Budi drugačiji 2

Sada pregledate po kategoriji

 

Završni događaj projekta „Budi drugačiji 2!“

Zadovoljstvo zajedničkim uspešnim radom i odličnom saradnjom obeležilo je završni događaj projekta „Budi drugačiji 2! – Potvrđivanje skalabilnosti modela Aktivator kroz izgradnju implementacionih kapaciteta u skladu sa zahtevima povećanog broja korisnika iz Jablaničkog okruga“ koji se odigrao 30. januara 2018. godine u velikoj Sali PKS regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga.

Polaznicima preduzetničke obuke i stručne prakse, mentorima i mentijima, kao i partnerima na projektu, predstavljeni su „Standardi kvaliteta i postignuća podrške modela Aktivator“, dokument koji je razvijen u okviru projekta i koji predstavlja završni ’kamen’ u građevini preduzetničke podrške mladima Jablaničkog okruga.

Realizacijom projekta „Budi drugačiji 2!“ ostvareni su sledeći rezultati:

  • Potvrđena je skalabilnost modela „Aktivator“, čija je primena u Jablaničkom okrugu povećala izglede mladih za ulazak u svet rada sa 16,6% na 71,2%.
  • Postignuta je puna i efikasna primena modelovanog koncepta „inovacija vrednosti“, koji istovremeno zadovoljava potreba korisnika za većom mogućnošću izbora, razvojem kompetencija, delotvornim učenjem i pripadnošću preduzetničkoj zajednici.

  • Kroz davanje podsticaja, aktivno informisanje, različite vidove edukacije i poslovno povezivanje, u okviru projektnog ciklusa ostvaren je uticaj na 7% ciljne grupe.
  • Organizovane su 3 fokus grupe sa 36 ispitanika, tj. komparativno sagledani i ugrađeni u model zahtevi uspešnih, manje uspešnih i budućih korisnika.
  • Realizovan je 4-mesečni, posebno osmišljeni, konkretnim potrebama prilagođeni Program izgradnje kapaciteta, gde su svi partneri (12) i implementatori (19) modela „Aktivator“ stekli odgovarajuće sertifikate i unapredili organizovanost klastera „Aktivator“ kroz učešće u treninzima i mentoringu referentne konsultantske kuće.
  • Organizovano je: 6 javnih događaja sa 300 učesnika (256 mladi; 44 – drugi stejkholderi); 11 tročasovnih radionica preduzetničke obuke sa po 20-25 polaznika; 15 stručnih praksi (15 praktikanata) sa po 198 sati učenja kroz rad kod 10 poslodavaca; 6 tročasovnih mentorskih radionica za 20 mentora; i 180 tročasovnih mentorskih sesija sa 60 mentija.

  • Klaster za preduzetničko zapošljavanje mladih «Aktivator» Leskovac uključen je u Evropsku platformu za saradnju klastera «ECSP» („European Cluster Collaboration Platform“ – European Cluster Observatory – https://www.clustercollaboration.eu/cluster-mapping i učestvovao na dvodnevnom susretu evropskih klastera u Solunu („European Cluster Matchmaking Event“, 13-14.09.2017.)

  • EPuS-Leskovac, kao menadžment organizacija klastera „Aktivator“, potpisao je 23.08.2017. godine Sporazum o saradnji sa Visokom poslovnom školom strukovnih studija Leskovac i „Kućom klastera“ Niš, u okviru koga je – uz podršku Danske vlade – u VPŠLE zajednički osnovan Trening centar za omladinsko preduzetništvo i razvoj klastera.
  • Novembra 2017. godine potpisan je Memorandum o saradnji EPuS-a Leskovac, Kuće Klastera Niš, TŠ „Rade Metalac“ Leskovac i Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ Niš, radi sinergetskih efekata obrazovno-privatnog partnerstva na projektima podrške preduzetničkom zapošljavanju pripadnika osetljivih grupa: omladine, žena, Roma, izbeglih raseljenih i prognanih lica na području Južne Srbije.

Ovom prilikom dodeljeni su sertifikati polaznicima preduzetničke obuke i stručne prakse i mentorima koji su radili sa mladima u okviru preduzetničke mentorske podrške, kao i zahvalnice partnerima na projektu.

