+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

PROGRAM PREDUZETNIČKOG MENTORSTVA „PODELI SVOJE ZNANJE SA MLADIMA“

PROGRAM PREDUZETNIČKOG MENTORSTVA – „PODELI SVOJE ZNANJE SA MLADIMA“

UVODNE NAPOMENE

Ovaj Program urađen je u sklopu realizacije projekta „Evo prilike! Razvoj održivog mehanizma podsticanja i osnaživanja nezaposlenih mladih za ulazak u svet rada i biznisa u Jablaničkom okrugu”. Nosilac projekta u okviru koga je osmišljen  i realizuje se ovaj program je Evropski pokret u Srbiji – Leskovac, a partneri su Kancelarije za mlade u Lebanu, Vlasotincu i Bojniku, Gradska uprava za društvene delatnosti Leskovac, Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Leskovac i Regionalna privredna komora Leskovac. Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije,  i grupe lokalnih sponzora (preduzetnika).

Svrha Programa je da, putem mentorskog ciklusa, nadahne, ohrabri i podrži nezaposlene mlade ljude iz Leskovca, Lebana, Bojnika, Vlasotinca, Medveđe i Crne Trave da se aktivno uključe na tržište rada pokrećući sopstveni biznis, tj. samozapošljavajući se, ili zapošljavajući se u skladu sa potrebama tržišta rada. Cilj Programa je da mentori (20), nakon završene obuke za preduzetničko mentorstvo, podele svoje znanje i iskustvo sa nezaposlenim mladim ljudima, odnosno početnicima (50), i time im pruže značajnu pomoć i podršku u što boljem pozicioniranju na tržištu rada, odnosno pokretanju sopstvenog biznisa.

Osnov ovog Programa predstavljaju dva dokumenta koje je razvio i usvojio EPuS Leskovac, a to su Standardi preduzetničkog mentorstva i Kodeks preduzetničkog mentorstva.

Za ovu svrhu, Program preduzetničkog mentorstva, kao i Standarde i Kodeks, su pripremile i razradile: Suzana Dimitrijević, dipl.prof. filozofije, Snežana Radivojević, dipl.ecc.  i dr Danka Milojković.

II PROGRAM  OBUKE ZA PREDUZETNIČKO MENTORSTVO

Prema utvrđenom projektnom okviru, ovaj segment projekta treba da se realizuje u okviru  ciklusa od 8 tročasovnih edukativnih radionica sa 20 kandidata za preduzetničke mentore. Po završetku Programa obuke polaznici će dobiti odgovarajuće sertifikate.

Prilikom izbora kandidata primenjivaće se sledeći kriterijumi:

–          Visoka motivacija za rad sa mladima;

–          Poželjno je visoko obrazovanje;

–          Preduzetnička orijentacija;

–          Iskustvo u vođenju sopstvene firme ili ustanove;

–          Razvijene socijalne kompetencije;

–          Proporcionalna teritorijalna zastupljenost mentora.

Prema utvrđenom planu projektnih aktivnosti, predviđeno je da se nedeljno realizuju dve radionice u okviru ciklusa obuke.

S obzirom na to da će se radionice realizovati u Leskovcu, za polaznike van Leskovca predviđena je naknada putnih troškova u visini autobuske karte.

Program obuke za preduzetničko mentorstvo će se realizovati u okviru sledećih 8 radionica:

RADIONICA BR. 1: RAZUMETI MENTORSTVO

–          Razumevanje uloge mentora i mentorskog ciklusa;

–          Postulati preduzetničkog mentorstva;

–          Kodeks preduzetničkog mentorstva;

–          Kompetencije preduzetničkog mentora;

–          Ishodi preduzetničkog mentorstva.

RADIONICA BR. 2: VEŠTINE MENTORSTVA

–          Veštine efektivnog mentora;

–          Aktivno slušanje i posmatranje;

–          “Ja” govor i nenasilna komunikacija.

RADIONICA BR. 3: VEŠTINE MENTORSTVA 2

–          Asertivna komunikacija;

–          Davanje pozitivne povratne informacije.

RADIONICA BR. 4: ALATI I TEHNIKE MENTORSTVA

–          Korisni alati i tehnike mentorstva;

–          Kako uraditi SWOT analizu sopstvenih preduzetničkih potencijala;

–          Otvorena i zatvorena pitanja;

–          Pozitivno razmišljanje/koraci promene (alati).

