Novosti

Sada pregledate po kategoriji

 

Trčimo za preduzetnički jug Srbije – zajedno…!

Partneri na važnom poslu, a to je TRKA ZA PREDUZETNIČKI JUG SRBIJE, Kuća klastera iz Niša, EPuS Leskovac/Klaster Aktivator i VPŠSS Leskovac otvorili su 26. januara 2018. godine nove mogućnosti za srpsko-danski poslovni most koji će povezivati privrednike i investitore juga Srbije i Danske!

Poseta delegacije Ambasade Kraljevine Danske u Beogradu, na čelu sa N.E. Ambasadorom, otvaranje Trening centra za omladinsko preduzetništvo i razvoj klastera na VPŠSS Leskovac, Okrugli stolovi u Nišu i Leskovcu – otvorili su novo poglavlje volonterskog partnerskog projekta TRKE ZA PREDUZETNIČKI JUG SRBIJE.

Na Okruglom stolu u kabinetu gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića Danskom Ambasadoru i Ekonomskom savetniku DK Ambasade predstavljeno je pet kompanija – izvoznika iz Leskovca: PAPRIKA PLUS doo (začinska paprika, beli luk, balzamiko), BUDUĆNOST PROMET doo (užarija), KERAMIKA LESKOVAC doo (sanitarije), JUG-PROM  (drugi izvoznik u Srbiji zamrznutog voca i povrca i proizvodjac rakija) i FUNGO-JUG (prerađivač  voća, šumskih plodova i pečuraka).

Gradonačelnik Leskovca je upoznao goste sa investicionim mogucćnostima grada i tekućim investitorima i budućim planovima razvoja grada.

Dr Danka Milojković, direktor Kuće klastera je pozvala aktere ekonomskog razvoja sa područja grada Leskovca da podrže program TRKA ZA PREDUZETNIČKI JUG SRBIJE i učestvuju u izgradnji ljudskih kapaciteta kompanija za međunarodno poslovanje i podrže buduce B2B sastanke.

Most DK – Južna Srbija

  

U okviru programa TRKA ZA PREDUZETNIČKI JUG SRBIJE, Niška Kuća klastera u partnerstvu sa EPuS-om Leskovac/Aktivator klasterom i Visokom strukovnom poslovnom skolom u Leskovcu, organizuje susrete Danske Ambasade i privrednika u Nišu i Leskovcu.

Domaćini okruglih stolova „Saradnja Danske i Južne Srbije“ su Nišavski upravni okrug i Kabinet Gradonačelnika Grada Leskovca. Cilj je ponaći kanale distribucije i prodaje južnosrpskih kompanija u Danskoj i privući Danske investitore u Južnu Srbiju.

Učesnici okruglih stolova biće akteri klastera: javni, privatni i akademski sektor.

Nakon dva velika Danska programa na području juga Srbije: LEDIB i F&B, novi mehanizam saradnje DK-RS je usmeren na izvoznike i investitore.

U okviru posete Leskovcu Nj.E. Ambasador Danske otvoriće „Trening centar za omladinsko preduzetnistvo i klastere“, predmet donacije Kuće klastera Školi u okviru programa „TRKA ZA PREDUZETNIČKI JUG SRBIJE“.

Prioritet učešća imaju AKTIVNE ČLANICE KUĆE KLASTERA i partneri.

Građani predlažu – kako do dobre javne uprave

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

U sredu, 6. decembra 2017. godine, Evropski pokret u Srbiji Leskovac je organizovao interaktivnu radionicu sa građanima Leskovca pod nazivom „Građani predlažu – kako do dobre javne uprave“. Ovaj događaj je deo nacionalne kampanje „JA u centru pažnje“ u okviru koje  se prikupljaju povratne informacije građana o kvalitetu javnih usluga.

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

Cilj ove interaktivne radionice bio je da se omogući građanima Leskovca da analiziraju i ocene kvalitet usluga javne uprave, da iznesu svoje autentično mišljenje o tome i da predlože poboljšanja kvaliteta usluga  iz svog ugla. Ideja vodilja bila je da građani ne budu samo publika ili dekor kada se razgovara o važnim stvarima, već aktivni građani koji odlično znaju šta im je potrebno.

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

Učesnici radionice bili su: a) građani – korisnici primarne zdravstvene zaštite (različitih starosnih grupa); b) građani – roditelji dece predškolskog uzrasta i prvog razreda osnovne škole; c) građani – korisnici usluga policije (izdavanje ličnih dokumenata), d) građani – korisnici ostalih usluga javne uprave (organi lokalne samouprave, republičke institucije).

