+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

Program preduzetničke obuke i radne prakse u okviru projekta „Svi za mlade, mladi za sve“

Projekt: Svi za mlade, mladi za sve!

PROGRAM PREDUZETNIČKE OBUKE I RADNE PRAKSE

„ZAKORAČI KA SVOM BIZNISU, IZGRADI SVOJU KARIJERU“

I.           UVODNE NAPOMENE

Ovaj Program urađen je u sklopu realizacije projekta „Svi za mlade, mladi za sve! – Partnerstvo za tržišno aktiviranje poslovnog potencijala mladih u Jablaničkom okrugu“. Nosilac projekta u okviru koga je osmišljen  i realizuje se ovaj program je Evropski pokret u Srbiji – Leskovac, a partneri su Kancelarije za mlade u Leskovcu, Lebanu i Bojniku i Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Leskovac. Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, Gradskog veća Leskovac i grupe lokalnih sponzora (preduzetnika).

Svrha Programa je da nadahne, ohrabri i podrži nezaposlene mlade ljude iz Leskovca, Lebana, Bojnika, Vlasotinca, Medveđe i Crne Trave da se aktivno uključe na tržište rada pokrećući sopstveni biznis, tj. samozapošljavajući se, ili zapošljavajući se u skladu sa potrebama tržišta rada. Cilj Programa je da polaznici kursa preduzetničke obuke (40)  i ciklusa radne prakse (20) razviju motivaciju za poboljšanje svoje pozicije na tržištu rada  i da usvoje osnovna znanja i veštine neophodne za pokretanje sopstvenog biznisa, odnosno za zapošljavanje i izgradnju karijere.

Osnov ovog Programa predstavlja postojeći Program Nacionalne službe za zapošljavanje „Put ka uspešnom preduzetniku“, kao i ciklus radionica ove institucije razvijen proteklih godina u cilju aktivnog traženja posla. Učešće afirmisanih sručnjaka NSZ – Filijala Leskovac u realizaciji samog Programa obezbeđuje da spoj znanja i iskustva u aktivnostima ove vrste rezultira uspostavljanjem kvalitetne osnove za rad sa mladima, kako u oblasti preduzetništva, tako i u oblasti njihove zapošljivosti i zapošljavanja.

Za ovu svrhu Program obuke su razradili: dipl.ecc. Srđan Dimitrijević, projekt menadžer; dipl.prof.filozofije Suzana Dimitrijević, koordinator za izgradnju kapaciteta; dipl.ecc. Dejan Stanković,  direktor NSZ – Filijala Leskovac; dipl.ecc. Danijela Arsić; dipl.pravnik Marija Stevanović; ecc. Predrag Jović, Koordinator kancelarije za mlade – Leskovac.

II.         PROGRAM PREDUZETNIČKE OBUKE „ZAKORAČI KA SVOM BIZNISU!“

Prema utvrđenom projektnom okviru, ovaj segment projekta treba da se realizuje u okviru dva istovetna, paralelna ciklusa od po 10 dvočasovnih edukativnih radionica sa po 20 nezaposlenih mladih ljudi (ukupno 40 polaznika) iz Jablaničkog okruga. Po završetku Programa polaznici će dobiti odgovarajuće certifikate.

Prilikom izbora kandidata primenjivaće se sledeći kriterijumi:

–      Polaznici su nezaposlene osobe radnog uzrasta od 15-30 godina;
–      Polaznici su prijavljeni kod NSZ – Filijala Leskovac;
–      Podjednaka zastupljenost osoba muškog i ženskog pola;
–      Odgovarajuća teritorijalna zastupljenost polaznika;
–      Među polaznicima se nalaze 2 osobe sa invaliditetom;

–      Među polaznicima se nalaze 2 osobe romske nacionalnosti.

U slučaju prijavljivanja večeg broja kandidata, izbor će se izvršiti na osnovu redosleda prijavljivanja.

Prema utvrđenom planu projektnih aktivnosti, predviđeno je da se nedeljno realizuju po dve radionice u okviru jednog ciklusa obuke.

S obzirom da će se radionice realizovati u Leskovcu, za polaznike van Leskovca predviđena je naknada putnih troškova u visini autobuske karte.

Program preduzetničke obuke će se realizovat u okviru sledećih 10 radionica:

RADIONICA BR.1: KAKO DA PREPOZNAM PREDUZETNIKA U SEBI?

–      Postulati tržišnog društva;
–      Razlika između preduzetnika, menadžera i inovatora;
–      O uspehu i uspešnim ljudima;
–      Prihvatanje neuspeha kao faze ka uspehu;
–      Koja pitanja da postavim sebi ako hoću da budem preduzetnik?

RADIONICA  BR. 2: KAKO DA OBLIKUJEM SVOJU POSLOVNU IDEJU?

–      Veza između prilike i ideje?
–      Alati za stvaranje poslovnih ideja;
–      Razvoj poslovne ideje?
–      Testiranje poslovne ideje?

RADIONICA  BR.3:  KAKO DA IZABEREM PRAVI TRENUTAK ZA POKRETANJE SOPSTVENOG BIZNISA?

–      O odlučivanju uopšte;
–      Kako da znam da sam spreman za pokretanje sopstvenog biznisa?
–      Razvoj plana upravljanja poslovnim rizikom?
–      Preduzetničko mentorstvo;
–      Uticaj okruženja na pokretanje sopstvenog biznisa?

RADIONICA BR. 4: KAKO DA NAMAKNEM NOVAC ZA POKRETANJE SVOG BIZNISA?

–      Opšti pristup finansijskom aspektu biznisa?
–      Analiza mogućnosti za finansiranje sopstvenog biznisa?
–      Putevi i stranputice finansiranja svog biznisa?

