+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

Održana III fokus grupa 23.03.2013. – Teme, akcenti, predlozi i mišljenja prisutnih

Održana je i III fokus grupa iz serije razgovora o unapređenju lokalnih javnih politika u oblasti zapošljavanja mladih. U okviru ove fokus grupe razgovor je vođen sa preduzetnicima iz Leskovca. Aktivnost je realizovana u okviru projekta „Ekvilibrijum – poboljšanje položaja nezaposlenih mladih ljudi u Leskovcu“, koji je podržala Fondacija za otvoreno društvo Srbija.

Akcenti iz diskusije

Akcenti iz evaluacionog upitnika u delu koji se odnosi na pitanja, primedbe, predloge i sugestije ispitanika:

– „Akcija odmah!“
– „Međusobno povezivanje zainteresovanih ljudi i aktivan rad na realizaciji projekta“

FOTO 23.03. - 2 006

Stavovi učesnika izneti u diskusiji na temu „Principi podrške nezaposlenim mladim ljudima u Leskovcu“ (Predloženi principi: 1. „Mladi su najvažniji“; 2. „Niko ne zna dok mu tržište ne kaže“; 3. „Svi za mlade, mladi za sve“; 4. „Sve što je dobro za dobro upravljanje, dobro je i za mlade“):

– Zoran S. „Kontinuitet je ono što nam najviše nedostaje, a njega obezbeđuju principi. Kada se desila 1945. – poništeno je sve što je radila prethodna generacija Leskovčana. Stavljanjem pod jednu kapu i grada i sela poništen je prvi, osnovni i najvažniji princip tržišne privrede, a to je: da je grad mesto tržišnog kontinuitata, a da je selo – mesto koje može da napreduje u meri u kojoj se izgrađuje kao tržišno. To je uništilo tržišno orijentisane, a uvelo u naše živote politički orijentisane ljude. Da bi opstali kao takvi, svaka nova politička garnitura, sve do ovih današnjih, ponaša se kao da kreće od nule. To je ponašanje svojstveno usijanim glavama, a ne razumnim ljudima. Stvara se društveni i politički prostor u kome caruje samoživost. Pa naravno da su nam principi neophodni. Naravno da okupljanje zajednice oko principa, posebno onih koji treba da pomognu u izgrađivanju našeg odnosa prema mladima, predstavlja put i način da pokrenemo razvoj. Mi danas trčimo da usvajamo od Evrope čak i ono što što je Evropa usvajala od nas, pogotovu od nekadašnjih leskovačkih preduzetnika. Zbog urušavanja vrednosti i principa, posebno tržišnih, kapaciteti grada su potpuno neiskorišćeni, dok moje dvoje fakultetski obrazovane dece, i ko zna još koliko sposobne, obrazovane, talentovane dece – stoji u redu za posao na tržištu rada, ili se sprema za odlazak iz Leskovca i zemlje“

– Goran M. „Pre 15 godina dao sam otkaz u nekada najboljoj fabrici u gradu, zato što sam želeo da budem svoj gazda, zato što sam verovao da imam snage da se dokazujem i da razvijam sopstveni biznis na tržištu, po njegovim pravilima. Već u prvoj godini rada, kao preduzetnik, zaradio sam svoju dvogodišnju platu. Da bi onda po ušao u posao sa opštinom koji ona nije platila, jer nisam „njen“ preduzetnik. Danas mi stoji neiskorišćena oprema vredna 100.000 evra, a ja nemam obrtna sredstva da je pokrenem, niti da uposlim moje dvoje fakultetski obrazovane dece. Istovremeno, moram da, kao poreski obveznik, finansiram subvencije strancima od 10.000 evra po jednim novootvorenom radnom mestu, gde se po pravilu zapošljavaju deca političara, dakle onih koji mi i dan danas duguju za posao koji sam uradio. Kada sam pre par godina želeo da dovedem ozbiljnije poslovne partnere u Leskovac, i tražio podršku od grada za posao koji je trebalo da otvori 50 novih radih mesta, jedan od političara mi je rekao „Može, ali 5 radnih mesta su moja“. Pitam se gde su tu principi? Da li danas postoji i jedan jedini od ovih 600.000 zaposlenih u javnom sektoru koji je primljen drugačije; koji bi hteo da da otkaz i upusti se u konkurentsku utakmicu na tržištu. A i dalje se primaju politički podobni, ne sposobni. I dalje bi svi da rade i javnom sektoru! To je posledica neprincipijelnog ponašanja. Ako bi postojali principi, ako bi postojala konkurencija i procedure za zapošljavanje, posebno u javnom sektoru, ako bi se slobodna radna mesta obavezno oglašavala, ako bi se sposobnosti kandidata skenirale od strane stručnjaka, verujte uopšte mi ne bi bilo krivo ukoliko moja deca ne bi prošla konkurs. Poštovao bi princip da samo konkurencija može da nam pokaže ko je koliko sposoban i savetovao bih deci da rade i da spremnije dočekaju sledeći konkurs. Sve to pomoglo bi i nama preduzetnicima da angažujemo ono najbolje što nudi tržište rada, da budemo i sami konkurentniji.“

FOTO 23.03. - 2 002

Akcenti iz diskusije na temu: „Osnivanje Fonda za zapošljavanje mladih“:

