+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

Počinje realizacija projekta „Budi drugačiji!“

U ponedeljak, 01. februara 2016. godine potpisan je ugovor između EPuS-a Leskovac i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, čime je zvanično počela realizacija projekta „BUDI DRUGAČIJI! – Unapređenje inovativnog pristupa zapošljivosti i zapošljavanju mladih u Jablaničkom okrugu“, koji su podržali Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, na konkursu „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Predstavljanje projekta „Budi drugačiji!“

Konkurs je sproveden u okviru početne faze projekta Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, koji je deo šireg programa SDC-a pod nazivom „Od obrazovanja do zapošljavanja: razvoj veština mladih i privatno-javnih partnerstava u Republici Srbiji“. Na osnovu iskustava, naučenih lekcija i rešenja ostvaenih u početnoj fazi, uključujući i rezultate ovog konkurrsa, biće prikupljene informacije i podaci važni za predlaganje mera javnih politika na lokalnom nivou u oblasti zapošljavanja, obrazovanja, socijalne i omladinske politike.

Svečanom potpisivanju ugovora i prezentaciji projekata koji su dobili podršku prisustvovali su Ministar posvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić i predstavnici ambasade Švajcaske u Beogradu.

Projekat BUDI DRUGAČIJI! biće realizovan u periodu od 01.02.2016. godine do 31.07.2016. godine. Nosilac pojekta je EPuS Leskovac, a partneri na pojektu su: Regionalna privredna komora Leskovac, Gradska uprava za duštvene delatnosti grada Leskovca, Kancelarija za mlade Vlasotince, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Tehnička škola Rade Metalac, DCA laboratorije Leskovac, Udruženje distrofičara Leskovac, SZTR Start i DOO Krepko Leskovac.
Opšti cilj projekta je: Multisektorska grupa partnera (10) u roku od 6 meseci unapredila je postojeći inovativni model angažovanja na unapređenju zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Jablaničkom okrugu. Specifični cilj projekta je: EPuS Leskovac i partneri u predviđenom roku su na praktičan način proverili, dodatno razradili i pripremili za proces skaliranja oblikovano inovativno rešenje u oblasti zapošljavanja mladih, podržavajući kreiranje novih radnih mesta, povećavajući zapošljivost mladih, uz uključivanje pripadnika ranjivih grupa, te doprinoseći preduzetničkom učenju za mlade u Jablaničkom okrugu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Inovativno rešenje koje se tretira u okviru ovog projekta ispunjava sledeće kriterijume: a) Odgovara na društvenu potrebu za izgradnjom efikasnog tržišta rada; b) Doprinosi efikasnom i delotvornom korišćenju i očuvanju resursa; v) Unapređuje svakodnevni život građana i građanki – ciljane grupe, g) Doprinosi saradnji i izgradnji partnerstava između različitih sektora; d) Menja odnose u društvu; đ) Ima transformacijsku ulogu; e) Osnažuje i uključuje građane kao parrtnere u kreiranju rešenja.

Ciljna grupa/e projekta su: Realizatori projekta (10 organizacija); „Start-ap“ orijentisani nezaposleni mladi (15-30) koji su evidentirani kod NSZ-Filijala Leskovac (800); Nezaposleni mladi (15-30) koji su orijentisani da profilišu svoje radne usluge na preduzetničkoj osnovi i nalaze se na evidenciji NSZ-Filijala Leskovac (2000); MSP (1600) i preduzetnici (5500) sa područja Jablaničkog okruga; OCD (25) sa područja Jablaničkog okruga koje se bave mladima; Javne ustanove i institucije u Jablaničkom okrugu (30).

Očekivani rezultati projekta su: Rezultat 1: Akcioni plan za ostvarenje modelskih poboljšanja utemeljen je na stvarnim potrebama za unapređenjem funkcionalnosti primenjenog modela. Rezultat 2: Ostvarenjem planiranih poboljšanja, delotvornost programa „Zakorači ka svom biznisu, izgradi svoju karijeru“ je povećana. Rezultat 3: Ostvarenjem planiranih poboljšanja, delotvornost mentorskog programa „Podeli svoje znanje sa mladima“ je povećana; Rezultat 4: Ostvarenjem planiranih poboljšanja u aspektu monitoringa, evaluacije i održivosti, funkcionalnost modela je poboljšana.

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i