+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

„SLIKA DRUGIH – STUDIJA“ OPŠTA ANALIZA

Ovaj dokument urađen je u okviru projekta MEET YOUR NEIGHBOURS 2, Radni paket br.2 – Intelektualni rezultat 1. „Slika drugih – studija“.
Izrada ovog dokumenta predstavlja završnu fazu realizacije seta kompleksnih aktivnosti kvalitativnog i dubinskog proučavanja glavnih problematičnih oblasti koje dovode do mržnje i podela između zemalja učesnica. Osvetljavajući mitologije koje veličaju svoje i omalovažavaju druge, ova analiza obezbeđuje kvalitetnu i verodostojnu saznajnu osnovu za rad na suzbijanju, otklanjanju i prevazilaženju ksenofobičnih predrasuda, stereotipa i drugih kulturnih barijera.
Cilj Opšte analize je da rezimira rezultate realizovanih nacionalnih analiza o ključnim aspektima kvalitetne interkulturalne komunikacije i razvoja interkulturalne osetljivosti mladih iz Republike Bugarske, Republike Srbije, Republike Turske, Republike Grčke, Republike Severne Makedonije i Republike Rumunije.

DESKTOP ANALIZA – ŠKOLA KAO INSTITUCIONALNI OKVIR I OKRUŽENJE ZA INTERKULTURALNU INTERAKCIJU (A.1A)
Cilj ovog segmenta Opšte analize je da se prikupe, identifikuju i interpretiraju relevantni podaci o školi kao instituciji koja treba da – kroz svoje nastavne planove i programe i specifične disciplinske forme – socijalizuje mlade ljude u skladu sa zvaničnim vrednosno-normativnim ustrojstvom, te da sankcioniše ispravnu upotrebu identifikacionih markera. Predmet analize je škola kao stub obrazovnog sistema Republike Bugarske, Republike Srbije, Republike Turske, Republike Grčke, Republike Severne Makedonije i Republike Rumunije.
U tu svrhu, sprovedeno je ispitivanje zvaničnih, izuzetno prosvećenih, ličnosti nacionalnog mišljenja i njihovog odnosa prema ideji građanstva i državnosti kroz diskurzivnu i sadržajnu analizu nastavnih planova i programa, udžbenika i nastavnih sredstava humanističkih predmeta Istorija i Književnost.
1.1. REPUBLIKA SRBIJA – Cilj nastave istorije u obrazovnom sistemu Republike Srbije je da doprinese razumevanju istorijskog prostora i vremena, istorijskih procesa i tokova, kao i razvijanju nacionalnog,
evropskog i svetskog identiteta i duha tolerancije kod učenika. Mladi, uočavajući uzročno posledične veze, izgrađuju razumevanje istorijskih procesa i tokova, ulogu istaknutih ličnosti u razvoji ljudskog društva i poznavanje nacionalne i opšte istorije, kao i istorije susednih naroda i država. Istorija se određuje kao:

  • nastavni predmet koji učenicima objašnjava pojmove iz društvene teorije i prakse (država, vladar, demokratija);
  • nastavni predmet koji pruža osnove za izgradnju nacionalnog identiteta;
  • nauka koja treba da obrazuje za demokratiju, mir i toleranciju, objašnjavanjem pojmova kao što su: rat, mir, izbori, stranke, opozicija, istorijski proces;
  • nauka koja treba da pruži elementarnu političku pismenost i političku kulturu;
  • nauka koja pruža osnove za usvajanje nacionalnih, regionalnih i svetskih kulturnih vrednosti.

Kompletni dokument možete preuzeti ovde.

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i