+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

PROGRAM PREDUZETNIČKE OBUKE I STRUČNE PRAKSE – ZAKORAČI KA SVOM BIZNISU, IZGRADI SVOJU KARIJERU

“ZAKORAČI KA SVOM BIZNISU! IZGRADI SVOJU KARIJERU!“

 PROGRAM PREDUZETNIČKE OBUKE I STRUČNE PRAKSE

Naslovna slika

Svrha Programa je da nadahne, ohrabri, orijentiše i pripremi nezaposlene mlade ljude za aktivno uključivanje u svet preduzetništva i biznisa. Omogućujući im da dobiju istinski podsticaj i steknu suštinski uvid u ono što ih stvarno očekuje na početnom nivou preduzetničkih aktivnosti, program uključuje kako one koji žele da pokrenu sopstveni biznis (samozapošljavanje), tako i one koji žele da odgovore na izazove tržišta rada tako što uspostavljaju preduzetnički odnos prema razvoju sopstvenih radnih potencijala (zapošljavanje). Cilj Programa je da polaznici kursa preduzetničke obuke  i ciklusa radne prakse razviju potrebnu motivaciju za preduzetničko aktiviranje, te da unaprede svoje  razumevanje preduzetništva i usvoje osnovna znanja i veštine neophodne za pokretanje sopstvenog biznisa, odnosno za zapošljavanje i izgradnju karijere u skladu sa zahtevima tržišta.

I UVODNE NAPOMENE

Ovaj Program urađen je u sklopu realizacije projekta „EVO PRILIKE! – Razvoj održivog mehanizma podsticanja i osnaživanja nezaposlenih mladih za ulazak u svet rada i biznisa u Jablaničkom okrugu”. Nosilac projekta – u okviru koga je ovaj Program osmišljen  i realizuje se – je Evropski pokret u Srbiji – Leskovac, a partneri su Kancelarije za mlade u Vlasotincu, Lebanu i Bojniku, Gradska uprava za društvene delatnosti Leskovac, Regionalna privredna komora Leskovac i Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Leskovac. Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i grupe lokalnih preduzetnika.

Svrha Programa je da nadahne, ohrabri, orijentiše i pripremi nezaposlene mlade ljude iz Leskovca, Lebana, Bojnika, Vlasotinca, Medveđe i Crne Trave da se aktivno uključe na tržište rada pokrećući sopstveni biznis, tj. samozapošljavajući se, ili zapošljavajući se u skladu sa potrebama tržišta rada. Cilj Programa je da polaznici kursa preduzetničke obuke  i ciklusa radne prakse razviju motivaciju za poboljšanje svoje pozicije na tržištu rada, te da usvoje osnovna znanja i veštine neophodne za pokretanje sopstvenog biznisa, odnosno zapošljavanje i izgradnju karijere.

Osnov ovog Programa predstavlja postojeći Program Nacionalne službe za zapošljavanje „Put ka uspešnom preduzetniku“, kao i ciklus radionica ove institucije razvijen proteklih godina u cilju aktivnog traženja posla. Učešće kompetentnih, iskusnih i afirmisanih radioničara i predavača u realizaciji samog Programa obezbeđuje da spoj znanja i iskustva u aktivnostima ove vrste rezultira uspostavljanjem kvalitetne osnove za rad sa mladima..

Program su razradili: Srđan Dimitrijević, dipl.ecc, Suzana Dimitrijević, dipl. prof. filoz., Dejan Stanković, dipl.ecc, Danijela Arsić, dipl.ecc., Marija Stevanović, dipl. pravnik i Suzana Stanković-Ilić, dipl.psihol.

II PROGRAM PREDUZETNIČKE OBUKE    “ZAKORAČI KA SVOM BIZNISU!”

U skladu sa sagledanim potrebama nezaposlenih mladih ljudi koji su orijentisani na pokretanje sopstvenog biznisa, ovaj segment obuke realizuje se na dobrovoljnoj osnovi, u okviru tečaja od 10 tročasovnih edukativno-motivacionih radionica, namenjenih grupi od 20 polaznika uzrasta od 19 do 30 godina, koji su evidentirani kod NSZ-Filijala Leskovac. Po završetku tečaja, polaznici dobijaju sertifikat, koji im, pored dobrog razumevanja preduzetništva i stečenih preduzetničkih znanja i veština, omogućava da budu lakše prepoznati kao nosioci i realizatori vrednih poslovnih ideja, da pronađu odgovarajućeg partnera za realizaciju svojih planova, da brže i lakše uđu u poslovni svet i pozicioniraju se u njemu itd.

