+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

U KORAK SA OBRAZOVNIM POTREBAMA MLADIH!

   

          

 

I O KOJIM I KAKVIM POTREBAMA JE REČ?

Potreba 1: Mogućnost obrazovnog izbora (individualna sloboda) – Život na jugu Srbije, u opštinama poput Leskovca, Vlasotinca, Lebana, Medveđe, Bojnika i Crne Trave, gde obrazovanje počinje i završava se po ceni osuđenosti na obrazovni oligopol Beograda, Novog Sada, Kragujevca i Niša, predugo nije pružao mogućnost mladima sa ovih prostora da svoj dom izaberu, pre svega kao svoje obrazovno, a potom i kao radno (poslovno) i životno odredište. Danas, kada dostupnost globalnog znanja svakome pruža mogućnost da se uzdigne iznad nasleđa nefunkcionalnog obrazovnog sistema i oligopolskog obrazovnog tržišta, mladima se može ponuditi privlačno lokalno obrazovno okruženje koje je njima blisko, personalizovano, neformalno i – globalno konkurentno. A pre svega takvo koje im omogućuju da bolje upravljaju svojim životima. Rezultati istraživanja,

Potreba 2: Izgradnja kompetencija (moć znanja) – U prošlosti, posao je ljude činio zapošljivim. Danas, pojedinac mora biti zapošljiv ne samo da bi našao posao, već da bi ga i zadržao. I dok je novozaposlenima potrebno vreme da znanja koja su stekli tokom školovanja sprovedu u delo, generičke kompetencije kao i preduzetnička kompetencija potrebne su im odmah. Štaviše, danas kada zaposleni u svom radnom veku promeni u proseku po 12 poslova , i kada se fokus sa onoga što je vidljivo sve više pomera na pojedinca i njegove skrivene sposobnosti, jasno je da je to bitan faktor, ne samo kada je reč o dobijanju posla, već i o zadržavanju radnog mesta, bezbolnom prelasku na novo radno mesto,  ili opstanku i napredovanju u pokrenutom biznisu. U dijagramima levo dat je odnos između osnovnih veština i (ne)povoljnosti ekonomskog položaja njihovih nosilaca.

Potreba 3: Osećaj pripadnosti zajednici učenja – Danas, kada je prihvatanje i primena koncepta celoživotnog učenja ono što predstavlja prvi, osnovni i najvažniji uslov individualnog i društvenog razvoja, pretnju tome predstavlja svako praktikovanje učenja, gde je „bubanje“ važnije od „razumevanja“ „pamćenja činjenica“ od „sposobnosti objašnjavanja“, „nametanja obrazovnog autoriteta“ od „obrazovne interaktivnosti“. Nema boljeg načina od lokalne ekspanzije neformalnog učenja i unapređenja lokalnog obrazovnog tržišta, da osoba koja se nalazi u stanju obrazovne potrebe doživi osećaj pripadnosti globalnoj, ali lokalno profilisanoj i kredibilnoj – zajednici učenja, gdej su edukatori i polaznici partneri na istom razvojnom zadatku. U tabelama levo dat je broj nezaposlenih u Jablaničkom okrugu (po lokalnim jedinicama) – grupe kod koje  su krajnje nezadovoljavajući svi aspekti pripadnosti zajednici učenja.

Potreba 4: Opuštenost u obrazovnom procesu – Umesto profesorocentričnog, krutog obrazovnog procesa mladima je potreban obrazovni proces koji je usmeren na polaznike, fleksibilan i personalizovan. Njihova iskustva proistekla iz striktne predmetne orijentacije postojećeg obrazovnog sistema potrebno je obogatiti sticanjem iskustva proisteklog iz primene problemske orijentacije i procesa zadovoljavanja  samoprocenjenih obrazovnih potreba. Potreban je takav obrazovni proces, gde se polaznik upušta u ponašanje kojem je osnovna svrha zadovoljstvo, a ne „golo“ ispunjavanje obaveze; gde su smeh i dobro raspoloženje prisutni kod svakog učesnika predmetnog događaja, a opuštenost i učenje osnovne karakteristike kreirane obrazovne atmosfere.

II KO SU INSTITUCIONALNI NOSIOCI SAVREMENOG PRISTUPA U ZADOVOLJAVANJU OBRAZOVNIH POTREBA MLADIH?

Tehnička škola Vlasotince
TŠ „Vožd Karađorđe“ Lebane
TŠ „Boško Krstić“ Bojnik
TŠ „Nikola Tesla“ Medveđa
TŠ „Milentije Popović“ Crna Trava

III KO SU ZAČETNICI STVARANJA OBRAZOVNOG TRŽIŠTA BUDUĆNOSTI?

Fotografije sa edukacija za sticanje statusa JPOA:

IV ŠTA SADRŽI NOVA USLUGA NA LOKALNOM OBRAZOVNOM TRŽIŠTU?

Program preduzetničkog zapošljavanja mladih „Aktivator“, koji već nekoliko godina zajednički razvijaju EPuS-Leskovac i pet gore navedenih tehničkih škola iz Vlasotinca, Lebana, Bojnika, Medveđe i Crne Trave je završen i nalazi se u fazi akreditacije kod Agencije za kvalifikacije Republike Srbije. Ukupno dvadeset dvoje predstavnika iz civilnog (6) i obrazovnog (16 profesora i direktora škola) sektora steklo je sertifikate Filozofskog fakulteta Beograd, kojima se potvrđuje njihova obučenost za rad sa odraslima. U toku je proces pripreme za akreditaciju i same akreditacije navedenog Programa kod Minisarstva prosvete. Mladi iz ovih lokalnih jedinica, njih 12500, od kojih je 15% na tržištu rada, dobiće mogućnost da koriste novi, akreditovani paket lokalno prilagođenih usluga neformalnog obrazovanja, koji sadrži tri programske komponente: (1) Program preduzetničke obuke „Zakorači ka svom biznisu“; (2) Program stručne prakse „Izgradi svoju karijeru“ i Program preduzetničkog mentorstva „Podeli svoje znanje sa mladima“. U tabeli koja sledi dat je dijagram inovativnog obrazovnog procesa koji će biti ponuđen mladima.

V KO PRUŽA FINANSIJSKU i MATRIJALNU PODRŠKU OVOM PODUHVATU?

Rad na  razvoju i primeni ove inovativne obrazovne usluge finansijski je podržala Švajcarska Vlada, u okviru E2E Programa „Znanjem do posla“, uz implementatorsku ulogu SIPRU tima Vlade RS i NIRAS IP CONSULT. Takođe, finansijsku podršku ovom poduhvatu do sada su pružile Opštine Vlasotince, Lebane i Bojnik.

 

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i