+381 69 1291 494

epusles@gmail.com

Usavršavanje komunikacijskih veština partnera – Napredne tehnike poslovne komunikacije

Konsultantski tim Kuće klastera iz Niša održao je, za partnere na projektu „Budi drugačiji 2“, u petak, 02.06.2017. godine, još jedan trening na temu „Poslovna psihologija, kultura, etika i komunikacija“. Trening je vodila Katarina Stanković, dipl. psiholog, psihološki savetnik i poslovni kouč, konsultant Trening centra Kuće klastera.

U okviru teme „Napredne  tehnike poslovne komunikacije. Pregovaranje i zastupanje“ razmatrani su Komunikacijski stilovi i tipovi klijenata; Igre moći i Psihološki aikido; Definisanje osnovnog problema značaja pregovaranja; Faze pregovaranja ( Zagrevanje, Zaplet, stvaranje bondinga i njegovi tipovi; Faza postavljanja pitanja; Tipovi pitanja; Umetnost slušanja); BATNA I WATNA strategija; Harvardski model pregovaranja; kao i Proces zajedničkog zaključivanja, dogovaranja i zajedničkog odlučivanja.

Druga tema, „Rešavanje konflikata“, imala je za podteme Definiciju konflikta, Stavove učesnika u konfliktu i njihov značaj na ishod i rešavanje problema; Destruktivne i konstruktivne načine rešavanja konflikta; Asertivnost; Intra ili inter psihičke konflikte; Stres kao posledicu nerazrešenih konflikata; Stilove rešavanja konflikta i tipove ličnosti; Nadmetanje, Prilagođavanje, Izbegavanje, Kompromis, Saradnju; Tehnike aktivnog slušanja – kariku koja nedostaje, kao i  Manipulaciju – kao sve češći uzrok nerazrešavanja konflikata.

Najjači utisak sa ovog veoma uspelog treninga jeste da se poznatim temama bavilo na jedan novi način i da je to zaista bio napredni nivo bavljenja komunikacijskim veštinama. Ovaj trening stoga je veoma značajan za sve učesnike, partnere i implementatore projekta „Budi drugačiji 2“ i bitno su ojačani kapaciteti za razvoj i realizaciju modela za preduzetničko zapošljavanje mladih „Aktivator“.

 

Podelite objavu:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pretraga:

Kategorije:

Zeleno je cool
Zanimljivosti
Projekti
Pitali
Novosti
Naslovna

Izdvajamo:

Možda vas zanima i