Prilikom izbora kandidata primenjivaće se sledeći kriterijumi:

*  Polaznici su nezaposlene osobe radnog uzrasta od 19-30 godina;

*  Polaznici su prijavljeni kod NSZ – Filijala Leskovac;

*  Podjednaka zastupljenost osoba muškog i ženskog pola;

*  Odgovarajuća teritorijalna zastupljenost polaznika;

*  Među polaznicima se nalazi najmanje jedna osoba sa invaliditetom;

*  Među polaznicima se nalazi najmanje jedna osoba romske nacionalnosti.

*  U slučaju prijavljivanja večeg broja kandidata, prednost će imati lice koje duže čeka na posao.

Prema utvrđenom planu projektnih aktivnosti, predviđeno je da se nedeljno realizuju po dve radionice u okviru jednog ciklusa obuke.

S obzirom da će se radionice realizovati u Leskovcu, za polaznike van Leskovca predviđena je naknada putnih troškova u visini autobuske karte.

Program preduzetničke obuke će se realizovat u okviru sledećih 10 radionica:

RADIONICA BR. 1: KAKO DA PREPOZNAM PREDUZETNIKA U SEBI?

*  Postulati tržišnog društva;

*  Razlika između preduzetnika, menadžera i inovatora;

*  uspehu i uspešnim ljudima;

*  Prihvatanje neuspeha kao faze ka uspehu;

*  Koja pitanja da postavim sebi ako hoću da budem preduzetnik?

RADIONICA  BR. 2: KAKO DA OBLIKUJEM SVOJU POSLOVNU IDEJU?

*  Šta je preduzetnička prilika, a šta ideja?

*  Veza između prilike i ideje?

*  Alati za stvaranje poslovnih ideja;

*  Razvoj poslovne ideje?

*  Testiranje poslovne ideje?

RADIONICA  BR. 3: KAKO DA IZABEREM PRAVI TRENUTAK ZA POKRETANJE SOPSTVENOG BIZNISA?

*  O odlučivanju uopšte;

*  Kako da znam da sam spreman za pokretanje sopstvenog biznisa?

*  Razvoj plana upravljanja poslovnim rizikom?

*  Preduzetničko mentorstvo;

*  Uticaj okruženja na pokretanje sopstvenog biznisa?

RADIONICA BR. 4: KAKO DA NAMAKNEM NOVAC ZA POKRETANJE SVOG BIZNISA?

*  Šta je važnije: ideja ili finansije?

*  Opšti pristup finansijskom aspektu biznisa?

*  Analiza mogućnosti za finansiranje sopstvenog biznisa?

*  Putevi i stranputice finansiranja svog biznisa?

*  Pregled dostupnih izvora finansiranja?

RADIONICA BR. 5: KAKO DA IZABEREM PRAVNI OBLIK U OKVIRU KOJEG ĆU POKRENUTI I RAZVIJATI SVOJ BIZNIS?

*  Pravni okvir za pokretanje sopstvenog biznisa u Srbiji;

*  Koje pravne forme osnivanja najviše koriste preduzetnici u Srbiji;

*  Prednosti i nedostaci pojedinih pravnih oblika;

*  Pravni aspekt biznisa i poslovni neuspeh.

*  Rizici rada “na crno”

RADIONICA BR. 6: KAKVE SU MOJE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA DRŽAVI?

*  Uopšte o porezima i doprinosima (poreska politika);

*  Prikaz poreza i doprinosa u Srbiji;

*  Institucije poreske politike;

*  Uredno vođenje knjiga – pretpostavka zdravog biznisa.

*  Pregled agencija za vođenje knjiga u Jablaničkom okrugu i cene njihovih usluga.

RADIONICA BR. 7: KAKO DA RAZVIJEM SVOJ BIZNIS PLAN?

*  O poslovnoj viziji i misiji

*  O poslovnoj strategiji i taktici;

*  O biznis planu;

*  Koji su standardni elementi biznis plana;

*  Primeri uspelih biznis planova.