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

Građani – učesnici radionice, oduševili su organizatore svojom ozbiljnošću i posvećenošću u realizaciji radionice, a i svojom kreativnošću u izlistavanju ideja za poboljšanje kvaliteta javnih usluga. Cilj radionice u potpunosti je ostvaren.

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

Gosti radionice bili su Katarina Tadić, ekspertkinja na projektu i istraživačica iz Centra za evropske politike, Beograd i novinarska ekipa iz agencije Beta koja je snimila čitav događaj.

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

Kampanja “JA u centru pažnje” je deo projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“ koji se sprovodi sa ciljem poboljšanja kvaliteta javnih usluga finansiranih novcem poreskih obveznika. Projekat realizuju Evropski pokret u Srbiji i Centar za evropske politike, sa još 12 lokalnih organizacija,  uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, američke vladine agencije.

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

foto Beta/Emil Vaš

Građani Grdelice o kvalitetu javnih usluga

EPuS Leskovac je u četvrtak, 30. novembra 2017. godine, u centru Grdelice, organizovao javnu manifestaciju JA u centru pažnje, u okviru koje su prikupljane povratne informacije  građana o kvalitetu javnih usluga.

Cilj ove manifestacije je da institucije javne uprave i donosioci odluka uvide sa kojim se sve problemima građani susreću prilikom korišćenja javnih usluga, a koje javne usluge dobro funkcionišu u praksi.

Građani Grdelice pozdravili su ovu akciju, jer se svakodnevno susreću sa brojnim problemima i bili su veoma zadovoljni što imaju priliku da o tome otvoreno govore.

Kampanja “JA u centru pažnje” je deo projekta “Partnerstvom do dobre JAvne uprave” koji se sprovodi sa ciljem poboljšanja kvaliteta javnih usluga finansirane novcem poreskih obveznika. Projekat realizuju Evropski pokret u Srbiji i Centar za evropske politike, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, američke vladine agencije. EPuS Leskovac je lokalni partner na projektu za Leskovac.

U susret Evropskoj školi bez granica!

U četvrtak, 30.11.2017. godine, u svečanoj Sali TŠ „Rade Metalac“ u Leskovcu održana je konferencija „U SUSRET EVROPSKOJ  ŠKOLI  BEZ  GRANICA!“ kao završna aktivnost projekta „EVROPSKA ŠKOLA BEZ GRANICA! – Prevazilaženje predrasuda kod srednjoškolaca u Jablaničkom okrugu da će ulaskom u EU ljudi u Srbiji izgubiti nacionalni i kulturni identitet“,  koji u partnerstvu realizuju Evropski pokret u Srbiji – Leskovac i TŠ „Rade Metalac“, uz finansijsku podršku Ministarstva za evropske integracije Vlade republike Srbije.

Cilj konferencije bio je da se na nivou srednjoškolske zajednice u Jablaničkom okrugu, ali i svih relevantnih društvenih aktera, uspostavi zajednički okvir za preduzimanje konkretnih akcija na prevazilaženju predrasuda o EU, što podrazumeva – međusobni dijalog i zajednički dogovor.

Ovom događaju prethodilo je sprovođenje Istraživanja o predmetnim predrasudama u kome je učestvovalo 6,7% učenika sa ovog područja, organizovanje četiri info sesije u Leskovcu, Lebanu i Vlasotincu sa preko 250 učesnika, organizovanje pet edukativnih radionica sa 100 učesnika, te održavanje Panel diskusije  sa  70 učesnika.

Konferenciju je otvorila predstavnica Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije – Tamara Delić, pomoćnica ministra za komunikacije, obuku i pripremu srpske verzije pravnih tekovina Evropske Unije. Moderator konferencije bio je Srđan Dimitrijević, dipl.ecc, predsednik EPuS-a Leskovac. U svojstvu uvodničara, na konferenciji su  govorili:

–           mr Ivana Stanković, dipl. psiholog, rukovodilac savetovališta za mlade pri Dečjem dispanzeru („Srednjoškolska zajednica Jablaničkog okruga – KAKO PREVAZIĆI PREDRASUDE UČENIKA O EU?“);

–           Danko Danković, dipl. ing. mašinstva, pomoćnik direktora u TŠ „Rade Metalac“ („Škola, Jug Srbije i borba protiv predrasuda o EU – ŠTA PREDUZETI?“);