Realizacija ovog projekta potvrdila je značaj podrške mladima na početku njihovog biznisa ili njihove karijere i predstavlja još jedan korak dalje u ostvarenju naše vizije, a to je – PREPOROD PREDUZETNIČKOG LESKOVCA I JUGA SRBIJE!

 

Počinje mentorska podrška za mlade buduće preduzetnike!

Nedavno su uspešno privedene kraju preduzetnička obuka i stručna praksa u okviru programa „Zakorači ka svom biznisu, ostvari svoju karijeru!“ iz projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Ovaj program pohađali su mladi ljudi sa teritorije Jablaničkog okruga koji žele da pokrenu svoj biznis, ali i oni koji žele da se što uspešnije pozicioniraju na tržištu rada i ponude poslodavcima svoje inovativne radne usluge kao sasvim drugačiji, posebni kandidati.

Preduzetnička obuka sastojala se od deset tročasovnih tematskih radionica, na kojima su mladi budući preduzetnici otkrivali ’tajne’ preduzetništva, ali i osnaživali svoje preduzetničke potencijale. Veoma uspešnom radu doprineli su mladi svojom zainteresovanošću i aktivnim odnosom, kao i izuzetni predavači-radioničari i gosti radionica, koji su podelili sa mladima svoje veliko znanje i iskustvo.

Stručna praksa trajala je trideset i tri radna dana, što nije mnogo, ali izvesno je da će se ponoviti prošlogodišnje iskustvo i da će nekoliko mladih uskoro zasnovati radni odnos upravo kod poslodavaca kod kojih su bili na praksi.

Istovremeno se odvijalo i treće po redu mentorsko usavršavanje, u vidu pet tematskih radionica, na kojima su mentori nadogradili i ’izbrusili’ svoje veštine preduzetničkog mentorstva. Ovaj mentorski tim, koji se sastoji od dvadesetak mentora, sada već predstavlja moćnu i delotvornu podršku, na koju mladi mogu da računaju na svom ulasku u svet rada i biznisa.

Ovih dana počinje mentorska podrška za mlade buduće preduzetnike, u kojoj će učestvovati 21 mentor i 60 mladih ljudi. To su polaznici preduzetničke obuke i stručne prakse, ali i drugi nezaposleni mladi ljudi koji žele da poboljšaju svoje izglede za posao na ovaj način.

Uspešni u komunikaciji – uspešni u poslu!

Poslednje dve radionice preduzetničke obuke za mlade, održane u četvrtak, 12. oktobra i utorak, 17. oktobra, bile su posvećene unapređenju komunikacijskih veština. Radionice su bile pod nazivima „Kako da znam da smo se razumeli u poslu?“ i „Kako da se u poslovnoj komunikaciji svi osećamo dobro?“.

Teme koje su se obrađivale na ovim radionicama bile su: Kako da pristupim poslovnoj komunikaciji? Kako da uspostavim efektivnu komunikaciju u poslu? Kako da unapredim veštine i tehnike poslovnog komuniciranjja? Kako da se suočim sa spoljašnjim uticajima na poslovnu komunikaciju? Kako da smanjim strah, stres, stidljivost, tremu …?

Obrađene su i teme: Kako da praktikujem komunikaciju od koje me neće boleti glava? Kako da znam da praktikujem dobru komunikaciju? Kako da svoju komunikaciju prilagodim datoj komunikacionoj situaciji? Kako da unapredim veštine i tehnike asertivne komunikacije? Kako da pregovaram u svom poslovnom životu?

U opuštenoj i izrazito interaktivnoj atmosferi na ovim radionicama zaokružena je priča preduzetničke obuke „Zakorači ka svom biznisu!“. Mladi budući preduzetnici informisani su, ohrabreni i osnaženi da naprave prvi korak ka ostvarenju svog poslovnog sna.

Ove dve radionice veoma uspešno je vodila Suzana Stanković Ilić, psiholog, koja je sa mladima podelila svoje veliko znanje i iskustvo u usavršavanju komunikacijskih veština.