RADIONICA BR. 8: MOJ PRVI BIZNIS PLAN!

*  Vežba izrade biznis plana;

*  Prezentacija urađenih biznis planova;

*  Diskusija.

RADIONICA BR. 9: MOJ PRVI RAZGOVOR O POKRETANJU  BIZNISA SA POTENCIJALNIM  KLIJENTOM, RODITELJIMA,BANKAREM, PREDSTAVNIKOM VLASTI!

*  O komunikaciji uopšte;

*  O poslovnom sastanku;

*  Razgovor o biznisu sa predstavnikom vlasti, direktorom banke, potencijalnim klijentom, roditeljem.

RADIONICA BR. 10: MOJA PRVA NAUČENA LEKCIJA IZ PREDUZETNIŠTVA – TVOJE PREDUZETNIČKO ISKUSTVO!

*  Šta zaista utiče na usvajanje preduzetničkih znanja i veština

*  Zajednička analiza procesa edukacije i sopstvene uloge u njemu

*  Naučene lekcije.

LISTA RADIONIČARA ZA PREDUZETNIČKU OBUKU

RADIONICA BR.1: KAKO DA PREPOZNAM PREDUZETNIKA U SEBI?

Radioničari:

°  Suzana Stanković-Ilić, psiholog (Gradska uprava za društvene delatnosti Leskovac)

°  Suzana Dimitrijević, dipl.prof.filozofije (EPuS Leskovac)

Gost radionice:

°  Dr Ivica Savić, vlasnik i direktor prvog privatnog Naučno-tehnološkog parka u centralnoj Srbiji

RADIONICA  BR. 2: KAKO DA OBLIKUJEM SVOJU POSLOVNU IDEJU?

Radioničari:

°  Ilija Zdravković, dipl.ecc (NSZ-Filijala Leskovac)

°  Suzana Dimitrijević, dipl. prof. filozofije (EPuS Leskovac)

Gost radionice:

°  Milivoje Jovanović, dipl.ecc, (ENECA – Programme Manager)

RADIONICA  BR. 3:  KAKO DA IZABEREM PRAVI TRENUTAK ZA POKRETANJE SOPSTVENOG BIZNISA?

Radioničari:

°  Ilija Zdravković, dipl.ecc (NSZ-Filijala Leskovac)

°  Suzana Dimitrijević, dipl. prof. filozofije (EPus Leskovac)

Gost radionice

°  Marko Nikolić, vlasnik i direktor firme “Rapid autoglass servis” (polaznik prethodnog tečaja preduzetničke obuke)

RADIONICA BR. 4: KAKO DA NAMAKNEM NOVAC ZA POKRETANJE SVOG BIZNISA?

Radioničari:

°  Danijela Arsić, dipl.ecc (NSZ-Filijala Leskovac)

°  Suzana Dimitrijević, dipl. prof. filozofije (EPuS Leskovac)

Gost radionice:

°  Snežana Radivojević, dipl.ecc (RPKLE)

RADIONICA BR. 5: KAKO DA IZABEREM PRAVNI OBLIK U OKVIRU KOJEG ĆU POKRENUTI I RAZVIJATI SVOJ BIZNIS?

Radioničari:

°  Danijela Arsić, dipl.ecc (NSZ-Filijala Leskovac)

°  Suzana Dimitrijević, dipl. prof. filozofije (EPuS Leskovac)

Gost radionice:

°  Zoran Simić, dipl. pravnik (Trgovinski sud Leskovac)

RADIONICA BR. 6: KAKVE SU MOJE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA DRŽAVI?

Radioničari:

°  Dejan Stanković, dipl.ecc (NSZ-Filijala Leskovac)

°  Suzana Dimitrijević, dipl. prof. filozofije (EPuS Leskovac)

Gost radionice:

°  Goran Petrović, vlasnik i direktor agencije “Sing”

RADIONICA BR. 7: KAKO DA RAZVIJEM SVOJ BIZNIS PLAN?

Radioničari:

°  Sanja Cvetković, pedagog (NSZ-Filijala Leskovac)

°  Suzana Dimitrijević, dipl. prof. filozofije (EPuS Leskovac)

Gost radionice:

°  Marko Šćepanović, vlasnik i direktor “Start Travel”

RADIONICA BR. 8: MOJ PRVI BIZNIS PLAN!