–           Suzana Dimitrijević, profesor filozofije, generalni sekretar EPuS-a Leskovac („Uloga civilnog društva u prevazilaženju predrasuda mladih o EU – OD ISTINE KA BUDUĆNOSTI!“);

–           Suzana Stanković Ilić, dipl. psiholog, psiholog u OŠ „Vasa Pelagić“ („Naučene lekcije iz rada sa srednjoškolcima Jablaničkog okruga na prevazilaženju predrasuda o EU – OD DOBRE PROJEKTNE KA DOBROJ OBRAZOVNOJ PRAKSI!“);

–           mr Goran Jović, dipl. pravnik, direktor PKS-Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog Upravnog okruga („Uključivanje privatnog sektora u borbu protiv predrasuda mladih o EU – OD SLOBODNOG POJEDINCA KA PREDUZETNIČKOM DRUŠTVU!“).

ZAKLJUČCI I PORUKE SA KONFERENCIJE

 1. Učesnici konferencije dele vrednosti (istina, otvorenost za različitosti, multisektorsko partnerstvo, razvojni pristup mladima itd.) na kojima je zasnovan projekat „Evropska škola bez granica“, saglasni su da problemi srednjoškolaca treba imaju prioritetan tretman u društvu i podržavaju iznete stavove pomoćnice ministra za evropske integracije i svih uvodničara.

 1. Rezultati postignuti u realizaciji projekta „Evropska škola bez granica“ predstavljaju izraz evropskog usmerenja relevantnih društvenih aktera u Jablaničkom okrugu, a pre svega zajedničkog saznanja da jedini pravi put do poboljšanja životnih izgleda svakog pojedinca koji živi na ovim prostorima vodi kroz reforme zasnovane na evropskom sistemskom okviru. Takođe, ovi rezultati – posebno imajući u vidu napredak koji je postignut u radu sa učesnicima radionica – predstavljaju podsticaj da se pokrenute aktivnosti nastave, intenziviraju i prošire na što veći broj učesnika.

 1. Podržava se Nacrt Akcionog plana srednjoškolske zajednice Jablaničkog okruga za prevazilaženje predrasuda mladih o EU kao zajednički okvir za dalji rad na rešavanju ovog problema.

 1. S obzirom na to da rezultati istraživanja variraju od škole do škole, izvesno je da se i u postojećoj situaciji, u zavisnosti od angažovanja upravljačkih i obrazovnih struktura u školama, može postići znatno više na ovom planu. Potrebno je da realizatori projekta svakoj od škola koje su učestvovale u istraživanju dostave nalaze o tome, te da se na toj osnovi mogu da razvijaju operativni planovi na nivou škola. U tom smislu, od izuzetnog je značaja da škole poput TŠ Vlasotince, TŠ „Rade Metalac“, Trgovinske škole Leskovac i drugih, koje su stekle iskustva u saradnji sa odgovarajućim strukturama EU, intenziviraju saradnju sa drugim školama u Jablaničkom okrugu.

 1. Upućuje se inicijativa Ministarstvu za evropske integracije da se donese Nacionalni akcioni plan za prevazilaženje predrasuda mladih o EU.

Srednjoškolska zajednica Jablaničkog okruga – Licem u lice sa EU

Konferencija za novinare 13.11.2017.

Konferencija za novinare 13.11.2017.

U svečanoj Sali Tehničke škole „Rade Metalac“ u Leskovcu, 13. novembra održana je Panel diskusija  na temu „INTERKULTURALNOST – ŽIVETI ZAJEDNO A BITI SVOJ“, u organizaciji EPuS-a Leskovac i Tehničke škole „Rade Metalac“, partnera na projektu „Evropska škola bez granica – Prevazilaženje predrasuda kod srednjoškolaca u Jablaničkom okrugu da će ulaskom u EU ljudi u Srbiji izgubiti nacionalni i kulturni identitet“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije.

Panel diskusija

Panel diskusija

U svojstvu panelista, učesnicima događaja obratili su se: Suzana Dimitrijević, dipl. prof. Filozofije („Srednjoškolska zajednica Jablaničkog okruga – Licem u lice sa EU“), mr Ivana Stanković, psiholog i psihoterapeut, rukovodilac savetovališta za mlade („Predrasude o EU i životni izgledi srednjoškolaca Jablaničkog okruga“), mr Goran Jović, dipl. pravnik, direktor PKS-Regionalna privredna komora Jablaničkog i Pčinjskog Upravnog okruga („Da li nas narodi EU omalovažavaju?“),  i Milivoje Đorđević, dipl. ing. mašinstva, direktor Tehničke škole Vlasotince („Informisanost o EU i obrazovni proces u Tehničkoj školi u Vlasotincu“). Moderator panela bio je Slavoljub Stanojević, dipl. ing. mašinstva, direktor TŠ „Rade Metalac“.

