+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

Održan Okrugli sto: Šansa za mlade, šansa za sve!

U okviru realizacije projekta „Evo prilike!“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije a spoveo Evropski pokret u Srbiji – Leskovac sa partnerima, u četvrtak, 31.03.2016. održan je, u sali Regionalne privredne komore Leskovac, okrugli sto „Šansa za mlade, šansa za sve!“.

Uvodno izlaganje dao je Srdjan Dimitrijević, predsednik EPuS-a Leskovac.

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0005

KAKO SMO ISKORISTILI ŠANSU KOJU NAM JE PRUŽIO PROJEKAT „EVO PRILIKE“?

Sredinom prošle godine konkurisali smo na nacionalnom tržištu ideja sa svojom idejom o tome kako unaprediti stanje u oblasti zapošljavanja mladih.

Suština ideje, sa kojom smo konkurisali, bila je da šansu za to potražimo u onome što je tokom 8.000 godina održavalo ljudski život na ovim prostorima, a to je: sposobnost da se nadmećemo za životne resurse koristeći zajedničku lokaciju i prilagođavajući se njenim specifičnostima.

Multisektorsku grupu, koju smo formirali za tu priliku, sačinjavali su: KZM u Vlasotincu, Lebanu i Bojniku, Regionalna privredna komora Leskovac, NSZ-Filijala Leskovac, Gradska uprava za društvene delatnosti Leskovac, kojima su se pridružile Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac i TŠ „Rade Metalac“,

U radu sa mladima oslonili smo se na tri principa, koja smo prepoznali da leže u osnovi svega toga, a to su:

 • Princip poštovanja tuđeg;
 • Princip razmišljanja svojom sopstvenom glavom;
 • Princip držanja date reči.

Na toj osnovi mi smo – kao multisektorska grupa partnera – u proteklih sedam mesec ostvarili sledeće:

 • Doprineli smo da 50 nezaposlenih mladih sa preduzetničkim potencijalom jasno sagleda svoju poslovnu priliku i donese odluku o svojoj preduzetničkoj budućnosti. Projekat još nije završen, a već se 11-oro njih zaposlilo i isto toliko konkurisalo za sredstva za pokretanje sopstvenog biznisa.
 • Isporučili smo 66 sati preduzetničke obuke, 2.970 sati stručne prakse, 1800 sati mentorske obuke, 8 javnih događaja sa preko 500 učesnika, ponajviše mladih, 5 specijalnih radio emisija i 2 televizijske.
 • Naš sajt (epusles.org) u proteklih 7 meseci posetilo je, lajkovalo, komentarisalo i sl. skoro 150.000 ljudi.
 • Ideja formiranja Klastera za preduzetničku podršku mladima „Aktivator“ doprla je do svetske konferencije klastera u Južnoj Koreji, predstavljena je na nedavnoj međunarodnoj Konferenciji o klasterima i uobličena u set osnivačkih dokumenata koji su dostavljeni za registraciju APR-u.
 • Model multisektorskih usluga za podsticanje preduzetničkog (samo)zapošljavanja mladih, koji smo razvili kroz ovaj i ranije projekte, dobio je podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS, kao jedan o nacionalnih pilot-projekata u ovoj oblasti.

IMG_0012

Na temu “Preduzetnička aktivnost u Jablaničkom okrugu – stanje, izazovi, potencijali” govorio je Aleksandar Ostojić, stručni saradnik Regionalne privredne komore Leskovac.

IMG_0014 IMG_0015 IMG_0018 IMG_0019

Direktor TŠ “Rade Metalac”, Slavoljub Stanojević govorio je na temu “Razvijanje lokalnog vlasništva nad nacionalnim programima i standardima u oblasti preduzetničkog obrazovanja mladih  – Značaj, izazovi i mehanizmi (klaster)” .

IMG_0020 IMG_0021 IMG_0023

page-0 page-1 page-2 page-3

Koordinatorka Kancelarije za mlade Vlasotince, Irena Cvetković, govorila je o stavovima mladih i privrednika Jablaničkog okruga od značaja za formiranje i funkcionisanje Klastera za preduzetničko aktiviranje mladih.

