+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

Održana I radionica za mentore, CSU, 21.03.2016.

U ponedeljak, 21.03.2016. godine u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju u Leskovcu, održana je I radionica za mentore, u okviru realizacije projekta „Budi drugačiji! – Unapređenje inovativnog pristupa zapošljivosti i zapošljavanju mladih u Jablaničkom okrugu“, koji su podržali Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, na konkursu „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“.

Na prvoj radinici, nakon predstavljanja svih učesnika radionice i usaglašavanja učesnika sa pravilima radionica, radioničarka Suzana Dimitrijević predstavila je opšti cilj seta radionica u okviru mentorske  obuke po projektu „Budi drugačiji“: Proširivanje i produbljivanje znanja, kao i usavršavanje mentorskih veština za pružanje kvalitetne mentorske podrške mladim nezaposlenim ljudima za njihov ulazak u svet rada, odnosno biznisa i specifični cilj prve radionice: Rekapitulacija prethodnog mentorskog ciklusa, uz osvetljavanje ključnih izazova mentorske prakse i preporuke za unapređenje (participacija mentora u kreiranju mentorske obuke i podrške).

01 02 03 04 06 07 08 10 11 13 14

Zatim je radjeno na Rekapitulaciji prethodnog ciklusa mentorske podrške (’’stari’’ mentori) dok ’’novi’’ mentori slušaju, kao svojevrsan uvod u novi ciklus (Pitanja na koja su mentori odgovarali bila su: Da li ste zadovoljni, i u kojoj meri, svojom podrškom početnicima u prethodnom ciklusu? Na šta ste posebno ponosni? Da li je bilo nečega što biste sada uradili drugačije, i šta je to?) i Očekivanja i potrebe za novi ciklus mentorske podrške (Pitanja na koja su mentori – i novi i stari – odgovarali bila su: Kakva su vaša očekivanja od novog ciklusa mentorske podrške? Koje su vaše potrebe po pitanju rada na usavršavanju mentorskih veština u novom ciklusu?)

16 17 20 22 24 25

Nakon kraće pauze, učesnici su podeljeni u manjim grupama (4-5) i imali su zadatak da nakon kraćeg razgovora i postignute saglasnosti, napišu koji su ključni izazovi mentorske prakse za njih kao grupu? Šta je to što bi promenili/dodali mentorskoj obuci ili radu sa početnicima? Da li su tokom mentorske podrške  prepoznali novi vid podrške početnicima? Da li su sa polaznicima obradili teme koje nisu obuhvaćene obukom, i koje? Imaju li predlog za unapređenje mentorske obuke/podrške u novom ciklusu?

26 28 29 30

Nakon toga, predstavnici svake grupe su ostalima prezentovali rezultate.

31 35 40 43

Na kraju radionice, ušesnici su uradili evaluaciju iste.

Radioničarke I radionice bile su Suzana Dimitrijević (EPuS Leskovac) i Snežana radivojević (RPKLE).

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i