Panel diskusija

Panel diskusija

Na panelu su predstavljeni rezultati Istraživanja stavova srednjoškolaca Jablaničkog okruga o EU, koje su sproveli EPuS Leskovac i TŠ „Rade Metalac“. Ovo istraživanje odnosi se na utvrđivanje stavova srednjoškolaca o Evropskoj uniji, tačnije na procenu prisustva predrasuda o gubljenju nacionalnog i kulturnog identiteta Srbije pristupanjem EU.

Ivana Stanković

Ivana Stanković

Autori istraživanja su Suzana Dimitrijević, profesor filozofije i Ivana Stanković, psiholog  i psihoterapeut.  U realizaciji istraživanja, osim njih, učestvovali su i Slavoljub Stanojević, direktor Tehničke škole „Rade Metalac“ iz Leskovca i Tamara Nikolić, profesor te škole. Uzorak istraživanja je činilo 553 srednjoškolaca  iz drugog, trećeg i četvrtog razreda iz 16 srednjih škola u Jablaničkom okrugu (Leskovac, Lebane, Bojnik, Vlasotince, Medveđa).

Suzana Dimitrijević

Suzana Dimitrijević

Analiza rezultata istraživanja pokazuje da je među srednjoškolcima Jablaničkog okruga prisutna predrasuda da će građani Srbije ulaskom u EU izgubiti svoj nacionalni (41,2%)  i kulturni (37,8%) identitet. Oko trećine ispitanika nema stav, odnosno, nije sigurno po pitanju gubljenja nacionalnog (30,6%) i kulturnog (32,7%). U odnosu na to, manji broj ispitanika smatra da ulaskom u EU građani Srbije neće izgubiti svoj nacionalni (28,2%) i kulturni (29,5%) identitet.

Info sesija u TŠ Rade Metalac

Info sesija u TŠ Rade Metalac

Veliki broj srednjoškolaca Jablaničkog okruga ne zna, ili nema stav (nije sigurno) o tvrdnjama o Srbiji i EU. To pokazuje podatak da je, za svih 27 tvrdnji iz upitnika, u proseku 37,4% njih (u rasponu 21,3%-59,7%) odgovorilo da nije sigurno u to da li su one tačne ili ne. To, opet, ukazuje da oni nisu dovoljno informisani o EU i evropskim integracijama Srbije.

Info sesija u Tehničkoj školi u Lebanu

Info sesija u Tehničkoj školi u Lebanu

Po pitanju njihove percepcije o stavovima njihovih roditelja, profesora i vršnjaka o EU, podaci govore da se ne razgovara dovoljno o tome ni u vršnjačkoj grupi, ni u kući, ni u školi – 34,2% njih ne zna kakvi su stavovi njihovih vršnjaka, 44,3% njih ne zna kakvi su stavovi njihovih roditelja i 59,7% njih ne zna kakvi su stavovi njihovih profesora.

Info sesija u Trgovinsko-ugostiteljskoj školi

Info sesija u Trgovinsko-ugostiteljskoj školi

Može se reći da je prisutan evro-skepticizam, kao i elementi predrasuda kod ovih srednjoškolaca, sudeći po tome da 50,8% njih smatra da je EU nepravedna prema Srbima, da u EU ’mali’ narodi propadaju (47,2%), da su narodi iz EU uobraženi, a da nas omalovažavaju (48,6%), da EU nudi med i mleko, a da će nas samo iskoristiti (51%), da će nam EU umanjiti slobode (44,7%), da će EU uništiti naš nacionalni identitet (41,2%), i da smo različiti svetovi gde niko nikoga ne razume (50,4%).

Info sesija u Tehničkoj školi u Vlasotincu

Info sesija u Tehničkoj školi u Vlasotincu

Međutim, prisutan je i evro-entuzijazam u značajnoj meri, jer čitavih 60,1% njih smatra da EU otvara mogućnosti za mlade, da EU poštuje različitosti svakog naroda (43,1%), da EU podržava različite veroispovesti (52,6%), i da nam ulazak u EU otvara mogućnost razvoja (53%).