Program „Zakorači ka svom biznisu!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Kako ’obući’ svoj biznis u dobro pravno odelo?

Osma radionica preduzetničke obuke za mlade, iz programa „Zakorači ka svom biznisu!“, na temu „Kako da svoj biznis ’obučem’ u dobro pravno odelo?“ održana je 10. oktobra 2017. godine.

Na ovoj radionici mladi su se bavili temama: Kako da odgovorim na etičke izazove poslovanja? Kako da izaberem pravno-organizacioni oblik svog biznisa? Kako da izgradim pravni okvir svog biznisa? Kako da zaštitim svoje poslovne interese kroz ugovore? Kako zakon sankcioniše „rad na crno“?

Radionicu je veoma uspešno vodila Milena Andrejević, mlada pravnica i advokatica. Sagledavajući potrebe mladih budućih preduzetnika, vešto je balansirala neophodne informacije i teoriju sa praktičnim pitanjima izbora pravno-organizacionog oblika biznisa koji se pokreće. Posebnu pažnju posvetila je pitanjima dobre poslovne etike.

Program „Zakorači ka svom biznisu!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Preduzetnički mentori ’plivaju’ u Plavom okeanu…

Kakva se to bitka bije između dve savremene poslovne filozofije – kako je plivati u Crvenom, a kako u Plavom okeanu – o ovome su raspravljali mentori na novoj radionici usavršavanja preduzetničkog mentorstva, u okviru programa „Podeli svoje znanje sa mladima!“

Na radionici su razmatrane sledeće teme: Kako da se, umesto od borbe za udeo u postojećem tržišnom kolaču – profitira od „veće torte“? Kako da se stvori neometan tržišni prostor? Kako da se poveća sopstvena poslovna prilika uz smanjenje rizika? Koje alate koristiti ako se želi učiniti svoju konkurenciju nevažnom? Ko bi mogao da inspiriše na tom putu? Zašto su ciljevi nulti korak? Kibernetički mehanizam; Longitudinalna studija; Zašto ljudi ne zacrtavaju sebi ciljeve? Ugovor sa sobom; Pismo mentoru.

U ovoj dinamičnoj radionici, baveći se umetnošću dobrog definisanja ciljeva, mentori su posebno uživali u vežbi „Fokus na preprekama – fokus na ciljevima“.

Program „Podeli svoje znanje sa mladima!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Kako da svoj biznis smestim u dati poreski okvir?

U četvrtak, 5. oktobra 2017. godine, u velikoj Sali Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga, održana je sedma radionica preduzetničke obuke za mlade programa „Zakorači ka svom biznisu…!“

Obrađena je veoma važna tema za mlade koji žele da pokrenu svoj biznis „Kako da svoj biznis smestim u dati poreski okvir?“, sa podtemama: Kako da ocenim konkurentnost svog poreskog položaja? Kako da izaberem jeftiniju poresko-pravnu formu svog biznisa? Kako da smanjim rizik od greške u primeni poreskih propisa? Kako da doprinesem unapređenju postojećeg poreskog okvira? Kako da izvučem pouke iz onoga što se desilo drugim poreskim obaveznicima?

Voditeljka radionice bila je Milica Ristić, doktorand na Ekonomskom fakultetu u Nišu, koja je sa mladima podelila svoje znanje o poreskim obavezama za preduzetnike.

Gost radionice bio je Dejan Stanković, direktor leskovačke filijale NSZ, koje je informisao mlade o programima subvencija za samozapošljavanje i zapošljavanje novih radnika.

Program „Zakorači ka svom biznisu…!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Mentori za preduzetničku podršku mladima na novom usavršavanju!

U ponedeljak, 2. oktobra 2017. godine, u okviru programa „Podeli svoje znanje sa mladima!“, otpočeo je novi ciklus usavršavanja preduzetničkih mentora. Na prvoj radionici, pod nazivom „Kako do preduzetničkog mentorstva?“, ’stari’ i ’novi’ mentori bavili su se temama: Šta je preduzetničko mentorstvo; Veštine mentorstva; Manir mentorstva; Kodeks preduzetničkog mentorstva; Postulati preduzetničkog mentorstva; Kompetencije preduzetničkog mentorstva; Ishodi preduzetničkog mentorstva.