Radioničari:

°  Sanja Cvetković, pedagog (NSZ-Filijala Leskovac)

°  Suzana Dimitrijević, dipl.prof. filozofije (EPuS Leskovac)

Gost radionice:

°  Saša Nikolić, ekonomista (Banka Intesa)

RADIONICA BR. 9: MOJ PRVI RAZGOVOR O POKRETANJU BIZNISA SA POTENCIJALNIM KLIJENTOM, RODITELJIMA, BANKAREM, PREDSTAVNIKOM VLASTI!

Radioničari:

°  Suzana Stanković-Ilić, dipl. psiholog (Gradska uprava za društvene delatnosti Leskovac)

°  Suzana Dimitrijević, dipl. prof. filozofije (EPuS Leskovac)

Gost radionice:

°  Ivana Micić, dipl.ecc (Credit Agricole Bank)

RADIONICA BR. 10: MOJA PRVA NAUČENA LEKCIJA IZ PREDUZETNIŠTVA – TVOJE PREDUZETNIČKO ISKUSTVO!

Radioničari:

°  Suzana Stanković-Ilić, dipl.psiholog (Gradska uprava za društvene delatnosti Leskovac)

°  Suzana Dimitrijević, dipl.prof. filozofije (EPuS Leskovac)

Gost radionice:

°  Petar Veljković, vlasnik i direktor preduzeća “VP-TEX”

III CIKLUS STRUČNE PRAKSE  

“IZGRADI SVOJU KARIJERU”

U skladu sa sagledanim potrebama na tržištu rada, posebno poslodavcima koji imaju u planu proširenje posla, ili imaju posebne zahteve za radnim uslugama, ili se suočavaju sa problemom deficitarnih zanimanja na tržištu rada, ili su orijentisani na korišćenje radnih usluga mlade radne snage, ovaj segment preduzetničkog osnaživanja mladih odgovara na potrebe nezaposlenih mladih ljudi uzrasta od 19-30 godina koji su preduzetnički orijentisani prema ponudi sopstvenih radnih uslluga, tj. žele da ih razvijaju u skladu sa zahtevima tržišta rada.: Ovaj vid preduzetničkog osnaživanja mladih realizuje se u dve faze, i to kroz: :a) Tri dvočasovna predavanja o osnovnim pitanjima uspešnog konkurisanja na tržištu rada; i b) Radnu praksu uz mentorsku podršku poslodavca, odnosno odgovarajućeg stručnog lica, na poslovima  na kojima poslodavac procenjuje da će mu odmah, ili u neposrednoj budućnosti, uporedo sa proširenjem posla biti potrebni novi izvršioci. Ovaj segment osposobljavanja, koji je takođe na dobrovoljnoj osnovi, sastoji se od 198-časovne radne prakse (33 radna dana sa po 6 sati radne prakse dnevno) namenjenih licima koja su evidentirana kod NSZ-Filijala Leskovac. Po završetku stručne prakse, polaznici će dobiti odgovarajuće sertifikate, ući u sistem poslovnih preporuka koje razvija EPuS Leskaovac u okviru svoje partnerske i saradničke mreže i biti uključeni u dalje aktivnosti koje EPuS Leskovac realizuje u omladinskom sektoru .

Prilikom izbora kandidata primenjivaće se sledeći kriterijumi:

*  Polaznici su nezaposlene osobe radnog uzrasta od 19-30 godina;

*  Polaznici su prijavljeni kod NSZ – Filijala Leskovac;

*  Podjednaka zastupljenost osoba muškog i ženskog pola;

*  Srazmerna teritorijalna zastupljenost polaznika;

*  Među polaznicima se nalazi najmanje jedna osoba sa invaliditetom;

*  Među polaznicima se nalazi najmanje jedna osoba romske nacionalnosti.

*  U slučaju prijavljivanja večeg broja kandidata, prednost će imati lice koje duže čeka na posao.

Za polaznike van Leskovca predviđena je naknada putnih troškova

FAZA I: PRIPREMA ZA USPEŠNO KONKURISANJE NA TRŽIŠTU RADNIH USLUGA

PREDAVANJE BR. 1: TRŽIŠTE RADNIH USLUGA ZA MLADE – OSLOBAĐANJE PREDUZETNIČKOG POTENCIJALA!

