+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

Projekat “Partnerstvom do dobre JAvne uprave“

IMG_0980

Predstavnici Evropskog pokreta Leskovac, učestvovali su na dvodnevnom konsultativnom sastanku za organizacije civilnog drušva koji je organizovao Centar za evropske politike i Evropski pokret u Srbiji.

Sastanak je organizovan u okviru projekta Partnerstvom do dobre JAvne uprave. Projekat treba da doprinese reformi javne uprave i unapređenju sistema javnih usluga u Srbiji. Cilj projekta je da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave koja je usmerena na građane i unapredi odgovornost nadležnih institucija i Vlade za kvalitet usluga koje pruža građanima. Projekt realizuju Evropski pokret u Srbiji (EpuS) i Centar za evropske politike, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Predstavnici Evropskog pokreta Leskovac, Milica Ristić i Nikola Cakić, zapaženo su učestvovali u interaktivnoj radionici sa predlogom mehanizama koji obezbeđuju kvalitet javnih usluga. Oni su predstavili trenutno stanje i probleme sa kojima se Organizacije civilnog društva susreću u ovoj oblasti I naveli moguće rezultate i aktivnosti kojima bi Evropski pokret Leskovac mogao da doprinese datoj temi.

IMG_0986

Principi Javne uprave podeljeni su u 6 oblasti:

1.Strateški okvir za reform javne uprave;

2.Razvijanje i koordinacija javnih politika;

3.Javna služba (javno-službenički sistem) I upravljanje ljudskim resursima:

4.Odgovornost;

5.Pružanje usluga;

6.Upravljanje javnim finansijama.

Apodiktično je da problemi u Javnoj upravi postoje. Nezainteresovanost organa Javne uprave, rigidnost, nekompetentnost, nepoverenje da će OCD moći da poboljša javne usluge, neinformisanost građana o sistemu javnih usluga, između ostalog, predstavljaju probleme sa kojima Javne uprave figuriraju danas.

IMG_0976

Povećana zainteresovanost organa Javne uprave može biti postignuta  razradom kriterijuma za merenje efikasnosti načelnika Javnih uprava (Pristup odozgo na dole) u saradnji sa organima lokalne vlasti. Edukacija načelnika Javnih uprava o metodologiji merenja efikasnosti i ocena efikasnosti rada Javnih uprava na osnovu rešenih predmeta predstavljaju aktivnosti koje implicitno poboljšavaju rad u Javnim upravama. Informisanje građana o aktivnostima OCD, najbolje ocenjenom načelniku i upravi, putem medija i interneta, može imati reperkusije na efikasnost poslovanja službenika u javnoj upravi. Ekstenzija svesti o radu Javne upave, može povećati kvalitet javnih usluga, zaključili su predstavnici Evropskog pokreta Leskovac.

IMG_0901

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i