RADIONICA BR.5: KAKO DA IZABEREM PRAVNI OBLIK U OKVIRU KOJEG ĆU POKRENUTI I RAZVIJATI SVOJ BIZNIS?

–      Pravni okvir za pokretanje sopstvenog biznisa u Srbiji;
–      Koje pravne forme osnivanja najviše koriste preduzetnici u Srbiji;
–      Prednosti i nedostaci pojedinih pravnih oblika poslovanja;
–      Pravni aspekt biznisa i poslovni neuspeh.

RADIONICA BR.6: KAKVE SU MOJE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA DRŽAVI?

–      Uopšte o porezima i doprinosima (poreska politika);
–      Prikaz poreza i doprinosa u Srbiji;
–      Institucije poreske politike;
–      Uredno vođenje knjiga – pretpostavka zdravog biznisa.

RADIONICA BR. 7: KAKO DA RAZVIJEM SVOJ BIZNIS PLAN?

–      O poslovnoj strategiji i taktici;
–      O biznis planu;
–      Koji su standardni elementi biznis plana;
–      Primeri uspelih biznis planova.

RADIONICA BR. 8: MOJ PRVI BIZNIS PLAN!

–      Vežba izrade biznis plana;
–      Prezentacija urađenih biznis planova;
–      Diskusija.

RADIONICA BR. 9: MOJ PRVI RAZGOVOR O POKRETANJU BIZNISA SA POTENCIJALNIM KLIJENTOM, RODITELJIMA, BANKAREM, PREDSTAVNIKOM VLASTI!

–      O komunikaciji uopšte;
–      O poslovnom sastanku;
–      Razgovor o biznisu sa predstavnikom vlasti, direktorom banke, potencijalnim klijentom, roditeljem.

RADIONICA BR.10: MOJA PRVA NAUČENA LEKCIJA IZ PREDUZETNIŠTVA – TVOJE PREDUZETNIČKO ISKUSTVO!

–      Razgovor sa uglednim preduzetnicima;
–      Naučene lekcije.

III.      CIKLUS RADNE PRAKSE “IZGRADI SVOJU KARIJERU”

Prema utvrđenom projektnom okviru, ovaj segment projekta treba da se realizuje u okviru dva  vida osposobljavanja za unapređenje položaja mladih na tržišti rada, i to kroz: a) Tri dvočasovna predavanja o osnovnim pitanjima uspošnog konkurisanja na tržištu rada; i b) Radnu praksu uz mentorsku podršku poslodavca, odnosno odgovarajućeg stručnog lica, na poslovima  na kojima poslodavac procenjuje da će mu odmah, ili u neposrednoj budućnosti, uporedo sa proširenjem posla biti potrebni novi izvršioci. Ovaj segment osposobljavanja sastoji se od 198-časovne radne prakse (33 radna dana sa po 6 sati radne prakse dnevno) za 20 polaznika sa područja Jablaničkog okruga. Polaznici će, po završetku ciklusa obuke, dobiti odgovarajuće certifikate.

Prilikom izbora kandidata primenjivaće se sledeći kriterijumi:

–      Polaznici su nezaposlene osobe radnog uzrasta od 15-30 godina;
–      Polaznici su prijavljeni kod NSZ – Filijala Leskovac;
–      Podjednaka zastupljenost osoba muškog i ženskog pola;
–      Odgovarajuća teritorijalna zastupljenost polaznika;
–      Među polaznicima se nalazI osoba sa invaliditetom;
–      Među polaznicima se nalazi osoba romske nacionalnosti.

U slučaju prijavljivanja večeg broja kandidata, izbor će se izvršiti na osnovu redosleda prijavljivanja.

Prema utvrđenom planu projektnih aktivnosti, predviđeno je da se za ovu grupu polaznika (20)  u tri termina realizuju  dvočasovna interaktivna predavanja sa stručnjacima iz NSZ i lokalne samouprave.

S obzirom da će se radionice realizovati u Leskovcu, za polaznike van Leskovca predviđena je naknada putnih troškova u visini autobuske karte.

Program preduzetničke obuke će se realizovat u okviru sledeća 3 interaktivna predavanja:

PREDAVANJE BR.1: TRŽIŠTE RADNIH USLUGA ZA MLADE – OSLOBAĐANJE POSLOVNOG POTENCIJALA !

–      O tržištu rada i njegovim institucijama u Srbiji;
–      Stanje i kretanja na tržištu rada, sa posebnim osvrtom na mlade kao ranjivu grupu;
–      Šta preduzima država na podsticanju zapošljavanja mladih;
–      Šta preduzima lokalna samouprava na podsticanju zapošljavanja mladih;
–      Budućnost standardnih formi zapošljavanja.

PREDAVANJE BR.2: AKTIVNO TRAŽENJE POSLA – OBEZBEĐENJE TRŽIŠTA ZA PLASMAN SOPSTVENIH RADNIH USLUGA!

–      Potencijal ljudskih resursa – Primarni izvor konkurentske prednosti savremenog preduzeća;
–      Konkurisanje za posao;
–      Aktivnosti usmerene na traženje posla;
–      Kako sačuvati posao;
–      Kako se izboriti sa gubitkom posla.

PREDAVANJE BR. 3: KARIJERA – IZGRADNJA PROFESIONALNOG IDENTITETA U SKLADU SA LIČNIM OSOBINAMA I POTREBAMA TRŽIŠTA RADA!

–      O konceptu karijernog razvoja;
–      Strateški okvir Srbije za sprovođenje koncepta karijernog razvoja;
–      Kako krenuti u susret svojoj karijeri;
–      Partnerstva socijalnih aktera u funkciji karijernog vođenja.
–      Kako uskladiti profesionalni i lični razvoj.
Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i