+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

Održana konferencija za novinare, 09.05.2013. – Učinimo da mladi budu uspešni u konkurenciji, ne u protekciji!

U četvrtak, 09.05.2013. Evropski pokret u Srbiji – Leskovac je u okviru realizacije projekta „Ekvilibrijum – poboljšanje položaja nezaposlenih mladih ljudi u Leskovcu“ održao konferenciju za novinare u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju. Na konferenciji je govorio Srdjan Dimitrijević, predsednik Udruženja. Prenosimo Vam celokupni govor:

Zadovoljstvo mi je što mogu da Vas pozdravim u ime EpuS-a Leskovac, kao i u svoje lično ime.
Tema današnje konferencije je naš predlog za unapređenje javnih politika Leskovca u oblasti zapošljavanja mladih. 
Kada je reč o ovoj temi: Za Leskovac, pitanje zapošljavanja mladih danas predstavlja pitanje svih pitanja. Onaj kome to nije jasno, ili nije mlad, ili nije roditelj, ili nije političar, ili nije odavde.
I upravo zato što smatramo da imamo rešenje za ovu situaciju, mi se danas javno obraćamo Gradskom Veću i Skupštini Grada sa zahtevom da se razmotri predlog koji smo sačinili. U jednoj rečenici, suština tog predloga glasi: Učinimo da mladi budu uspešni u konkurenciji, ne u protekciji!
Podsetiću. Kao članovi tržišnog društva, mladi Leskovca svojevremeno su se školovali po svetu, a gradili fabrike u Leskovcu. Kao članovi političkog društva, mladi Leskovca već decenijama školuju se da grade fabrike u Leskovcu, a peru sudove po belom svetu.

Dan evrope 005
Predlog koji dajemo krajnje je jednostavan. Pošli smo od nekoliko činjenica i došli do nekoliko mogućnosti.
Prvo, činjenice je da je grad ove godine za unapređenje zapošljavanja izdvojio iznos od 80 miliona dinara. Pošto je jasno da se izazov zapošljavanja ne može rešiti za godinu dana, logično je da se ova jednokratna mera pretvori u stalnu. A to podrazumeva osnivanje posebnog Fonda.
Drugo, činjenicu je da mladost predstavlja ono razdoblje u životu pojedinca, kada je on najviše spreman da se nadmeće, da ulazi u rizike, da mašta, da inovira. To je potencijal na kome počiva savremena civilizacija. Zato je logično da se prema tom potencijalu odnosimo kao prema svojoj najvećoj razvojnoj šansi.

Dan evrope 002
Treće, činjenica je da je tržište jedini merodavan sudija kada je reč o ekonomskom doprinosu pojedinca. Zato taj doprinos treba da se meri zarađenim vaučerima, a ne arbitriranjem Fonda.
Četvrto, činjenica je da je postojeće tržište rada krajnje nepodobno za ulazak mladih u svet rada. Zato predlažemo organizovanje omladinskog tržišta rada i osnivanje juniorskih preduzeća u sektoru socijalne i inovativne ekonomije.
Peto, činjeica je da socijalno preduzetništvo u Evropi zapošljava 13 miliona ljudi. Ako se to uzme kao standard, to znači da ovaj sektor u Leskovcu može da uposli 2500 mladih.

Dan evrope 001
Šesto, činjenica je da grad ima ogromna imobilisana sredstva, koja se mogu staviti u funkciju zapošljavanja mladih.
Dakle, mi možemo, koliko sutra, da donesemo odluke koje će poboljšati izglede za zapošljavanje svakog mladog čoveka u Leskovcu. Možemo da osnujemo Fond za unapređenje zapošljavanje mladih u iznosu od 700 miliona dinara. Možemo da podelimo vaučere vredne 15.000 dinara svakom od 46.000 domaćinstava i omogućimo im da time plate usluge mladih koji će raditi za njih. Možemo da za ta sredstva obezbedimo podršku za 2000 mladih u prosečnom mesečnom iznosu od 30.000 dinara.

Dan evrope 006

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i