EVROPSKI POKRET U SRBIJI - LESKOVAC


Održan I radni sastanak projektnih partnera sa konsultantom, PKS RPKL, 05.04.2017.

RPKLE 05.04.2017

U Plavoj sali Privredne komore Srbije – Regionalna privredna komora Leskovac, u sredu, 05.04.2017. održan je prvi radni sastanak partnera na projektu „Budi drugačiji 2“ sa stručnim timom „Kuće klastera“iz Niša – našim konsultantom za jačanje kapaciteta za razvoj i realizaciju modela za preduzetničko zapošljavanje mladih „Aktivator“, odnosno jačanje funkcija klastera «Aktivator» kao rezultirajuće organizacione inovacije našeg rada na tom planu.Pročitaj više…


Održan fokusgrupni intervju sa korisnicima programa koji su pokrenuli sopstveni posao ili se zaposlili

10

U ponedeljak, 20.03.2017. u Klubu „016“ održan je fokusgrupni intervju sa  sa korisnicima programa koji su pokrenuli sopstveni posao ili se zaposlili, a koji je sprovodio EPuS-a Leskovac, Prisutni su diskutovali o problemima koje su imali prilikom otvaranja radnji, traženju posla, koristi koje su imali od preduzetničke obuke i stručne prakse koju je sprtoveo EPuS Leskovac u prethodnim projektima, njihovoj saradnji saPročitaj više…


Mi delotvorno reafirmišemo i nadgrađujemo vrednosti slobodne, otvorene i konkurentne lokalne zajednice, kakva je u Leskovcu izgrađivana do političkog isključivanja zemlje iz glavnog civilizacijskog toka.