Prva radionica o EU

Prva radionica o EU

Ovim istraživanjem je osvetljena potreba za boljim informisanjem  mladih o evropskim integracijama Srbije, što je zadatak pre svega za škole i medije, jer jedino dobra informisanost i činjenice mogu pomoći da se prevaziđu predrasude koje postoje.

Druga radionica o EU

Druga radionica o EU

O Srbiji i EU, o predrasudama i činjenicama razgovaralo se (Suzana Dimitrijević, Ivana Stanković i Srđan Dimitrijević) sa mladima na info sesijama u četiri srednje škole Jablaničkog okruga (TŠ Rade Metalac Leskovac, Trgovinsko-ugostiteljska škola Leskovac, Tehnička škola Lebane i Tehnička škola Vlasotince). Ti razgovori u velikoj meri su potvrdili i potkrepili rezutate sprovedenog istraživanja, ali i pokazali da u otvorenom razgovoru, uz ukazivanje na činjenice o EU i evropskim integracijama Srbije, može da se napravi pomak u prevazilaženju predrasuda.

Treća radionica o EU

Treća radionica o EU

Najzad, održano je i pet radionica sa stotinak srednjoškolaca na temu „Ko smo mi, a ko su oni – možemo li zajedno, a da sačuvamo sebe?“, koje su vodile su Suzana Stanković Ilić, psiholog i Suzana Dimitrijević, profesor filozofije. Na ovim radionicama su takođe potvrđeni rezultati iatraživanja, ali se i pokazalo da se postojeće predrasude kod mladih o EU mogu ’poljuljati’ uz pomoć iskustvenih uvida do kojih se dolazi na radionicama, zahvaljujući specifičnim metodama i oblicima rada.

Četvrta radionica o EU

Četvrta radionica o EU

Zaključak ove panel diskusije, do koga su zajedno došli svi učesnici –  uvodničari, učenici, profesori i građani, jeste da se o tako važnoj temi, kao što je ta kako ćemo živeti u budućnosti, mora mnogo više razgovarati, naročito sa mladima koji su na samom početku života. Mediji, kao najmoćniji kreatori javnog mnjenja, i škola, imaju tu posebno važnu ulogu. Mladi učesnici panela dali su svoje predloge na koje sve načine možemo nadalje zajedno da se borimo protiv predrasuda o EU i da poboljšamo informisanje o evropskim integracijama Srbije:

 • Studijske posete za mlade zemljama članicama EU;
 • Vršnjačke radionice o EU;
 • Bolje informisanje na časovima Građanskog vaspitanja, ali i na ostalim časovima;
 • Nastavak ovog projekta sa što više aktivnosti sa mladima (radionice, info sesije);
 • Portal o EU za mlade;
 • Umrežavanje;
 • Razmena učenika, bratimljenje škola, što više putovanja u druge zemlje.
Peta radionica o EU

Peta radionica o EU

Počinje mentorska podrška za mlade buduće preduzetnike!

Nedavno su uspešno privedene kraju preduzetnička obuka i stručna praksa u okviru programa „Zakorači ka svom biznisu, ostvari svoju karijeru!“ iz projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Ovaj program pohađali su mladi ljudi sa teritorije Jablaničkog okruga koji žele da pokrenu svoj biznis, ali i oni koji žele da se što uspešnije pozicioniraju na tržištu rada i ponude poslodavcima svoje inovativne radne usluge kao sasvim drugačiji, posebni kandidati.

Preduzetnička obuka sastojala se od deset tročasovnih tematskih radionica, na kojima su mladi budući preduzetnici otkrivali ’tajne’ preduzetništva, ali i osnaživali svoje preduzetničke potencijale. Veoma uspešnom radu doprineli su mladi svojom zainteresovanošću i aktivnim odnosom, kao i izuzetni predavači-radioničari i gosti radionica, koji su podelili sa mladima svoje veliko znanje i iskustvo.

Stručna praksa trajala je trideset i tri radna dana, što nije mnogo, ali izvesno je da će se ponoviti prošlogodišnje iskustvo i da će nekoliko mladih uskoro zasnovati radni odnos upravo kod poslodavaca kod kojih su bili na praksi.

Istovremeno se odvijalo i treće po redu mentorsko usavršavanje, u vidu pet tematskih radionica, na kojima su mentori nadogradili i ’izbrusili’ svoje veštine preduzetničkog mentorstva. Ovaj mentorski tim, koji se sastoji od dvadesetak mentora, sada već predstavlja moćnu i delotvornu podršku, na koju mladi mogu da računaju na svom ulasku u svet rada i biznisa.

