+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

Promocija Istraživanja: Komentari, pitanja, predlozi, sugestije

Jovica Marinković, Direktor NSZ – Filijala Leskovac – Radi se o pokretanju inicijative koja usmerava pažnju svih nas na ključni problem Leskovca, a to je nezaposlenost, posebno nezaposlenost mladih. Grad Leskovac je uočio ovaj problem i ove godine je napravljen Lokalni akcioni plan zapošljavanja koji podrazumeva značajna ulaganja za unapređenje lokalne zaposlenosti, u čemu će učestvovati i NSZ. Predstoji utvrđivanje Kriterijuma za dodelu sredstava. Opasnost od manipulisanja brojem zaposlenih predviđeno je da se spreči onemogućavanjem pristupa sredstvima onim poslodavcima koji su u prethodnom periodu imali smanjenje ukupnog broja uposlenika. Uz sve probleme koje imamo, mi se suočavamo sa činjenicom da mladi ljudi koji pristižu iz obrazovnog procesa ne raspolažu veštinama koje se traže na tržištu rada. To je nešto sa čime bi morali da se suočimo, kako u daljoj realizaciji ovog projekta, tako i kada je reč o daljoj aktivnosti svih aktera ovog procesa. Takođe, što se tiče obezbeđenja sredstava, neophodno je da unapredimo našu organizovanost na regionalnom nivou kako bi na taj način približili svoje ciljeve evropskim fondovima. To se pre svega odnosi na potrebu za osnivanjem jednog međuopštinskog tela Juga Srbije sa funkcijom saveta za zapošljavanje. To nam aktueni Zakon o zapošljavanju omogućava i takvu mogoćnost bi trebalo da iskoristimo.

Nebojša Dimitrijević, Predsednik Lokalnog saveta zapošljavanja – Grad Leskovac je doneo Lokalni akcioni plan zapošljavanja koji podrazumeva ulaganje u razne oblike podrške zapošljavanju oko 80 miliona dinara. Kada je reč o visini ovih ulaganja grad Leskovac će napraviti najveći iskorak u odnosu na sve lokalne samouprave u zemlji. Predviđeno je sufinansiranje zapošljavanja od po 1.000 evra po osobi. Svi mladi sa najvišim prosekom biće zaposleni. Transparentnim radom i odgovornim odnosom prema sprovođenju utvrđenih ciljeva onemogućiće se praksa stranačkog zapošljavanja, tj. obezbediće se ravnopravan pristup svim nezaposlenim licima. Posebna pažnja u sklopu politike zapošljavanja biće posvećena mladim ljudima. Kada je reč o onome što je pokrenuto u okviru ove inicijative, nama nije potrebno da po svaku cenu prepisujemo ono što radi EU. Neke stvari koje smo uradili na taj način u zdravstvu, pokazale su se potpuno nefinkcionalnim (izabrani lekar i sl.). Potrebno je da ono što radimo bude prilagođeno našim lokalnim uslovima i specifičnostima. Ova inicijativa ne bavi se gradom u celini već samo Leskovcem i u tome je njen najveći nedostatak. Ona nije sagledala potrebe poljoprivrednog stanovništva, koje u ovoj lokalnoj zajednici predstavlja većinu. Inače, postoji spremnost za saradnju lokalne samouprave na ovim pitanjima, a sam Lokalni savet biće otvoren i za uključivanje nezaposlenih i predstavnika drugih relevantnih struktura u njegov rad.

Petar Veljković, privrednik 50 godina – Zbog neodgovornog odnosa vlasti u procesu privatizacije Leskovac je ostao u proteklih 20-ak godina bez 15 fabrika. Poljoprivreda nije niti može da bude kompenzacija za tako nešto. Ono što je Leskovcu neophodno da bi se pokrenule stvari sa mrtve tačke kada je reč o zapošljavanju to su investicije, investicije i investicije. Ovo što je urađeno sa Falkeom i Jurom je premalo da bi se napravio ozbiljniji iskorak. Pokretanje industrije je od suštinske važnosti. To je ono što ovaj grad ponovo može da uvede na ekonomsku kartu Srbije i Evrope.

Kata Stojanović, Predsednica udruženja građana “MS – Jablanički okrug” – Mi imamo kao društvo jako loša iskustva sa sufinansiranjem zapošljavanja. Svi oni koji su na taj način došli do posla, ostali su bez posla kada se prestalo sa beneficijama. To moramo da imamo u vidu kada razgovaramo o delovanju na ovom planu. Takođe, nije dobro da se ogromna sredstva slivaju za zapošljavanje u Preševu, a da se ne sagledava pozicija Juga srbije u celini. Segmentarni pristup ne može da da rezultate, s obzirom da je i Preševo integralni deo Juga Srbije i kao takvo se ne može razvijati niti razviti nezavisno od okruženja čiji je deo. Svakako, fondovi EU predstavljaju veliku šansu Leskovca i Juga Srbije u celini i tu šansu ne bi smeli nikako da propustimo.

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i