EVROPSKI POKRET U SRBIJI - LESKOVAC


Srećni praznici!!!

image

EPuS Leskovac na Regionalnoj konferenciji Move.Link.Engage.

001

Regionalna konferencija “Move.Link.Engage. Novi modeli upravljanja na Zapadnom Balkanu”, Beograd Kakva je uloga civilnog društva u kreiranju javnih politika, a koji su dobri modeli njegove saradnje sa državama zapadnog Balkana, bio je fokus  regionalne konferencije, “Move.Link.Engage. New Modes of Governance in the Western Balkans”, koja je održana u Beogradu 8. i 9. decembra u organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnimPročitaj više…


Mi delotvorno reafirmišemo i nadgrađujemo vrednosti slobodne, otvorene i konkurentne lokalne zajednice, kakva je u Leskovcu izgrađivana do političkog isključivanja zemlje iz glavnog civilizacijskog toka.