doprineli njihovom ostvarenju.

22

Jedan od prethodnih korisnika, Petar Grujić, izneo je svoja iskustva u radu sa EPuS-om i svoje viđenje budućeg razvoja ekonomije i društva, odnosno napredovanja mladih.

24

Na kraju sastanka, prisutni saradnici i partneri su ohrabrili mlade za sopstvene preduzetničke poduhvate a Srđan Dimitrijević je najavio fokus grupu sledećeg meseca i novi projekat o zapošljivosti o kojem će u narednom periodu biti više reči.

19 20 23

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i