Kako je ovo treći ciklus obuka za preduzetničke mentore, ovo usavršavanje predstavlja nadogradnju i produbljivanje znanja i veština mentora. Predstavljen je program rada i teme koje će se prorađivati na radionicama, a mentori su imali priliku i sami da učestvuju u kreiranju programa, predlažući teme za koje su smatrali da će biti značajne za njihov rad.

Program „Podeli svoje znanje sa mladima!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Kreirati dobar poslovni model – garancija za uspeh!

Peta radionica preduzetničke obuke na temu Kako da osmislim biznis u kome novac radi za mene? Održana je u četvrtak, 28. septembra 2017. godine, u velikoj sali Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga.

Teme koje su se prorađivale na radionici bile su više nego inspirativne za mlade buduće preduzetnike: Kako stvari funkcionišu u biznisu (poslovni model)? Kako da izaberem svoj poslovni model? Koji poslovni modeli bi mogli da me inspirišu? Kako da razvijem svoj biznis model („Canvas“)? Kako da živim sa životnim ciklusom svog poslovnog modela?

Gost radionice bio je Zoran Anđelković, profesor i menadžer u CaliViti International. U živom razgovoru predstavio je ovaj specifični poslovni model, ali i podelio sa mladima svoje bogato profesionalno iskustvo.

Program „Zakorači ka svom biznisu…!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Preduzetnička poslovna prilika – otkriti je ili je stvoriti?

Četvrta radionica preduzetničke obuke na temu „Kako da stvorim više prilika nego što ih nađem?“ održana je u utorak, 26. septembra 2017. godine, u velikoj sali Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga.

Na ovoj radionici mladi budući preduzetnici bavili su se sledećim temama: Kako da mislim o novim stvarima? (kreativnost); Kako da radim nove stvari? (inovativnost); Kako da razvijem koncept preduzetničke prilike? Kako da ocenim potencijal preduzetničke prilike? Kako da analiziram izvodljivost preduzetničke prilike?

Gosti radionice bili su Dragana Pavlović, dr arhitekture i Ivan Vuksanović, preduzetnik, inače preduzetnički mentori u programu „Podeli svoje znanje sa mladima…“. Oni su govorili o svom bogatom poslovnom iskustvu i o značaju kreativnosti i inovativnosti za preduzetnički poduhvat, što je izazvalo veliko interesovanje kod mladih.

Program „Zakorači ka svom biznisu…!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

’Plavi okean’ – poslovna filozofija 21. veka!

Treća radionica Preduzetničke obuke pod nazivom „Kako da iz ’Crnog labuda’ pređem u ’Plavi okean’? “ održana je u četvrtak, 21. septembra 2017. Godine u velikoj sali Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga.

Učesnici radionice bavili su se zanimljivim temama, kao što su: Kako da umesto od borbe za udeo u postojećem tržišnom kolaču – profitiram od „veće torte“? Kako da stvorim neometan tržišni prostor? Kako da povećam svoju poslovnu priliku uz smanjenje rizika? Koje alate da koristim ako hoću da svoju konkurenciju učinim nevažnom? Ko bi mogao da me inspiriše na tom putu?

Ciljevi radionice bili su: Upoznavanje sa inovativnim odgovorom na savremene izazove ulaska i opstanka u svetu biznisa; Produbljivanje razumevanja izbora strategije preduzetničkog poduhvata; Upoznavanje sa konceptom strategije ’Blue ocean’; Uočavanje prednosti strategije ’Blue ocean’ u odnosu na ostale.

Gost radionice bio je Marko Nikolić, mladi preduzetnik, vlasnik firme RAPID Auto Glass iz Leskovca. Ovaj mladi čovek i sam je pohađao Preduzetničku obuku programa „Zakorači ka svom biznisu…!“, nakon čega je, pre tri godine, otpočeo svoj biznis koji danas uspešno razvija. On je, u živom razgovoru, sa učesnicima radionice podelio svoja iskustva i stavove.

Program „Zakorači ka svom biznisu…!“ deo je projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i ekspertsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.