RADIONICA BR. 5: RAD NA CILJEVIMA – KORACI KA USPEHU

–          Postavljanje ciljeva i definisanje vizije;

–          Stablo ciljeva/akcija;

–          Problemi – prepreke ili šanse;

–          Sanjati o uspehu.

RADIONICA BR. 6: MENTORSKA PODRŠKA U DOBROM POZICIONIRANJU NA TRŽIŠTU RADA

–          Strateško pozicioniranje;

–          Kako napisati odličan CV;

–          Kako napisati dobro motivaciono pismo;

–          Kako se pripremiti za razgovor sa poslodavcem.

RADIONICA BR. 7: MENTORSKA PODRŠKA U POKRETANJU SOPSTVENOG

BIZNISA

–          Strateško pozicioniranje;

–          Kako oblikovati i testirati svoju poslovnu ideju;

–          Pravni  aspekti pokretanja sopstvenog biznisa;

–          Finansijski aspekti pokretanja sopstvenog biznisa;

–          Kako napisati dobar biznis plan.

RADIONICA BR. 8: DINAMIKA MENTORSKOG CIKLUSA I IZVEŠTAVANJE

–          Dinamika i struktura mentorskog ciklusa;

–          Praćenje mentorskog ciklusa – upitnici za mentore i početnike;

–          Izveštaji sa mentorskih sesija;

–          Evaluacija mentorskog ciklusa

III PROGRAM MENTORSKOG CIKLUSA

Prema utvrđenom projektnom okviru, ovaj segment projekta podrazumeva tromesečni mentorski ciklus koji se odvija na mentorskim sesijama dva puta mesečno po dva sata. Svaki mentor koji je prošao obuku dobija 2-3 početnika kojima kroz mentorski proces pruža pomoć i podršku u boljem pozicioniranju na tržištu rada, odnosno u pokretanju sopstvenog biznisa. Važno je naglasiti da je za obe kategorije početnika važna preduzetnička orijentacija i aktivan odnos prema traženju/pokretanju posla. U tom smislu, preduzetničke veštine i znanja bitne su i za one mlade koji žele da poboljšaju svoju zapošljivost.

ORIJENTACIONE TEME MENTORSKIH SESIJA:

1)     Ugovor između mentora i početnika;SWOT analiza preduzetničkih potencijala;

2)     Rad na ciljevima i vizija;

3)     CV/biznis plan;

4)     Akcioni plan;

5)     Realizacija akcionog plana i korektivne mere;

6)     Nakon svega naučenog – šta dalje…?

Prilikom izbora kandidata za mentorski ciklus primenjivaće se sledeći kriterijumi:

–         Polaznici su nezaposlene osobe radnog uzrasta od 15-30 godina;

–         Polaznici su prijavljeni kod NSZ – Filijala Leskovac;

–         Polaznici su zainteresovani za preduzetničko aktiviranje;

–         Poželjno je da su polaznici prošli neku od obuka za preduzetništvo;

–         Podjednaka zastupljenost osoba muškog i ženskog pola;

–         Odgovarajuća teritorijalna zastupljenost polaznika (analogno učešću u nezaposlenosti na nivou Jablaničkog okruga);

–         Među polaznicima se nalazi osoba sa invaliditetom;

–         Među polaznicima se nalazi osoba romske nacionalnosti.

U slučaju prijavljivanja većeg broja kandidata, izbor će se izvršiti na osnovu redosleda prijavljivanja.

Svaki početnik dobija 12 sati mentorske podrške u oblasti koja je predmet njegovog preduzetničkog interesa.

Predviđeno je da se na početku i na kraju mentorskog ciklusa održe dva radna sastanka, gde će mentori, između ostalog, uraditi upitnike samoprocene i procene mentorskog ciklusa. Ovakve upitnike će uraditi i početnici, na početku i na kraju mentorskog ciklusa. Tokom čitavog trajanja mentorskog ciklusa, projektni tim za preduzetničko mentorstvo će ostvarivati kontinuirani uvid u odvijanje mentorskog ciklusa.  Predviđeno je da mentori pišu izveštaje sa svake sesije i dostavljaju ih projektnom timu na e-mail adresu epusles@gmail.com.

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i