+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

U petak 26.02. održaće se III sastanak Multisktorske radne grupe za preduzetničko aktiviranje mladih

Pozivamo Vas na III sastanak Multisktorske radne grupe za preduzetničko aktiviranje mladih u Jablaničkom okrugu, koji će se održati 26.02.2016. godine u velikoj sali Regionalne privredne komore Leskovac, sa početkom u 12h.

Sastanak se organizuje u sklopu projekta “EVO PRILIKE! – Razvoj održivog mehanizma podsticanja i osnaživanja nezaposlenih mladih za ulazak u svet rada i biznisa u Jablaničkom okrugu”, koji zajednički realizuju EPuS Leskovac, KZM Lebane, Vlasotince i Bojnik, NSZ-Filijala Leskovac, Regionalna privredna komora Leskovac i Gradska uprava za društvene delatnosti Leskovac, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta RS.

Na sastanku će biti razmatran predlog zajedničke vizije i misije organizacija i institucija iz privatnog, civilnog i javnog sektora, zainteresovanih da uzmu učešće u osnivanju regionalnog klastera za preduzetničko aktiviranje mladih, kao i uloga obrazovnih institucija sa područja Jablaničkog okruga u tom procesu. S o bzirom da je reč o pionirskom poduhvatu, tj. delovanju usmerenom na pokretanje tržišnih sila u sektoru multisektorskih usluga za podsticanje preduzetničkog (samo)zapošljavanja mladih, promišljanje i okupljanje oko zajedničke vizije ima karakter i cilja koji je suštinski za razvoj tržišta na ovim prostorima, ali i sredstva koje je preduslov za pobopljšanje životnih izgleda svakog pojedinca  koji ovde živi.

Kao što Vam je poznato, aktiviranje preduzetničkog potencijala mladih, i na toj osnovi njihovo (samo)zapošljavanje, predstavlja jedan od suštinskih razvojnih izazova svake sredine, na koji se veoma uspešno može odgovoriti korišćenjem inovativnih pristupa zasnovanih na delovanju tržišnog mehanizma, korišćenju unutrašnjih činilaca razvoja, posebno lokalnih prednosti i specifičnosti, te primeni multisektorskog pristupa i integralnog upravljanja javnim politikama (omladinske, obrazovne, naučno-istraživačke politike, politike tržišta rada i zapošljavanja, preduzetničke politike, socijalne politike itd.).

Fokusirajući se na nezaposlene mlade sa preduzetničkim potencijalom kao ciljnu grupu, uvažavamo realnost korišćenja onog segmenta sopstvenog humanog kapitala koji raspolaže najvećim potencijalom kada je u pitanju kreativnost, energija i spremnost na rizik, ali koji i najviše trpi posledice prirodnog neiskustva, nedovoljno efiksnog i segmentiranog tržišta rada, te nereformisane normativno-pravne regulative.

U situaciji kada se na globalnom tržištu rada odvijaju procesi koji čitave regione demografski prazne, ostavljajući ih bez preduzetničkog i radnog podmlatka, izgradnja globalno konkurentnog lokalnog i regionalnog poslovnog okruženja po meri mladih predstavlja prvi, osnovni i najvažniji zadatak u suočavanju sa ovom vrstom izazova.

Pokrećući inicijativu za formiranje klastera za preduzetničku aktivaciju mladih, koju želimo da zajednički realizujemo, duboko smo ubeđeni da obezbeđujemo rešenje koje će doprineti da Jablanički region, tj. lokalne jedinice koje ga čine, poštedimo ovakve sudbine, a pre svega da ekonomsku snagu svoje sopstvene sredine tržišno valorizujemo u skladu sa njenim sveukupnim raspoloživim potencijalom.

AGENDA TREĆEG SASTANKA MULTISEKTORSKE RADNE GRUPE ZA PREDUZETNIČKO AKTIVIRANJE MLADIH U JABLANIČKOM OKRUGU

1130 – 1200       Registracija učesnika

1200  – 1210     Otvaranje skupa – Srđan Dimitrijević, predsednik EPuS-a  Leskovac

1210 – 1225    “Iskustva Regionalne privredne komore Leskovac u podršci vizionarskim pristupima preduzetnika” – mr Goran Jović, predsednik Regionalne privredne komore

1225 – 1240   “Predlog vizije i misije  klastera za preduzetničko aktiviranje mladih u Jablaničkom okrugu – dr Jelena Krstić, profesor na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Leskovac            

1240 – 1255     “Budućnost preduzetničkog obrazovanja u Jablaničkom okrugu iz ugla obrazovnih institucija – Slavoljub Stanojević, direktor TŠ “Rade Metalac”

1255 – 1400     Diskusija

1410 – 1420     Zaključna razmatranja

MODERATOR  – Ivana Micić, diplomirana menadžerka, direktorica Credit Agricole Bank u Leskovcu.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Capture-1

1516 17

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i