– Dragana S. „Zamenik sam direktora u firmi koja već 20 godina izgrađuje sebe poštujući dva osnovna principa: Princip konkurentskog pozicioniranja na tržištu i princip inovativnosti. Već sama činjenica da smo u ovoj zemlji, u ovom gradu, uspeli da opstanemo oslanjajući se na sopstvene snage – govori već sama za sebe. Izgrađujući svoje poslovanje na principijelnim osnovama, ja sam i svoju decu usmerila da se izgrađuju na takav način. Deca su završila fakultetete, veoma su talentovana, imaju sjajne ideje, ne boje se konkurencije, šta više željna su izazova, ali ona ne mogu da napreduju u okruženju koje sve svodi na stranačku pripadnost. I šta se dešava, moja deca – a ubeđena sam da talentovane, sposobne i dece željne dokazivanja ima mnogo više nego što mislimo – počela su da razmišljaju o tome gde bi mogla da razvijaju svoje sposobnosti. Trenutne mogućnosti naše firme da podrži njihov razvoj su nedovoljne. U Leskovcu, ako se nešto ne promeni, njihove sposobnosti utopile bi se u stereotipe i rad u „politički podržanim“ firmama, koje ne interesuje talenat i inovativnost. Mlađa ćerka razmišlja o Norveškoj. E sad, ukoliko bi se osnovao jedan ovakav fond, koji bi podržao radinost, sposobnost, inventivnost, kreativnost, želju za nadmetanjem, …“

– Jugoslav M. „Suština je da se jedna ovakva ideja institucuonalizuje. To bi unapredilo i sam sistem, koji ne pruža dovoljno prostora da se na lokalnom nivou odlučivanja preuzme odgovornost za zapošljavanje mladih, posebno s obzirom na specifičnosti lokalne nezaposlenosti.“

– Zoran S. „Osnivanje fonda da. Ali se mora obezbediti kvalitetno donošenje odluka o raspodeli sredstava tog fonda. Ukoliko se njime bude upravljalo nekompetentno, netransparentno, neodgovorno, onda će i ovo biti samo još jedna u nizu proćerdanih dobrih ideja u Leskovcu i Srbiji“

-Nikola M. „Fondom bi moralo da se upravlja na principima javnog menadžmenta – zajednički definisana i usvojena politika zapošljavanja, jasni kriterijumi, rad bez upravnog, ali sa kvalitetnim nadzornim odborom, kompetentno odlučivanje, odgovornost menadžmenta. I to bi onda moglo da funkcioniše za primer. Mi imamo Strategiju održivog razvoja grada Leskovca za period od 2010 do 2019. godine, gde je problematika zapošljavanja, pa i zapošljavanja mladih dobro postavljana. Osnivanje ovog fonda predstavljalo bi značajan iskorak u implementaciji ove Strategije“

– Mila S. „Sticajem okolnosti moje zdravlje je poslednjih godina prilično narušeno, što me ograničava da koristim proizvodne kapacitete koje sam stvorila radeći kao preduzetnik svih ovih godina. Verujem da bi osnivanje jednog ovakvog fonda moglo da bude značajno na više načina. Mladi koji su zainteresovani za dokazivanje u oblasti u kojoj radim, mogli bi od ovog fonda da dobiju podršku za ulazak u partnerstvo sa mojom firmom, i da zajednički aktiviramo kapacitete kojima raspolažemo. Ja imam iskustvo i znanje, oni imaju enrgiju i želju za dokazivanjem, i to bi moglo sjajno da funkcioniše. Zajednica bi od ovoga mogla da ima samo koristi“

– Goran M. „Grad je, koliko ja znam, ove godine namenio 80 miliona dinara za podršku zapošljavanju. Nije mi jasno po kojim će kriterijumima da se raspodeljuju ova sredstva. Koliko je od toga namenjeno mladima, a koliko starijima? Kada bi imali jedan ovakav fond, čini mi se da bi ovakva vrsta pitanja bila suvišna, a svi bi bili zadovoljni!“

FOTO 23.03. - 2 001

Akcenti iz diskusije na temu „Organizovanje tržište rada za mlade“:

– Zoran S. „Posle 25 godina rada, od čega 20 godina kao top-menadžer, mislim da bih mogao da se uključim u realizaciju jedne ovakve ideje u delu koji je najzahtevniji, a to je – mentorski rad!“

– Dragana S. „Naša firma raspolaže 20-godišnjim iskustvom u u razvoju inovativne ekonomije. Mogli bismo da se uključimo u osposobljavanje talentovanih pripravnika na način koji bi vodio stvaranju tržišno održivih radnih mesta. Šta više, u okviru naučno-tehnološkog parka koji smo nedavno osnovali, mogli bismo da, u okviru ovog tržišta, stvorimo kadrovsko jezgro za istinski iskorak Leskovca u sektoru inovativne ekonomije. Dakle, mogli bismo da se uključimo i kao mentori, ali i kao firma koja svoju budućnost vidi u korišćenju prednosti funkcionisanja jednog ovakvog tržišta rada.“

FOTO 23.03. - 019

Akcenti iz diskusije na temu „Zapošljavanje u sektoru socijalne ekonomije“:

– Zoran S. „Plemenita ideja“
– Jugoslav M., Nevena T., Bojan S., Goran M. „Odlična ideja“
– Nikola M. „Izgledna ideja“
– Mila S., Dragana S. „Sjajna ideja“

FOTO 23.03. - 2 003

 

Akcenti iz diskusije na temu „Spremnost učesnika da se neposredno uključe u realizaciju izloženih opredeljenja“:

– Na pitanje „Da li ste spremni da rame uz rame sa mladima radite na realizaciji izloženih opredeljenja?“ svi učesnici razgovora su odgovorili potvrdno.

FOTO 23.03. - 2 008

 

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i