Ovih dana počinje mentorska podrška za mlade buduće preduzetnike, u kojoj će učestvovati 21 mentor i 60 mladih ljudi. To su polaznici preduzetničke obuke i stručne prakse, ali i drugi nezaposleni mladi ljudi koji žele da poboljšaju svoje izglede za posao na ovaj način.

Uspešni u komunikaciji – uspešni u poslu!

Poslednje dve radionice preduzetničke obuke za mlade, održane u četvrtak, 12. oktobra i utorak, 17. oktobra, bile su posvećene unapređenju komunikacijskih veština. Radionice su bile pod nazivima „Kako da znam da smo se razumeli u poslu?“ i „Kako da se u poslovnoj komunikaciji svi osećamo dobro?“.

Teme koje su se obrađivale na ovim radionicama bile su: Kako da pristupim poslovnoj komunikaciji? Kako da uspostavim efektivnu komunikaciju u poslu? Kako da unapredim veštine i tehnike poslovnog komuniciranjja? Kako da se suočim sa spoljašnjim uticajima na poslovnu komunikaciju? Kako da smanjim strah, stres, stidljivost, tremu …?

Obrađene su i teme: Kako da praktikujem komunikaciju od koje me neće boleti glava? Kako da znam da praktikujem dobru komunikaciju? Kako da svoju komunikaciju prilagodim datoj komunikacionoj situaciji? Kako da unapredim veštine i tehnike asertivne komunikacije? Kako da pregovaram u svom poslovnom životu?

U opuštenoj i izrazito interaktivnoj atmosferi na ovim radionicama zaokružena je priča preduzetničke obuke „Zakorači ka svom biznisu!“. Mladi budući preduzetnici informisani su, ohrabreni i osnaženi da naprave prvi korak ka ostvarenju svog poslovnog sna.

Ove dve radionice veoma uspešno je vodila Suzana Stanković Ilić, psiholog, koja je sa mladima podelila svoje veliko znanje i iskustvo u usavršavanju komunikacijskih veština.

Program „Zakorači ka svom biznisu!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Kako ’obući’ svoj biznis u dobro pravno odelo?

Osma radionica preduzetničke obuke za mlade, iz programa „Zakorači ka svom biznisu!“, na temu „Kako da svoj biznis ’obučem’ u dobro pravno odelo?“ održana je 10. oktobra 2017. godine.

Na ovoj radionici mladi su se bavili temama: Kako da odgovorim na etičke izazove poslovanja? Kako da izaberem pravno-organizacioni oblik svog biznisa? Kako da izgradim pravni okvir svog biznisa? Kako da zaštitim svoje poslovne interese kroz ugovore? Kako zakon sankcioniše „rad na crno“?

Radionicu je veoma uspešno vodila Milena Andrejević, mlada pravnica i advokatica. Sagledavajući potrebe mladih budućih preduzetnika, vešto je balansirala neophodne informacije i teoriju sa praktičnim pitanjima izbora pravno-organizacionog oblika biznisa koji se pokreće. Posebnu pažnju posvetila je pitanjima dobre poslovne etike.

Program „Zakorači ka svom biznisu!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Preduzetnički mentori ’plivaju’ u Plavom okeanu…

Kakva se to bitka bije između dve savremene poslovne filozofije – kako je plivati u Crvenom, a kako u Plavom okeanu – o ovome su raspravljali mentori na novoj radionici usavršavanja preduzetničkog mentorstva, u okviru programa „Podeli svoje znanje sa mladima!“

Na radionici su razmatrane sledeće teme: Kako da se, umesto od borbe za udeo u postojećem tržišnom kolaču – profitira od „veće torte“? Kako da se stvori neometan tržišni prostor? Kako da se poveća sopstvena poslovna prilika uz smanjenje rizika? Koje alate koristiti ako se želi učiniti svoju konkurenciju nevažnom? Ko bi mogao da inspiriše na tom putu? Zašto su ciljevi nulti korak? Kibernetički mehanizam; Longitudinalna studija; Zašto ljudi ne zacrtavaju sebi ciljeve? Ugovor sa sobom; Pismo mentoru.

U ovoj dinamičnoj radionici, baveći se umetnošću dobrog definisanja ciljeva, mentori su posebno uživali u vežbi „Fokus na preprekama – fokus na ciljevima“.

Program „Podeli svoje znanje sa mladima!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.