+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

Održana II radionica za mentore, CSU, 23.03.2016.

U sredu, 23.03.2016. godine u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju u Leskovcu, održana je I radionica za mentore, u okviru realizacije projekta „Budi drugačiji! – Unapređenje inovativnog pristupa zapošljivosti i zapošljavanju mladih u Jablaničkom okrugu“, koji su podržali Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, na konkursu „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“.

Na drugoj radionici, radioničarke su prvo upitale sve prisutne kako se osećaju i kakva su im očekivanja od ove radionice, a odgovore su zabeleženi na flip-chart-u.

IMG_0083 IMG_0085

Prvu prezentaciju predstavila je radioničarka Suzana Dimitrijević, i ona predstavlja rekapitulaciju sadržaja druge radionice prethodnog ciklusa iz oblasti veštine AKTIVNOG SLUŠANJA. Ovom aktivnošću mentori su se podsetili na ovaj sadržaj a novi mentori upoznali sa tim šta je do sada rađeno na ovu temu.

IMG_0086 IMG_0088 IMG_0094 IMG_0099

U nastavku rada, radioničarka Ivana Stanković govorila je o KOMUNIKACIJI I SLUŠANJU. Ova prezentacija kreirana je uz uvažavanje prepoznatih izazova mentorskog rada i iskazanih potreba od strane mentora na prethodnoj radionici. Predstavlja produbljivanje znanja o aktivnom slušanju (neverbalna i verbalna komunikacija, ’tajne’ dobrog slušanja, aktivno slušanje u kontekstu životne filozofije, aktivno slušanje i mišljenje…)

IMG_0101 IMG_0102 IMG_0105 IMG_0110

Nakon kratke pauze, učesnici su odradili vežbu aktivnog slušanja u parovima (igranje uloga). Nakon prijavljivanja dobrovoljaca za ovu vežbu, oni koji glume početnike dobijaju prilog sa identitetom ’nezgodnog’ početnika i instrukciju da u razgovoru sa mentorom nastupaju iz te pozicije. Mentori imaju zadatak da 10 minuta razgovaraju sa svojim početnikom primenjujući veštinu aktivnog slušanja. Nakon igranja uloga, sledila je i analiza u velikoj grupi u trajanju od 10-tak minuta. Svi učesnici su tom prilikom mogli da komentarišu viđeno i saslušano.

IMG_0113 IMG_0114 IMG_0115 IMG_0116

Na kraju, svi učesnici radionice su odgovorili na pitanje kako se sada osećaju i da li su ispunjena njihova očekivanja.

IMG_0119

Radioničarke II radionice bile su Ivana Stanković  (SINERGIJA) i Suzana Dimitrijević (EPuS – Leskovac)

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i