IMG_0024 IMG_0026

Dr Jelena Krstić, profesorica preduzetništva u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Leskovac pročitala je izjavu.

ZAJEDNIČKA IZJAVA O VIZIJI I MISIJI KLASTERA ZA PREDUZETNIČKU PODRŠKU MLADIMA „AKTIVATOR“

Učesnici okruglog stola “Šansa za mlade, šansa za sve!” – koji je održan dana 31.03.2016. godine u okviru projekta “EVO PRILIKE! – Razvoj održivog mehanizma podsticanja i osnaživanja nezaposlenih mladih za ulazak u svet rada i biznisa u Jablaničkom okrugu” podržanom od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije – istupajući kao nosioci multisektorskog partnerstva, usvojili su Zajedničku izjavu sledeće sadržine:

OKUPLJENI na temeljnim vrednostima tržišnog društva – preduzetništvo, mogućnost izbora, sposobnost za nadmetanje, saradnja, dobrovoljna solidarnost, poverenje i vladavina prava,

PONOSNI na naše mlade i na zajedničku tradiciju preduzetničkog uzleta ove sredine između dva svetska rata,

UVERENI da nezaposleni mladi ljudi na teritoriji Jablaničkog okruga čine onaj segment naših ljudskih resursa koji, svojom kreativnošću, energijom i spremnošću na rizik, predstavlja najveće i najvrednije uporište naše sadašnjosti i budućnosti;

SVESNI toga da mladi najviše trpe posledice prirodnog neiskustva, nedovoljno efikasnog i veoma segmentiranog tržišta rada, finansijske krize i nereformisane normativno-pravne regulative,

POSVEĆENI izgradnji globalno konkurentnog lokalnog i regionalnog poslovnog okruženja po meri mladih,

SPREMNI da razvijamo i primenjujemo delotvorne i efikasne programske i organizacione mehanizme za podsticanje preduzetničkog (samo)zapošljavanja mladih, posebno kroz uspostavljanje lokalnog vlasništva nad relevantnim nacionalnim programima i standardima, kao i kroz doprinos njihovom unapređenju,

OTVORENI za svaku novu ideju, za svakog novog člana, saradnika, partnera,

PRIHVATAMO, kao zajedničku, viziju i misiju Klastera za preduzetničku podršku mladima “AKTIVATOR”, koje glase:

VIZIJA

Polazeći od preduzetničkog duha, saradnje, poverenja i međusobnog razumevanja kao temeljnih vrednosti, mi želimo da doprinesemo da sposobnost za nadmetanje svakog mladog čoveka koji pokreće, ili traži posao u Jablaničkom okrugu, bude globalno održiva, tako što ćemo:

 • Izgrađivati kod mladih način razmišljanja koji je u skladu sa zahtevima održive konkurentnosti;
 • Pomagati mladima da pobede strah od neuspeha i steknu neophodno samopouzdanje;
 • Unaprediti konkurentnost lokalnog okruženja u skladu sa mogućnostima i potrebama mladih, uvažavajući pri tome zahteve tržišta.

MISIJA

Mi postavljamo standarde u pružanju multisektorskih usluga za podsticanje preduzetničkog (samo)zapošljavanja mladih, kroz:

 • Osnaživanje za preduzetničko (samo)zapošljavanje;
 • Lokalizovanje delotvornih pristupa, programa i prakse;
 • Razumevanje i približavanje različitih pozicija i stavova, i
 • Učenje kroz igru.

Time kod mladih:

 • Povećavamo mogućnost izbora, tj. olakšavamo preuzimanje odgovornosti za sopstvenu egzistenciju;
 • Pobuđujemo osećanje pripadnosti i razvijamo iskustvo uključenosti;
 • Olakšavamo samopotvrđivanje u procesima nadmetanja i saradnje;
 • Razvijamo iskustvo radosti učenja.

IMG_0028

Nakon toga, usledila je diskusija prisutnih.

IMG_0029

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i