+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

Panel diskusija BUDUĆNOST SADA! – MLADI I REFORME!, Sreda, 24.12.2014. CSU od 11.30

POZIV
U ime Evropskog pokreta u Srbiji – Leskovac, Kancelarija za mlade u Leskovcu, Lebanu i Bojniku i NSZ – Filijala Leskovac, koji partnerski realizuju projekat “Svi za mlade, mladi za sve! – Partnerstvo za tržišno aktiviranje poslovnog potencijala mladih u Jablaničkom okrugu”, pozivamo Vas da 24.12.2014. uzmete učešće u Panel diskusiji sa mladima Jablaničkog okruga, koju u sklopu ovog projekta organizujemo u Leskovcu pod nazivom “BUDUĆNOST SADA! – MLADI I REFORME”.
Cilj Panel diskusije je da se poboljša informisanost mladih u južnoj Srbiji o merama koje se, u kontekstu reformskog procesa, preduzimaju u društvu za poboljšanje njihovih životnih izgleda, posebno u kontekstu usvajanja nove Nacionalne strategije za mlade. Takođe, cilj okupljanja je da se kroz dijalog sa mladima sagledaju teritorijalne specifičnosti njihovih potreba, zatim da se razmene mišljenja i iskustva u vezi dosadašnjeg sprovođenja lokalnih javnih politika relevantnih za zadovoljenje ovih potreba, te da se u javni prostor Srbije unesu nove, konstruktivne ideje i predlozi od značaja za aktiviranje ogromnog ekonomskog i sveukupnog razvojnog potencijala kojim mladi raspolažu.
U debati koja će se voditi ovom prilikom, opštu polaznu tačku trebalo bi da predstavlja perspektiva koju mladima otvara uspešno okončanje pristupnih pregovora zemlje za ulazak u EU, a posebnu – usvajanje i efikasna implementacija nove Nacionalne strategije za mlade.
Ovaj događaj, koji će okupiti oko 100 mladih na temi koja je ključna za donošenje njihovih ispravnih životnih odluka, biće organizovan u velikoj sali Centra za stručno usavršavanje u Leskovcu, uz učešće funkcionera lokalnih samouprava Jablaničkog okruga i stručnjaka za ključne aspekte problematike mladih. Predlog Agende za ovaj događaj dostavljamo Vam u prilogu.
U nadi da ćete prihvatiti naš poziv i potvrditi svoje učešće, te svojim uključivanjem u debatu podstaći mlade Jablaničkog okruga i Srbije na još aktivnije uključivanje u proces reformi, s poštovanjem,
Srđan Dimitrijević
Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji  – Leskovac

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM ODRŽAVANJA PANEL DISKUSIJE

U sklopu projekta „Svi za mlade, mladi za sve!“ koji – uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta RS – EPuS Leskovac realizuje u partnerstvu sa NSZ – Filijala Leskovac i Kancelarijama za mlade u Leskovcu, Bojniku i Lebanu, dana 24.12. 2014. godine u prostorijama  Centra za stručno usavršavanje u Leskovcu, sa početkom od 12h, održaće se Panel diskusija na temu „Budućnost sada! – Mladi i reforme“

Cilj ovog okupljanja je da doprinese izgradnji podržavajućeg okruženja za tržišno  aktiviranje poslovnog potencijala nezaposlenih mladih ljudi u Jablaničkom okrugu. Svrha dijaloga je izgradnja regionalnog klastera za razvoj omladinskog tržišta rada, čime bi se mladima u južnoj Srbiji obezbedila efikasna podrška u njihovom prelasku iz sveta obrazovanja u svet rada.

U tu svrhu, predviđeno je da se učesnicima Panela obrati Gradonačelnik Lekovca, dr Goran Cvetanović, a dijalog sa mladima i poslodavcima iz privatnog i civilnog sektora vodiće: mr Goran Jović, Predsednik Regionalne privredne komore Leskovac, Dejan Stanković, Direktor NSZ – Filijala Leskovac, Milivoje Jovanović, menadžer programa u „Eneca“ – Niš i dr. Ivica Savić, vlasnik i direktor Naučno-tehnološkog parka – Leskovac.

Evropski pokret u Srbiji – Leskovac

A G E N D A     P A N E L      D I S K U S I J E

“BUDUĆNOST SADA! – MLADI I REFORME”
Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju,
Leskovačkog odreda 6, Leskovac,
24. decembar 2014.

11.30 do 12.00 Registracija učesnika
12.00 do 12.30 Uvodna obraćanja

Govore:

Dr. Goran Cvetanović, Gradonačelnik Leskovca (očekuje se potvrda)
Srđan Dimitrijević, Predsednik EPuS-a Leskovac

12.30 do 13.20 Panel: MLADI I REFORME – UZETI RIBU, SAVLADATI
PECANJE, ILI UNAPREDITI RIBARSTVO?

Govore:

Mr Goran Jović, predsednik Regionalne privredne komore
Slađana Backović, direktorica Fonda za razvoj (očekujemo potvrdu)
Dejan Stanković, direktor NSZ – Filijala Leskovac
Milivoje Jovanović, menadžer programa – “Eneca”, Niš
Dr Ivica Savić, vlasnik i direktor Naučno – tehnološkog parka Leskovac

Moderator: Suzana Dimitrijević, Generalni sekretar EPuS-a Leskovac

13.20 do 13.35 Pauza za osveženje
13.35 do 14.20 Diskusija
14.20 do 14.30 Zaključna razmatranja

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i