+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

Predlog elemenata za izradu lokalne bezbednosne strategije

Strategija za unapređenje humane bezbednosti u gradu Leskovcu

–  Predlog elemenata za izradu Strategije  –

A.     Uvodne napomene:

Ovaj predlog uradio je stručni tim EPuS-a Leskovac na osnovu zaključaka  sa satanka iniciranog od strate potpredsednika Grada Leskovca u svojstvu predsednika Lokalnog saveta za bezbednost. Sastanak je održan sa organizacijama civilnog društva iz Leskovca, dana 20.05.2014, uz dogovor da učesnici daju svoje viđenje lokalne bezbednosne problematike iz ugla lokalne bezbednosne strategije,  najkasnije do 20.06.2014.

B.     Okvir za izradu strategije:

¤  Subjekt bezbednosti: lokalna samouprava grada Leskovca (lokalni sistem bezbednosti);

¤  Referentni objekt bezbednosti: 144.206 stanovnika grada Leskovca;

¤  Konceptualni okvir: humana (ljudska) bezbednost. (Radi se o konceptu koji obuhvata mnogo više od odsustva nasilnih sukoba. Podrazumeva ljudska prava, dobro upravljanje, mogućnost obrazovanja i zdravstvene zaštite i stvaranje uslova da svaka jedinka ima mogućnost i slobodu izbora prilikom ostvarivanja svojih potencijala. Svaki korak u ovom smeru je, takođe, i korak ka smanjenju siromaštva, postizanju ekonomskog napretka i sprečavanju sukoba. Odsustvo bilo kog oblika uskraćenosti, odsustvo straha i sloboda budućih generacija da naslede zdravo prirodno okruženje – međusobno su povezani sastavni delovi ljudske bezbednosti, i stoga nacionalne bezbednosti.)

¤  Svrha funkcionisanja lokalnog sistema bezbednosti: zaštititi vrednost individualne slobode, tj. omogućiti svakom stanovniku grada Leskovca da koristi svoje sopstvene sposobnosti za svoje sopstvene ciljeve.

….. CEO TEKST PREDLOGA PREUZMITE U WORD FORMATU NA: [wpdm_file id=23]
…..
Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i