+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

Rezultati sprovedenog istraživanja i realizovanih radionica

REZULTATI SPROVEDENOG ISTRAŽIVANJA I REALIZOVANIH RADIONICA

U okviru projekta „Evropska škola bez granica“,  koji je realizovao Evropski pokret u Srbiji – Leskovac (EPuS Leskovac) u partnerstvu sa Tehničkom školom „Rade Metalac“ u Leskovcu, uz finansijsku podršku Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije, sprovedeno je istraživanje stavova srednjoškolaca Jablaničkog okruga o EU. Rezultati ovog istraživanja, čiji je cilj bio da utvrdi prisustvo predrasuda kod mladih o gubljenju nacionalnog i kulturnog identiteta pristupanjem EU, pokazali su da :

  1. Među srednjoškolcima postoji predrasuda da ćemo izgubiti nacionalni (41,2%) i kulturni identitet (37,8%) ulaskom u EU;
  2. 50, 8% mladih smatra da je EU nepravedna prema Srbima i da u EU „mali“ narodi propadaju (47,2%), da će nam uništiti slobode (44,7%), kao i da smo različiti svetovi gde niko nikoga ne razume (50,4%);
  3. S druge strane, veliki broj srednjoškolaca (60,1%) smatra da EU nudi više mogućnosti za školovanje i zapošljavanje mladih i da nam ulazak u EU otvara nove mogućnosti razvoja (53%), što je kontadiktorno prethodno iznetim stavovima mladih i ukazuje da mladi nisu u dovoljnoj meri informisani o EU i da se o EU ne razgovara dovoljno u porodici, školi i u vršnjačkoj grupi, što je potvrdila i sama anketa, jer se pokazalo da značajan broj mladih (37,4%) ne zna ili nema stav o tvrdnjama o Srbiji i EU iz upitnika i da oni nemaju priliku da razgovaraju o EU ni u porodici (44,3%), ni u školi (59,7%), ni u vršnjačkoj grupi (34,2%).

Pored istraživanja, u sklopu projekta, organizovano je i pet radionica pod nazivom „Ko smo mi, a ko su oni – možemo li zajedno, a da sačuvamo sebe“, kao i deset radionica u okviru ovogodišnjeg projekta „Daj šansu istini o Evropi“, na kojima je učestvovalo više stotina srednjoškolaca. Na radionicama, učenicima smo uspeli da interaktivnim metodama rada približimo načine i puteve koji nas vode do stereotipa i predrasuda, a koji nas lako odvuku u diskriminaciju, pa čak i nasilje. Radili smo aktivno i na prepoznavanju stereotipa i predrasuda kod samih sebe, kako bi se uspešno borili protiv njih i eliminisali ih u samom nastajanju.  Na radionicama su, takođe, potvrđeni rezultati iatraživanja, ali se i pokazalo da se postojeće predrasude kod mladih o EU mogu prevazići uz pomoć iskustvenih uvida do kojih se dolazi na samim radionicama. Na tim radionicama, interesantno je bilo to, da velika većina mladih misli da je engleski jezik službeni jezik u EU, kao i pitanje da li znaju ko je, od svih zemalja, Srbiji dao najviše bespovratne pomoći u prethodnih 16 godina. Većina je odgovorila da je to Rusija i bili su veoma iznenadjeni kada su čuli da je tu, na prvom mestu, zapravo Evropska unija sa blizu tri milijarde bespovratne pomoći, zatim SAD, pa Nemačka.

Dakle, ovo istraživanje i radionice ukazale su na neophodnost boljeg, sveobuhvatnog, objektivnog i kontinuiranog informisanja mladih o EU,  njenim institucijama, programima i vrednostima, kao i o mogućnostima koje Srbija i njeni građani imaju u toku procesa pridruživanja.

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i