+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

U susret Evropskoj školi bez granica!

U četvrtak, 30.11.2017. godine, u svečanoj Sali TŠ „Rade Metalac“ u Leskovcu održana je konferencija „U SUSRET EVROPSKOJ  ŠKOLI  BEZ  GRANICA!“ kao završna aktivnost projekta „EVROPSKA ŠKOLA BEZ GRANICA! – Prevazilaženje predrasuda kod srednjoškolaca u Jablaničkom okrugu da će ulaskom u EU ljudi u Srbiji izgubiti nacionalni i kulturni identitet“,  koji u partnerstvu realizuju Evropski pokret u Srbiji – Leskovac i TŠ „Rade Metalac“, uz finansijsku podršku Ministarstva za evropske integracije Vlade republike Srbije.

Cilj konferencije bio je da se na nivou srednjoškolske zajednice u Jablaničkom okrugu, ali i svih relevantnih društvenih aktera, uspostavi zajednički okvir za preduzimanje konkretnih akcija na prevazilaženju predrasuda o EU, što podrazumeva – međusobni dijalog i zajednički dogovor.

Ovom događaju prethodilo je sprovođenje Istraživanja o predmetnim predrasudama u kome je učestvovalo 6,7% učenika sa ovog područja, organizovanje četiri info sesije u Leskovcu, Lebanu i Vlasotincu sa preko 250 učesnika, organizovanje pet edukativnih radionica sa 100 učesnika, te održavanje Panel diskusije  sa  70 učesnika.

Konferenciju je otvorila predstavnica Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije – Tamara Delić, pomoćnica ministra za komunikacije, obuku i pripremu srpske verzije pravnih tekovina Evropske Unije. Moderator konferencije bio je Srđan Dimitrijević, dipl.ecc, predsednik EPuS-a Leskovac. U svojstvu uvodničara, na konferenciji su  govorili:

–           mr Ivana Stanković, dipl. psiholog, rukovodilac savetovališta za mlade pri Dečjem dispanzeru („Srednjoškolska zajednica Jablaničkog okruga – KAKO PREVAZIĆI PREDRASUDE UČENIKA O EU?“);

–           Danko Danković, dipl. ing. mašinstva, pomoćnik direktora u TŠ „Rade Metalac“ („Škola, Jug Srbije i borba protiv predrasuda o EU – ŠTA PREDUZETI?“);

–           Suzana Dimitrijević, profesor filozofije, generalni sekretar EPuS-a Leskovac („Uloga civilnog društva u prevazilaženju predrasuda mladih o EU – OD ISTINE KA BUDUĆNOSTI!“);

–           Suzana Stanković Ilić, dipl. psiholog, psiholog u OŠ „Vasa Pelagić“ („Naučene lekcije iz rada sa srednjoškolcima Jablaničkog okruga na prevazilaženju predrasuda o EU – OD DOBRE PROJEKTNE KA DOBROJ OBRAZOVNOJ PRAKSI!“);

–           mr Goran Jović, dipl. pravnik, direktor PKS-Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog Upravnog okruga („Uključivanje privatnog sektora u borbu protiv predrasuda mladih o EU – OD SLOBODNOG POJEDINCA KA PREDUZETNIČKOM DRUŠTVU!“).

ZAKLJUČCI I PORUKE SA KONFERENCIJE

  1. Učesnici konferencije dele vrednosti (istina, otvorenost za različitosti, multisektorsko partnerstvo, razvojni pristup mladima itd.) na kojima je zasnovan projekat „Evropska škola bez granica“, saglasni su da problemi srednjoškolaca treba imaju prioritetan tretman u društvu i podržavaju iznete stavove pomoćnice ministra za evropske integracije i svih uvodničara.

  1. Rezultati postignuti u realizaciji projekta „Evropska škola bez granica“ predstavljaju izraz evropskog usmerenja relevantnih društvenih aktera u Jablaničkom okrugu, a pre svega zajedničkog saznanja da jedini pravi put do poboljšanja životnih izgleda svakog pojedinca koji živi na ovim prostorima vodi kroz reforme zasnovane na evropskom sistemskom okviru. Takođe, ovi rezultati – posebno imajući u vidu napredak koji je postignut u radu sa učesnicima radionica – predstavljaju podsticaj da se pokrenute aktivnosti nastave, intenziviraju i prošire na što veći broj učesnika.

  1. Podržava se Nacrt Akcionog plana srednjoškolske zajednice Jablaničkog okruga za prevazilaženje predrasuda mladih o EU kao zajednički okvir za dalji rad na rešavanju ovog problema.

  1. S obzirom na to da rezultati istraživanja variraju od škole do škole, izvesno je da se i u postojećoj situaciji, u zavisnosti od angažovanja upravljačkih i obrazovnih struktura u školama, može postići znatno više na ovom planu. Potrebno je da realizatori projekta svakoj od škola koje su učestvovale u istraživanju dostave nalaze o tome, te da se na toj osnovi mogu da razvijaju operativni planovi na nivou škola. U tom smislu, od izuzetnog je značaja da škole poput TŠ Vlasotince, TŠ „Rade Metalac“, Trgovinske škole Leskovac i drugih, koje su stekle iskustva u saradnji sa odgovarajućim strukturama EU, intenziviraju saradnju sa drugim školama u Jablaničkom okrugu.

  1. Upućuje se inicijativa Ministarstvu za evropske integracije da se donese Nacionalni akcioni plan za prevazilaženje predrasuda mladih o EU.

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i