*  O tržištu rada i njegovim institucijama u Srbiji;

*  Stanje i kretanja na tržištu rada, sa posebnim osvrtom na mlade;

*  Šta preduzima država na podsticanju zapošljavanja mladih;

*  Šta preduzima lokalna samouprava na podsticanju zapošljavanja mladih;

*  Budućnost standardnih formi zapošljavanja.

PREDAVANJE BR.2: AKTIVNO TRAŽENJE POSLA – OBEZBEĐENJE TRŽIŠTA ZA PLASMAN SOPSTVENE RADNE USLUGE!

*  Potencijal ljudskih resursa – Primarni izvor konkurentske prednosti savremenog preduzeća;

*  Konkurisanje za posao;

*  Aktivnosti usmerene na traženje posla;

*  Kako sačuvati posao;

*  Kako se izboriti sa gubitkom posla.

PREDAVANJE BR. 3: KARIJERA – IZGRADNJA PROFESIONALNOG IDENTITETA U SKLADU SA LIČNIM OSOBINAMA I POTREBAMA TRŽIŠTA RADA!

*  O konceptu karijernog razvoja;

*  Strateški okvir Srbije za sprovođenje koncepta karijernog razvoja;

*  Kako krenuti u susret svojoj karijeri;

*  Partnerstva socijalnih aktera u funkciji karijernog vođenja.

*  Kako uskladiti profesionalni i lični razvoj.

LISTA PREDAVAČA ZA STRUČNU PRAKSU

PREDAVANJE BR.1: TRŽIŠTE RADNIH USLUGA ZA MLADE – OSLOBAĐANJE POSLOVNOG POTENCIJALA!

Predavač: Marija Stevanović, dipl. pravnik (NSZ-Filijala Leskovac)

PREDAVANJE BR.2: AKTIVNO TRAŽENJE POSLA – OBEZBEĐENJE TRŽIŠTA ZA PLASMAN SOPSTVENE RADNE USLUGE!

Predavač: Snežana Radivojević, dipl.ecc (RPKLE)

PREDAVANJE BR. 3: KARIJERA – IZGRADNJA PROFESIONALNOG IDENTITETA U SKLADU SA LIČNIM OSOBINAMA I POTREBAMA TRŽIŠTA RADA!

Predavač: Suzana Stanković-Ilić, dipl. psiholog (Gradska uprava za društvene delatnosti)

FAZA II:  IZGRADNJA ODRŽIVE KONKURENTSKE POZICIJE NA TRŽIŠTU RADA

U proces stručnog osposobljavanja izabrani kandidati se uključuju na osnovu trojnog ugovora, koji zaključuju EPuS-Leskovac, kao nosilac projekta, poslodavac i polaznik stručne prakse. Stručna praksa obavlja se u trajanju od 198 sati (33 radna dana) i realizuje se uz  uz mentorsku podršku poslodavca, ili odgovarajućeg lica zaposlenog kod poslodavca. Za ovo vreme, procena je da će polaznik moći da stekne jasan uvid u zahteve radnog mesta za koje se priprema, ovlada neophodnim veštinama i znanjima i omogući poslodavcu da sagleda njegove mogućnosti za uključivanje u poslovne planove firme.

Za vreme provedeno na stručnoj praksi polaznik će, u skladu sa Zakonom o radu, imati uplaćene doprinose na ime osiguranja za slučaj povrede na radu (2% od propisane obračunske osnovice) i na ime zdravstvenog osiguranja (4% od propisane obračunske osnovice).

Za vreme provedeno na stručnoj praksi polaznici su dužni da, uz usmeravanje i pomoć mentora, svakodnevno vode dnevnik stručne prakse, koji je posebno osmišljen za ovu priliku.

Stručna praksa uključuje naknadu za troškove poslodavca, odnosno za rad mentora stručne prakse.

U sklopu ove faze za mentore stručne prakse predviđeno je organizovanje dvočasovnog interaktivnog predavanja na temu mentoringa:

PREDAVANJE: UVOD U PREDUZETNIČKI MENTORING

Predavač: Snežana Radivojević, dipl. ecc (RPKLE)

NAPOMENA: Program nije konačan, pa je do početka realizacije moguća izmena istog.

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i